Θέσεις Εργασίας

Στο Mediterraneo Hospital, πιστεύουμε και επενδύουμε στους ανθρώπους μας.

Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια, επιβραβεύουμε την ικανότητα, παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση, φροντίζουμε για την οικοδόμηση καλών διαπροσωπικών σχέσεων και υποστηρίζουμε την ομαδική εργασία, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο τις προϋποθέσεις για την υπέρβαση στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

Εάν θέλετε να γίνετε μέλος της “οικογένειας” Mediterraneo, μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα για τις ανοικτές θέσεις εργασίας.

ΙΑΤΡΟΙ

Ειδικοί Παθολόγοι

Παθολόγοι 1 300x251 - Θέσεις ΕργασίαςΤο Mediterraneo Hospital ζητά ειδικούς παθολόγους για θέσεις επιμελητών με εφημερίες στην παθολογική κλινική. Προσφέρεται ευέλικτο ωράριο, εξαιρετικά ανταποδοτικό αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης. Προϋπηρεσία, περαιτέρω εξειδικεύσεις και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα εκτιμηθούν.

Αποστολή βιογραφικού

Ακτινοδιαγνώστες

2 300x251 - Θέσεις ΕργασίαςΤο Mediterraneo Hospital αναζητά ακτινοδιαγνώστη για καθημερινή εργασία και δυνατότητα on call καλύψεων.

Προσφέρεται ευέλικτο πρόγραμμα και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικού

Γενικοί Χειρουργοί

3 300x251 - Θέσεις ΕργασίαςΤο Mediterraneo Hospital προκηρύσσει θέση γενικού χειρουργού για την ανάληψη καθηκόντων επιμελητή ιατρού με δυνατότητα εφημεριών.

Αποστολή βιογραφικού

Καρδιολόγοι

300x251 - Θέσεις Εργασίας
Το Mediterraneo Hospital ζητά ειδικευμένο Καρδιολόγο για πρωινές – απογευματινές βάρδιες & εφημερίες. Προσφέρεται ευέλικτο ωράριο, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης. Προϋπηρεσία, περαιτέρω εξειδικεύσεις και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα εκτιμηθούν.

Αποστολή βιογραφικού

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.)

6 300x251 - Θέσεις Εργασίας

Το Mediterraneo Hospital, με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ/Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Πτυχίο  Α.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής ή διετούς φοίτησης
 • Απαραίτητη 3ετή εμπειρία σε Μονάδα Αιμοκάθαρσης με άριστη γνώση παρακέντησης αγγειακής προσπέλασης
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Προσφέρονται:

 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
 • Άριστες συνθήκες εργασίας

Αποστολή βιογραφικού

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)

8 300x251 - Θέσεις Εργασίας

Το Mediterraneo Hospital, με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Μ.Ε.Θ.

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Πτυχίο  Α.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής
 • Απαραίτητη 1ετή εμπειρία στη νοσηλεία ασθενών ιδιωτικού ή δημοσίου παρόχου υπηρεσιών υγείας
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή

Προσφέρονται:

 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Άριστες συνθήκες εργασίας

 

 

Αποστολή βιογραφικού

Τμήματα Νοσηλείας Ασθενών

Nursing Staff 2 300x251 - Θέσεις Εργασίας
Το Mediterraneo Hospital, με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ/Η  ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Πτυχίο  Α.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής
 • Απαραίτητη 1ετή εμπειρία στη νοσηλεία ασθενών ιδιωτικού ή δημοσίου παρόχου υπηρεσιών υγείας
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή

Προσφέρονται:

 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Άριστες συνθήκες εργασίας

Αποστολή βιογραφικού

Τραυματιοφορείς Χειρουργείου

7 300x251 - Θέσεις Εργασίας
Το Mediterraneo Hospitalενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη Τραυματιοφορέα Χειρουργείου. Απαραίτητο προσόν το δίπλωμα συναφούς ειδικότητας ή/και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Συστάσεις επιθυμητές.

Αποστολή βιογραφικού

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τμήμα Γραμματείας

4 300x251 - Θέσεις Εργασίας

Το Mediterraneo Hospital ενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη υπαλλήλου για τη στελέχωση του τμήματος γραμματείας.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας ή συναφούς αντικειμένου.

Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office, γρήγορη δακτυλογράφηση.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητή προϋπηρεσία, σχετική με το αντικείμενο.

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.

Ομαδικό πνεύμα εργασίας, οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.

Αποστολή βιογραφικού

Για θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη κάλυψης στο Mediterraneo Hospital, μπορείτε να αποστέλλετε το βιογραφικό σας στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: hr@mediterraneohospital.gr.

Σας ενημερώνουμε ότι τα βιογραφικά σημειώματα διαγράφονται από τη βάση μας με την πάροδο ενός έτους.