Nέο Επιχειρηματικό Τοπίο στο χώρο της Ιδιωτικής Υγείας

Γεωργία Δραγίνη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Mediterraneo Hospital, M.D. Science and Life Style Magazine, Μάιος – Ιούνιος 2007

29-06-2007

Το τελευταίο καιρό υπάρχει έντονο παρασκήνιο εξελίξεων στο ιδιωτικό τομέα της υγείας που περιλαμβάνει φήμες εξαγορών και καινούργια επενδυτικά σχέδια.Ποια είναι η άποψη σας για όλη αυτή την κινητικότητα που παρατηρείται; Πως πιστεύεται ότι πρόκειται να διαμορφωθεί το σκηνικό στο μέλλον;

H κινητικότητα που παρατηρείται είναι απολύτως φυσιολογική με δεδομένο τους χρόνους που διανύουμε. Η χώρα μας ακολουθεί τους ρυθμούς ανάπτυξης και εξέλιξης των αναπτυσσομένων Ευρωπαϊκών χωρών τα τελευταία 15 έτη. Το παρόν status του χώρου θα μεταβληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά την επόμενη δεκαετία. Οι αφορμές για τις μεταβολές αυτές είναι αφενός, ο σταδιακός απεγκλωβισμός από την πιεστική σκεπή των κρατικών φορέων, αφετέρου η διείσδυση ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στο οικονομοτεχνικό πλαίσιο της αγοράς.
Η παραδοχή ότι ο χώρος της υγείας διακατέχεται από υψηλούς δείκτες απόδοσης δημιουργεί νέο δυνητικό επιχειρηματικό τοπίο. Με κριτήριο την οικονομική ανάπτυξη του χώρου μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι δραστηριοποιούνται ή έχουν εκκινήσει την εμπλοκή τους στο χώρο.
Πιθανόν στα άμεσα μελλοντικά διαστήματα να παρουσιαστούν και νέα επιχειρηματικά μπλοκ τα οποία θα επιδιώξουν ακόμα και να αντικαταστήσουν την θέση ων ήδη υφισταμένων.
Όλες αυτές οι κινήσεις είνάι αναμενόμενες όταν μιλάμε για ένα καθεστώς αγοράς το οποίο είναι υπό διαμόρφωση.
Η ουσία όμως κατά την γνώμη μου είναι ότι σε βάθος χρόνου θα παραμείνουν εκείνοι οι οποίοι έχουν πραγματικά τεχνογνωσία της ποιοτικής παροχής υπηρεσίας υγείας.

Πρόσφατα Βρετανοί ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν σε ελληνικά ιδιωτικά νοσοκομεία. Μπορεί η Ελληνική υγεία να καταστεί εξαγώγιμο προϊόν σε άλλες χώρες;

Σύμφωνα με στατιστικές το 10 % των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί υπηρεσίες υγείας άλλων χωρών σε συνδυασμό με τουρισμό.
Χώρες των οποίων το σύστημα υγείας είτε είναι ιδιαίτερα ακριβό είτε διατηρεί λίστες αναμονής είναι αυτές από τις οποίες θα μπορούσαν να προκύψει υποψήφιο κοινό.
Οι υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα έχουν πολύ χαμηλότερο κοστολόγιο από τις αντίστοιχες των «ανεπτυγμένων» δυτικών χωρών.
Αυτό από μόνο του ή και σε συνδυασμό με τις τουριστικές δυνατότητες που η χώρα μας προσφέρει θα μπορούσε να είναι δελεαστικό για αρκετούς Ευρωπαίους πολίτες.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η γειτονική Τουρκία το έχει αξιοποιήσει εντυπωσιακά και αποτελεί έναν από τους συχνότερους προορισμούς για λόγους υγείας.
Η Ελλάδα θα μπορούσε να μπει δυναμικά στο κομμάτι της παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς άλλων κρατών.
Υπάρχει σημαντικός αριθμός διαθέσιμων κλινών κυρίως στο λεκανοπέδιο και υψηλή ποιότητα ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών.
Σε μια τέτοια προοπτική θεωρώ ότι μόνον ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούσε να αντεπεξέλθει καθώς τα προβλήματα οργάνωσης, προγραμματισμού, σωστής διάθεσης προσωπικού κ.α. που ταλανίζουν το δημόσιο τομέα καθιστούν αδύνατο το συντονισμό για ένα τέτοιο σχέδιο.
Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα με τις εξαιρετικές φυσικές ομορφιές που διαθέτει θα μπορούσε να προσελκύσει σημαντικό αριθμό ατόμων που να συνδυάσουν το «τερπνόν μετά του ωφελίμου» και η Ελληνική υγεία να φέρει εισροή σεβαστού ξένου συναλλάγματος.

Για ποιο λόγο ο Έλληνας ασθενής έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας; Πως ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συνεργαστεί με το δημόσιο προς όφελος του ασθενή και πως θα διαμορφωθεί στο μέλλον αυτή σχέση;

Ο Έλληνας ασθενής έχει συνδέσει το κρατικό Νοσοκομείο ( και δυστυχώς όχι αδικαιολόγητα) με ένα χώρο ταλαιπωρίας, πλημμελούς ή χρονοβόρας εξυπηρέτησης, νοσηλείας σε ακατάλληλες συνθήκες.
Γι αυτό το λόγο προτιμά να χρησιμοποιεί τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας.
Τα τελευταία χρόνια αυτό αυξάνεται όλο και περισσότερο καθώς το κρατικό σύστημα υγείας δεν παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Για τον ίδιο λόγο ενισχύεται και η χρήση των ασφαλειών ζωής που καλύπτουν τις νοσηλείες κατεξοχήν σε ιδιωτικά νοσοκομεία.
Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι η ραχοκοκκαλιά ενός κράτους.
Βέβαια, καθώς οφείλει να έχει και κοινωνικό πρόσωπο αναλαμβάνοντας το κόστος νοσηλείας χαμηλών οικονομικών ομάδων και ανασφάλιστων το κόστος λειτουργίας του είναι υψηλό.
Η πλήρωσή του από δημόσιους υπαλλήλους κάνει το σύστημα ακόμη πιο δαπανηρό και λιγότερο ευέλικτο.
Ο ιδιωτικός τομέας έχει μεγαλύτερη δυνατότητα οικονομικής διαχείρισης των υπηρεσιών του. Υπάρχει μεγάλος αριθμός υπηρεσιών που έχει αυξημένο κόστος για το Δημόσιο. Θα μπορούσε πολύ απλά και εύκολα να υπάρχει συνεργασία ιδιωτικού – Δημόσιου τομέα σε κάποιες από αυτές μετά από οικονομική μελέτη και με πακέτα χαμηλού κόστους. Το αποτέλεσμα θα ήταν άμεση εξυπηρέτηση για τους ασθενείς και οικονομία για τα ασφαλιστικά ταμεία.
Στην Ελλάδα, δυστυχώς, τέτοιες συνεργασίες είναι taboo για την πολιτεία.
Οι πολιτικοί θέλουν να παρουσιάζουν ότι η υγεία παρέχεται δωρεάν και άρτια στα δημόσια ιδρύματα και περιττεύει η παρουσία των ιδιωτικών.
Η αρτιότητα όμως και της ποιότητας στην παροχή υγείας δεν διασφαλίζεται δυστυχώς. Τα ποσοστά των πολιτών που στρέφονται στα ιδιωτικά ιδρύματα και που αυξάνονται ετησίως είναι αποστομωτικά.
Το μήνυμα θα έπρεπε να είχε ήδη ληφθεί. Κάποιες κινήσεις οικονομικής διαχείρισης των υπηρεσιών θα έπρεπε να είχαν ήδη δρομολογηθεί.
Κάποια στιγμή, η ανάγκη επιβίωσης των ασφαλιστικών ταμείων θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνεργασία ιδιωτικού – δημόσιου τομέα. Είναι απλά θέμα λογικής οικονομικής διαχείρισης.

Ποιες είναι οι διαφορές στον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων και των ιδιωτικών νοσοκομείων. Τι συνεπάγεται αυτό για τον ασθενή;

Τα δημόσια νοσοκομεία έχουν πολλές υπηρεσίες, ειδικότητες, ευρύ πεδίο εφαρμογών, μεγάλο αριθμό προσωπικού.
Το μέγεθός τους και μόνο δημιουργεί μια δυσκολία στην οργάνωση και διαχείριση τους.
Η προσέγγιση τους απ΄ τον ασθενή είναι εύκολη και οικονομική, οι υπηρεσίες ωστόσο που λαμβάνει είναι συνήθως υποβαθμισμένες όσον αφορά κυρίως τα ξενοδοχειακό κομμάτι και το service.
Από την άλλη, οι υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων στερούνται κάθε λογιστικής λογικής εσόδων – εξόδων και το τεράστιο κόστος λειτουργίας τους επιβαρύνει σε πολύ μικρό ποσοστό τα ασφαλιστικά ταμεία και κυρίως τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια έχουν υψηλό ξενοδοχειακό εξοπλισμό, συνήθως και εξαιρετικό service που αναπτύσσεται στο τρίπτυχο ταχύτητα – εξυπηρέτηση – αξιοπιστία.
Έχουν ένα σημαντικό κόστος λειτουργίας, δεν επιδοτούνται από το κράτος και το κόστος αυτό μεταφέρεται στον ασθενή. Ο τελευταίος συνήθως μένει ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που λαμβάνει αλλά δυσαρεστημένος από το τίμημα που καλείται να καταβάλλει γι’ αυτές.

Βλέπουμε αρκετούς γιατρούς που αφήνουν το δημόσιο τομέα για να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό. Θεωρείται ότι το εργασιακό καθεστώς των γιατρών στον ιδιωτικό τομέα έχει πλεονεκτήματα; (επίπεδο αμοιβών και εργασιακές συνθήκες στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με το δημόσιο;

Οι ιατροί που εγκαταλείπουν το δημόσιο τομέα συνήθως είναι άνθρωποι που έχουν χρηματίσει χρόνια σε αυτόν και έχουν κουραστεί από τις συνθήκες εργασίας. (δύσκολο και δυσλειτουργικό εργασιακό περιβάλλον όπου συχνά γίνονται αντικείμενα της επιθετικότητας των ασθενών που δυσανασχετούν με το σύστημα, πολλές εφημερίες, χαμηλές παροχές κ.α.)
Στον ιδιωτικό τομέα οι εργασιακές συνθήκες είναι σαφώς πολιτισμένες, το σύστημα γρήγορο και οργανωμένο, η δουλειά πιο ξεκούραστη και οι αποδοχές κυμαίνονται από όμοιες με το δημόσιο έως και αρκετά υψηλότερες (εξαρτάται από το νοσηλευτικό ίδρυμα και από το συμβόλαιο εργασίας).
Βέβαια υπάρχει πάντα η ανασφάλεια της εργασίας καθώς στην ιδιωτική αγορά η αμοιβή του κάθε εργαζομένου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ικανότητα, την αποτελεσματικότητα και την εργατικότητα του.

Πιστεύετε ότι είναι ακριβή η ιδιωτική υγεία στη χώρα μας; Ποιό είναι το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει; Γίνεται επένδυση στις νέες τεχνολογίες; Πως συμβιβάζεται το επιχειρηματικό κέρδος με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και όσο το δυνατόν καλύτερη περίθαλψη;

Η ιδιωτική υγεία στη χώρα μας δεν είναι ακριβή όταν την συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ε.Ο.Κ.Αυτό προκύπτει με τη σύγκριση κόστους των διαφόρων πράξεως, εξετάσεων, διαγνωστικών δοκιμασιών κ.α. της Ελλάδας με χώρες του εξωτερικού.
Ο ανταγωνισμός που υπάρχει θέτει τον πήχη υψηλά με αποτέλεσμα να επενδύονται διαρκώς κεφάλαια σε νέες τεχνολογίες και να παρέχεται ένα εξαιρετικό επίπεδο υπηρεσιών το οποίο και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση επιχειρηματικού κέρδους.

Ποιά είναι η άποψή σας για την ίδρυση ιδιωτικών ιατρικών σχολών; Τι πιστεύετε ότι πρόκειται να γίνει στο μέλλον;

Στην Ελλάδα δεν μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε για μεγάλη διασπορά του συγκεκριμένου concept.
Oι ιδιωτικές σχολές υγείας είναι μια νεοσύστατη διαδικασία παροχής εκπαίδευσης προερχόμενης κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσωπικά θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν τα μέγιστα σε ότι αφορά την δημιουργία αντίληψης, νοοτροπίας και συνείδησης υγείας. Εκτός των άλλων θα επιταχύνει την αναπαραγωγή ποιοτικού ανθρωπίνου δυναμικού, γεγονός που θα ενισχύσει τα ιδιωτικά ιδρύματα με την προσθήκη αξιόπιστων στελεχών. Ο στόχος για την διεύρυνση αυτής της λογικής θα πρέπει να είναι η δημιουργία ομοσπονδίας ιδιωτικών κλινικών όπου εκεί να αναπτυχθούν – με συγκεκριμένη ταυτότητα – οι σχολές αυτές.

Ποια είναι τα σχέδια της νοσοκομειακής σας μονάδας για το μέλλον;

Το «Mediterraneo Hospital» είναι δημιουργία των τελευταίων 2 ετών και πήρε τη θέση της «Κλινικής Δραγίνη» που είχε παράδοση 30 ετών στο χώρο της υγείας.
Η μέχρι τώρα πολιτική του νοσηλευτηρίου ενσαρκώνει την πρόθεση να αποτελέσει μία σημαντική νοσοκομειακή μονάδα όχι μόνο για την περιοχή της Νοτίου Αθήνας αλλά και για το ευρύτερο λεκανοπέδιο.
Και τα μελλοντικά σχέδια κινούνται στο ίδιο πλαίσιο.
Ήδη έχει δρομολογηθεί ένα υψηλό επενδυτικό πλάνο που περιλαμβάνει επέκταση της μονάδας με προσθήκη υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 100 θέσεων συνολικά, δημιουργία νέων εργαστηρίων και θεραπευτικών μονάδων και αύξηση των διαθέσιμων νοσηλευτικών κλινών.
Στην τελική του μορφή το νοσοκομείο θα καλύπτει 11.000 τ.μ. με όλες τις ειδικότητες σ΄ ένα νευραλγικό σημείο στην ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχής της Γλυφάδας και με πρόσβαση από όλη την Αθήνα μέσα από το σταθμό του μετρό που θα μπει σε κυκλοφορία την επόμενη χρονιά.

Το σύνολο των υπηρεσιών του “MEDITERRANEO HOSPITAL” σε πιο κεντρικό άξονα έχει σχεδιαστεί;

Η διοίκηση του Mediterraneo Hospital επιτελείται από ιατρούς. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε καλά τι χρειάζεται ο ασθενής αλλά και ποιες είναι οι απαιτήσεις των ιατρών για να παρέχουν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά το έργο τους.
Στόχος μας είναι η παροχή εγγυημένης ποιότητας.
Σε κάθε τομέα που σχετίζεται με το νοσηλευτήριο.
Ποιότητα στην επιλογή συνεργατών, στην φροντίδα του ασθενή, στην καθαριότητα, στην τεχνολογική υποδομή, στην πρόληψη, στην ταχύτητα, στην εξυπηρέτηση, στην αξιοπιστία.
Ποιότητα που εκφράζεται με την πρόθεση μας να δώσουμε τη βέλτιστη λύση σ’ αυτούς που μας εμπιστεύονται το πιο ακριβό αγαθό τους, που εκφράζεται με τη θέση μας να προασπιζόμαστε το επιστημονικά σωστό, ακόμη και αν αυτό συγκρούεται με το οικονομικά προτιμότερο.
Η θέση αυτή αποτελεί για μας στάση ζωής.
Και νομίζω ότι αυτή είναι η ταυτότητά μας.

μετροπολιταν νοσοκομείο, metropolitan hospital, ασκληπιειο, ασκληπιειο βουλας, ιατρικο αθηνα, ιατρικο μαρουσι, ιατρικο φαληρο