Πρόγραμμα προληπτικής μαστογραφίας Mediterraneo-Cambridge

Για ποιο λόγο να διαλέξω το πρόγραμμα μαστογραφίας Μediterraneo-Cambridge?

Διότι θα ενταχθώ στο προληπτικό πρόγραμμα του Cambridge Breast Clinic, ενός από τα πρώτα κέντρα μαστού στη Μ.Βρετανία, που τώρα βρίσκεται και στην Ελλάδα αποκλειστικά στο Μediterraneo Hospital.

Διότι η κάθε μαστογραφία διενεργείται σ’ ένα τελευταίας γενιάς ψηφιακό μαστογράφο PHILIPS, που παρέχει επιπρόσθετα και τη δυνατότητα λήψης βιοψιών στερεοτακτικά σε ύποπτες περιοχές.

Στη συνέχεια, στέλνεται σε συνεργαζόμενο Ακτινολογικό τμήμα της Μ. Βρετανίας όπου διενεργείται το παλαιότερο στον κόσμο Εθνικό Προληπτικό Πρόγραμμα, με πάνω από 2.7 εκατομμύρια μαστογραφίες ετησίως.

Διότι οι ακτινοδιαγνώστες του προγράμματος ελέγχονται από το Υπουργείο Υγείας της Μ. Βρετανίας, ώστε να διαγιγνώσκουν 10.000 μαστογραφίες έκαστος το χρόνο τουλάχιστον.

Διότι κάθε μαστογραφία ελέγχεται από δύο ειδικευμένους ακτινολόγους του μαστού τυφλά, δηλαδή χωρίς να γνωρίζει ο ένας τη διάγνωση του άλλου ώστε να αυξάνεται η διαγνωστική ακρίβεια.

Διότι δεν υπάρχει αντίστοιχα πιστοποιημένο πρόγραμμα στην Ελλάδα  που να εφαρμόζει τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για το μαστό και  έτσι μου δίνεται η ευκαιρία να έχω μία υπηρεσία προδιαγραφών Μ. Βρετανίας  στον τόπο μου και σε προνομιακές τιμές.

Πιο συγκεκριμένα, για όλο το 2015 η τιμή της προληπτικής ψηφιακής μαστογραφίας Mediterraneo – Cambridge έχει οριστεί στα 70€.
mastografia cbc - Πρόγραμμα προληπτικής μαστογραφίας Mediterraneo - Cambridge

Θέλετε να κλείσετε το ραντεβού σας; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ