Κωδικός Ονομασία Τμήμα
22695 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΗΒ) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
82774 ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ F ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ
22953 ΒΙΤΑΜΙΝΗ 1,25 (ΟΗ) 2D3 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ-ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
22678 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ
79758 NK TOXICITY ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
49295 L.P. ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
21761 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
21684 ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
23380 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΝΑΓΓΕΙΟ (ΑΡΤΗΡΙΕΣ & ΦΛΕΒΕΣ) ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
21802 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΕ ΑΤΡΟΠΙΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
[Σελίδα 1 από 229]