Category

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

plakas gliolan e1652862657757 - Πλήρης εξαίρεση κακοήθους όγκου εγκεφάλου με τη χρήση 5-ALA (αμινολεβουλινικό οξύ)

Πλήρης εξαίρεση κακοήθους όγκου εγκεφάλου με τη χρήση 5-ALA (αμινολεβουλινικό οξύ)

By | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Σωτήριος Πλάκας, MD MSc PhD IFAANS
Εξειδικευμένος στη Νευροχειρουργική Ογκολογία και στις Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης στο King’s College Hospital, London


Πώς ο ανοσοφθορισμός μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση κακοηθών όγκων του εγκεφάλου

Η διάγνωση ενός καοήθους όγκου στον εγκέφαλο αποτελεί μια συγκλονιστική είδηση για κάθε ασθενή και την οικογένειά του. Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει την χειρουργική τους αφαίρεση και στη συνέχεια ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία.

Όμως κακοήθεις όγκοι, όπως για παράδειγμα τα γλοιώματα, αποτελούν σημαντική χειρουργική πρόκληση καθώς δεν πρόκειται για συμπαγείς όγκους, με καθορισμένα όρια αλλά για όγκους που απλώνονται στον εγκέφαλο. Αυτό έχει ως συνέπεια τα καρκινικά κύτταρα να βρίσκονται διάσπαρτα, ακόμη και ανάμεσα σε υγιή τμήματα του εγκεφάλου. Έτσι, η διάκριση του όγκου, άρα και η πλήρης απομάκρυνσή του είναι πολύ δύσκολη, ειδικά σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με λειτουργίες, όπως η ομιλία και η κίνηση.

Μια από τις πλέον σύγχρονες τεχνικές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί με στόχο την πλήρη απομάκρυνση του γλοιώματος, είναι ο ανοσοφθορισμός με χρήση του σκευάσματος  Gliolan 5-ALA, 5-aminolevulinic acid. Η συγκεκριμένη φαρμακευτική ένωση είναι πόσιμη και καταναλώνεται από τον ασθενή 2 με 4 ώρες πριν τη χειρουργική επέμβαση. Με τον τρόπο αυτό, δεσμεύεται από τα κακοήθη κύτταρα του γλοιώματος και προκαλεί τον φθορισμό τους. Έτσι, στη διάρκεια του χειρουργείου τα καρκινικά κύτταρα φθορίζουν – λάμπουν (με ένα έντονο ροζ χρώμα) – και ο νευροχειρουργός,  χρησιμοποιώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο μικροσκόπιο, μπορεί να αναγνωρίσει τη μάζα του όγκου καθώς και εστίες κυττάρων όγκου έξω από τα όριά του, ώστε να τον απομακρύνει με επιτυχία.

Μελέτες υποστηρίζουν πως οι πιθανότητες πλήρους αφαίρεσης του όγκου, σχεδόν διπλασιάζονται με αυτή την τεχνική, άρα και η πρόγνωση για τον ασθενή είναι καλύτερη. Το Gliolan έχει λάβει έγκριση στην Ευρώπη και την Αμερική.

stavropoulos mediterraneo hospital - Σπονδυλοδεσία

Σπονδυλοδεσία

By | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Σταύρος Σταυρόπουλος, Επιμελητής Νευροχειρουργικής Κλινικής Mediterraneo Hospital

Σπονδυλοδεσία ονομάζεται η χειρουργική σταθεροποίηση 2 ή περισσότερων σπονδύλων, των οστών δηλαδή τα οποία σχηματίζουν (το ένα επάνω στο άλλο) την σπονδυλική στήλη. Αφορά συνήθως την οσφυϊκή μοίρα, δηλαδή αυτό που αποκαλούμε “μέση” αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και την αυχενική ή και την θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Η σταθεροποίηση αυτή γίνεται πλέον με κοχλίες (βίδες) οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με ράβδους και παρέχουν την απαραίτητη στήριξη στη σπονδυλική στήλη.

Οι δύο κύριες μέθοδοι αυτής της χειρουργικής επέμβασης είναι η “ανοικτή” και η “κλειστή” ή ελάχιστα επεμβατική σπονδυλοδεσία.

Η πρώτη είναι η κλασική μέθοδος η οποία εξακολουθεί και εφαρμόζεται ως πρώτη επιλογή σε πολλές περιπτώσεις. Προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερης σταθεροποίησης με την προσθήκη ειδικών μοσχευμάτων. Επίσης, είναι αναντικατάστατη, όταν χρειάζεται ευρεία αποσυμπίεση σε πολλαπλά επίπεδα, καθώς επίσης και όταν ο πρωταρχικός στόχος είναι η αφαίρεση ευμεγέθων ενδοκαναλικών όγκων και η σπονδυλοδεσία λειτουργεί υποστηρικτικά. Επιπλέον, δημιουργεί τις συνθήκες για ευχερέστερη ανάταξη (διόρθωση της “ολίσθησης” των σπονδύλων), όπου αυτό είναι απαραίτητο. Κατά την ανοικτή μέθοδο, ο χειρουργός μπορεί να εκτιμήσει κατά τη διάρκεια της επέμβασης το βαθμό της αστάθειας μεταξύ των σπονδύλων σε κάθε επίπεδο ξεχωριστά αλλά και να έχει άμεση οπτική “αίσθηση” της ποιότητας των ιστών που με τη σειρά της ενδέχεται να επιβάλλει τροποποίηση του αρχικού εγχειρητικού πλάνου.

Η κλειστή ή ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, έχει καταστεί δυνατή τα τελευταία χρόνια λόγω της προόδου της τεχνολογίας στην διεγχειρητική απεικόνιση και έχει συνεισφέρει στη σημαντική μείωση της διάρκειας του χειρουργείου αλλά και ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος.   Δεν υπάρχει μεγάλη τομή αλλά περισσότερες και μικρότερες, όπως αντίστοιχα στην “λαπαροσκόπηση” (όρος ο οποίος εξ’ορισμού αναφέρεται στις επεμβάσεις της κοιλιάς). Επίσης, διατηρείται η δυνατότητα αποσυμπίεσης των νευρικών ιστών μέσα από ένα μικρό σωλήνα και τη χρήση μικροσκοπίου. Η μέθοδος αυτή μπορεί να αναδείξει τα πλεονεκτήματά της στο μέγιστο ανάλογα με το σωματότυπο του ασθενούς. Έτσι, ασθενείς με αυξημένο σωματικό βάρος και κατά συνέπεια σωματικό λίπος στη ράχη επωφελούνται τα μέγιστα από τη μέθοδο αυτή η οποία εξουδετερώνει τις τεχνικές δυσκολίες που ο σωματότυπός  τους προκαλεί κατά την επέμβαση. Επίσης, ο ελαττωμένος χρόνος του χειρουργείου είναι, ειδικά σε αυτούς τους ασθενείς, αρκετά σημαντικός παράγοντας στην πρόληψη πιθανών μετεγχειρητικών επιπλοκών. Έτσι, η πρόοδος της τεχνολογίας έχει συνεισφέρει στο να καταστούν οι πολύπλοκες επεμβάσεις σε “δύσκολους” ασθενείς ακόμα πιο ασφαλείς.

Και στις δύο μεθόδους, ο διεγχειρητικός αξονικός τομογράφος (O-Arm®), που πρώτο το Mediterraneo Hospital έφερε στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την νευροπλοήγηση, εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Η πολύχρονη χρήση αυτής της τεχνολογίας αιχμής στο νοσοκομείο μας και η μεγάλη εμπειρία στον τομέα είναι αυτή που εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μέχρι προ ολίγων ετών, οι επεμβάσεις αυτές σε ασθενείς με αδύναμα οστά (οστεοπόρωση ή οστεοπενία) συνοδευόταν από σχετικά υψηλό ποσοστό επιπλοκών που είχαν σχέση με τα υλικά  ή ακόμη και με κατάγματα σε γειτονικούς σπονδύλους. Τώρα, με τη δυνατότητα της ενίσχυσης των σπονδύλων με ειδικό οστικό “τσιμέντο”, αυξάνεται η σταθερότητα των κοχλιών στους σπονδύλους και μπορούν να προληφθούν προβλήματα στους γειτνιάζοντες σπονδύλους.

Τέλος, με τη χρήση σύγχρονων υλικών, μπορεί να γίνει σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης χωρίς σημαντικό αντίκτυπο στην κινητικότητά της. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται ειδικές ράβδοι με τμήματα σιλικόνης ή άλλων μαλακών υλικών που δίνουν ένα, επιπλέον βαθμό ελαστικότητας.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του κατάλληλου τρόπου αλλά και της έκτασης της σπονδυλοδεσίας είναι κλειδί για την επιτυχία της και αποτελεί το “μυστικό” του καλού χειρουργού. Με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του ασθενούς, τις ιδιαιτερότητες της παθολογίας του και του σωματότυπού του, επιλέγεται η πλέον κατάλληλη μέθοδος ώστε να εξασφαλισθεί η το βέλτιστο αποτέλεσμα όχι μόνο άμεσα αλλά και σε βάθος χρόνου.

Συμπερασματικά, η μεγάλη ποικιλία μεθόδων που είναι διαθέσιμες στη φαρέτρα του χειρουργού και η εμπειρία του στην επιλογή της πλέον κατάλληλης για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά είναι αυτή που εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών υγείας την οποίαν με προσήλωση πρεσβεύει το Mediterraneo Hospital.

 

νευροχειρουργικη - Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική: η σύγχρονη αντιμετώπιση στο ανεύρυσμα εγκεφάλου

Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική: η σύγχρονη αντιμετώπιση στο ανεύρυσμα εγκεφάλου

By | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Αριστοτέλης Μήτσος, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Τμ. Ενδοαγγειακής Νευροχειρουργικής Mediterraneo Hospital

aristotelis mitsos - Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική: η σύγχρονη αντιμετώπιση στο ανεύρυσμα εγκεφάλουΗ δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε πλέον, τις ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες παθήσεις των αγγείων του εγκεφάλου, δηλαδή τα εγκεφαλικά ανευρύσματα και τις αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου με τη μέθοδο του εμβολισμού, αποτελεί μια από τις πλέον επαναστατικές εξελίξεις στον Τομέα της Νευροχειρουργικής τα τελευταία έτη. Μέχρι τις αρχές του 2000, αυτές οι παθήσεις απαιτούσαν μια ανοικτή χειρουργική επέμβαση κρανιοτομίας και διάνοιξης του εγκεφάλου, προκειμένου ο νευροχειρουργός να εντοπίσει και να απομονώσει τις βλάβες αυτές από την εγκεφαλική κυκλοφορία. Με το τρόπο αυτό, οι εν λόγω παθήσεις καθίσταντο πλέον ανενεργείς και αποτρέπονταν ο κίνδυνος μιας επικείμενης αιφνίδιας εγκεφαλικής αιμορραγίας, με καταστροφικές επιπλοκές για τη ζωή και την υγεία του ασθενούς. Ωστόσο, αυτές οι επεμβάσεις συνοδεύονταν και από σημαντικό ποσοστό επιπλοκών, είτε συστηματικών είτε σε σχέση με την εγκεφαλική λειτουργία, ιδίως στις οξείες και επείγουσες περιπτώσεις μιας ήδη εγκατεστημένης εγκεφαλικής αιμορραγίας, όπου η ζωή και η υγεία του ασθενούς απειλούνται ακόμα πιο άμεσα.

Η ιδέα για την αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων και των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών του εγκεφάλου ακολουθώντας όχι την κλασσική ανοικτή επέμβαση αλλά την ενδοαγγειακή οδό, ανήκει στον ιταλό νευροχειρουργό Guido Guglielmi, ο οποίος το 1992 στη Ρώμη επιχείρησε τις πρώτες επεμβάσεις αυτού του είδους σε πειραματικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας τον σχετικά αδόκιμο – αλλά δανεισμένο από την ελληνική γλώσσα – όρο εμβολισμό (embolisation στα αγγλοσαξωνικά), όρος που τελικά επικράτησε και χρησιμοποιείται καθολικά παγκοσμίως μέχρι και σήμερα. Έχοντας λοιπόν σαν πύλη εισόδου τη μηριαία αρτηρία και υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση έσω ενός εξειδικευμένου ακτινολογικού μηχανήματος, ένας ειδικός μικροκαθετήρας καθοδηγούμενος από ένα ειδικό μικροσύρμα (over the wire catheterization) προωθείται στην εγκεφαλική κυκλοφορία διαμέσω του αορτικού τόξου και οδηγείται εντός του ανευρυσματικού σάκου. Μέσω αυτού του μικροκαθετήρα, αποσπώμενα μικροσπειράματα πλατίνας κατάλληλα επιλεγμένα και προδιαμορφωμένα, καθοδηγούνται και απελευθερώνονται εντός του σάκου του ανευρύσματος, τον οποίο γεμίζουν και θρομβώνουν, απομονώνοντας έτσι το ανεύρυσμα από την εγκεφαλική κυκλοφορία και οδηγώντας έτσι στη θεραπεία και ίασή του.

Στις αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, χρησιμοποιώντας παρόμοια τεχνική, καθετηριάζεται ο πυρήνας (nidus) της δυσπλασίας και εγχύεται εντός αυτού υγρό εμβολικό υλικό. Το υλικό αυτό στερεοποιείται άμεσα και έτσι αποκλείει την παθολογική επικοινωνία μεταξύ αρτηριών και φλεβών και άρα την ύπαρξη της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας καθεαυτής.

Η εξέλιξη της μεθόδου του εμβολισμού υπήρξε ραγδαία. Μετά τη δημοσίευση της μεγάλης πολυκεντρικής μελέτης I.S.A.T. (International Subarachnoid Aneurysm Trial – Lancet 360, 1267-1274) το 2002, που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στη Μεγάλη Βρετανία και απέδειξε και στατιστικά τα προφανή πλεονεκτήματα της μεθόδου του εμβολισμού έναντι του κλασσικού ανοικτού χειρουργείου, ο αριθμός των ασθενών με ανευρύσματα που αντιμετωπίζονται ενδοαγγειακά αυξάνει συνεχώς σε όλα τα μεγάλα κέντρα σε όλο το κόσμο, έτσι ώστε πλέον σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των ανευρυσμάτων εγκεφάλου (ραγέντα και μη) να αντιμετωπίζονται ενδοαγγειακά. Παράλληλα, η κατασκευή νέων καινοτόμων συσκευών και η εφαρμογή νέων ενδοαγγειακών τεχνικών τα τελευταία έτη, έχει δώσει περαιτέρω ώθηση στην αντιμετώπιση περισσότερο δύσκολων ή επιπλεγμένων και πολύπλοκων ανευρυσμάτων και αγγειακών δυσπλασιών στον εγκέφαλο, που μέχρι τώρα θεωρούνταν ανεγχείρητες με την ενδoαγγειακή οδό.

anevrisma1a - Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική: η σύγχρονη αντιμετώπιση στο ανεύρυσμα εγκεφάλου
anevrisma1b - Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική: η σύγχρονη αντιμετώπιση στο ανεύρυσμα εγκεφάλου

Εμβολισμός ανευρύσματος πρόσθιας αναστομωτικής αρτηρίας μετά από ρήξη. Χαρακτηριστική είναι η δίλοβη ανώμαλη απεικόνιση του ανευρύσματος λόγω της προηγηθείσας αιμορραγίας

Εγκεφαλικά ανευρύσματα (ραγέντα και μη)

Στα εγκεφαλικά ανευρύσματα που εκδηλώθηκαν με ρήξη και υπαραχνοειδή αιμορραγία, η αντιμετώπισή τους είναι επιβεβλημένη και επείγουσα μέσα στα πρώτα 24ωρα. Στα μη ραγέντα ανευρύσματα που ανακαλύφθηκαν στη διάρκεια κάποιου απεικονιστικού ελέγχου, η αντιμετώπιση γίνεται σε προγραμματισμένη βάση. Ωστόσο, οι αρχές της μεθόδου και οι ακολουθούμενες τεχνικές είναι αντίστοιχες. Η επέμβαση γίνεται πάντοτε υπό γενική αναισθησία με παρακέντηση της μηριαίας αρτηρίας σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα χειρουργείου όπου υπάρχει εγκατεστημένος και ο κατάλληλος αγγειογράφος, δηλαδή το κατάλληλο αγγειογραφικό μηχάνημα που αποτελεί τα «μάτια μας», καθώς μέσω αυτού βλέπουμε.

Το πρώτο στάδιο κάθε επέμβασης εμβολισμού είναι πάντοτε ένας ενδελεχής και εμπεριστατωμένος αγγειογραφικός όλου του εγκεφάλου. Στη συνέχεια, υπό συνεχή έγχυση ηπαρίνης, ένας οδηγός καθετήρας μεγαλύτερης διαμέτρου τοποθετείται στη κύρια αρτηρία που φέρει το ανεύρυσμα (έσω καρωτίδα ή σπονδυλική αρτηρία αντίστοιχα) και μέσω αυτής, καθετηριάζεται ο σάκος του ανευρύσματος, χρησιμοποιώντας κατάλληλα διαμορφωμένο μικροκαθετήρα και μικροσύρμα. Εντός του ανευρυσματικού σάκου, απελευθερώνονται κατάλληλα επιλεγμένα προδιαμορφωμένα αποσπώμενα μικροσπειράματα πλατίνας που το γεμίζουν και τον θρομβώνουν, προκαλώντας έτσι τον αποκλεισμό του ανευρύσματος από την εγκεφαλική κυκλοφορία. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις ανευρυσμάτων με ευρεία βάση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ενδοαρτηριακό πρόθεμα (stent), το οποίο τοποθετείται στη φέρουσα αρτηρία για να υποστηρίξει την έκπτυξη των σπειραμάτων και να τα διατηρήσει εντός του ανευρυσματικού σάκου (stent + coiling technique). Στις νεότερες εξελίξεις εντάσσεται η τοποθέτηση ειδικά κατασκευασμένου «κεκαλυμένου» ενδαρτηριακού προθέματος (μετατροπέας ροής – flow diverter), που τοποθετείται επίσης στη φέρουσα αρτηρία κατά μήκος του ανευρύσματος για να κατευθύνει τη ροή του αίματος και να εμποδίσει τη διάχυσή του εντός του ανευρυσματικού σάκου, οδηγώντας έτσι στο σταδιακό αποκλεισμό του ανευρύσματος.

anevrisma1 - Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική: η σύγχρονη αντιμετώπιση στο ανεύρυσμα εγκεφάλου
anevrisma2 - Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική: η σύγχρονη αντιμετώπιση στο ανεύρυσμα εγκεφάλου

Γιγαντιαίο ανεύρυσμα οφθαλμικής αρτηρίας. Εμβολισμός με μορφομετατροπέα ροής (flow diverter).

Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες

Η γενική ενδοτράχειος αναισθησία χρησιμοποείται επίσης σε όλες τις επεμβάσεις και για αυτή την κατηγορία των αγγειακών παθήσεων του εγκεφάλου. Η προσέγγιση της βλάβης ακολουθεί σε γενικές γραμμές ανάλογες βασικές αρχές αλλά η τεχνική των υπερεκλεκτικών καθετηριασμών, η επιλογή των στόχων και το υγρό εμβολικό υλικό και ο χειρισμός του είναι τελείως διαφορετικά και απαιτούν εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση. Στις περιπτώσεις που μετά την ολοκλήρωση της ενδοαγγειακής θεραπείας με μια ή περισσότερες επεμβάσεις εμβολισμού διαπιστούται ύπαρξη τριχειδικού υπολείμματος του πυρήνα της βλάβης, αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί συμπληρωματικά με συνεδρία στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας, προκειμένου να επιτευχθεί ο πλήρης 100% αποκλεισμός της που ισοδυναμεί και με ίαση.

Οι επεμβάσεις εμβολισμού διαρκούν 2-3 ώρες και απαιτούν νοσηλεία στη Νευροχειρουργική Κλινική για παρακολούθηση και νοσηλεία για 48-72 ώρες. Οι ασθενείς επανέρχονται στην εργασία τους και σε πλήρεις δραστηριότητες μετά 10 ημέρες χωρίς την ύπαρξη χειρουργικού τραύματος, μετεγχειρητικών ουλών ή ανάλογων προβλημάτων. Η απώτερη παρακολούθησή τους γίνεται με κλινικούς και απεικονιστικούς ελέγχους συνήθως με μαγνητική τομογραφία συνήθως έξι μήνες μετά την επέμβαση.

avm1 - Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική: η σύγχρονη αντιμετώπιση στο ανεύρυσμα εγκεφάλου
avm2 e1606235691218 - Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική: η σύγχρονη αντιμετώπιση στο ανεύρυσμα εγκεφάλου

Στις αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες η επιλογή των στόχων, το υγρό εμβολικό υλικό και ο χειρισμός του είναι τελείως διαφορετικά και απαιτούν εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση.

athanasiou - Δισκοκήλη: η πιο συχνή από τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και οι σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισής της

Δισκοκήλη: η πιο συχνή από τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και οι σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισής της

By | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Γεώργιος Αθανασίου, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής Mediterraneo Hospital

Δισκοκήλη είναι η ρήξη του μεσοσπονδύλιου δίσκου, του υλικού δηλαδή που βρίσκεται ανάμεσα σε δυο σπονδύλους. Συνήθως, εάν αυτή η ρήξη πιέσει κάποια νευρική ρίζα, προκαλεί έντονο πόνο στο άνω ή κάτω άκρο το οποίο νευρώνει η συγκεκριμένη ρίζα. Σπανιότερα, προκαλεί παράλυση (αδυναμία) κάποιων ομάδων μυών αντίστοιχα.

Η παράλυση μυϊκών ομάδων είναι άμεση ένδειξη για χειρουργική απελευθέρωση των νευρικών ριζών από την πίεση του δίσκου. Επίσης, ο πόνος που δεν φεύγει μετά από κάποιες εβδομάδες συντηρητικής θεραπείας έχει ένδειξη για χειρουργική αποκατάσταση μέσω δισκεκτομής.

Υπάρχει σύγχυση στο μυαλό των ασθενών όσον αφορά τις επεμβατικές μεθόδους αντιμετώπισης της δισκοκήλης. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να εξηγήσουμε με άπλα λόγια τις διάφορες μεθόδους.

  • Κλασική δισκεκτομή

Είναι η κλασική χειρουργική επέμβαση με επιμήκη τομή η οποία ήταν ο κύριος τρόπος αντιμετώπισης από 40 έτη παλαιά. Πρόκειται για ασφαλή τεχνική, από την οποία είναι απαραίτητο να περάσουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι στην χειρουργική σπονδυλικής στήλης (επομένως πρέπει να συνεχίσει να εκτελείται στα νοσοκομεία που εκπαιδεύουν χειρουργούς) και τεχνική η οποία δεν μπορεί ακόμα να αντικατασταθεί.

Πλεονέκτημα: την εκτελούν όλοι οι νευροχειρουργοί σχετικά εύκολα.

Μειονέκτημα: η μεγάλη τομή, η αποκόλληση μυών και αργή αποθεραπεία του τραύματος.

  • Tubular δισκεκτομή

Σήμερα πλέον είναι το gold standard για επεμβάσεις δισκοκήλης. Η δισκεκτομή πραγματοποιείται μέσα από ένα σωλήνα διαμέτρου 1,4 εκατοστά τουλάχιστον με τη χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου.

Πλεονέκτημα: η απουσία μεγάλου τραύματος, ο απλός σημειακός τραυματισμός των μυών σαν μια απλή θλάση και η γρήγορη αποκατάσταση του ασθενούς.

Μειονέκτημα: χρειάζεται ιδιαίτερη ικανότητα από τον χειρουργό και ειδική εκπαίδευση.

  • Ενδοσκοπική δισκεκτομή

Γίνεται μέσα από ένα σωλήνα 1,2 εκατοστών από τον όποιο εισάγεται ένα ενδοσκόπιο, όπως στις αρθροσκοπήσεις, από το πλάγιο της οσφύος, το οποίο φτάνει κοντά στον δίσκο, και από αυτό με εργαλεία που εισάγονται δια μέσου του ενδοσκοπίου αφαιρείται το τμήμα του δίσκου.

Πλεονέκτημα: δεν κόβονται μυς και οστά, δεν υπάρχει τραύμα και η αποθεραπεία του ασθενούς είναι ακόμη ταχύτερη.

Μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι είναι σημειακή, δηλαδή δεν μπορεί να επιτρέψει επέμβαση σε όλα τα σημεία, δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα σε όλων των ειδών τις βλάβες, πχ δεν μπορεί να λύσει συμφύσεις και πολλές φορές λειτουργεί έμμεσα – δηλαδή μειώνοντας την πίεση στον νευρικό ιστό με αποτέλεσμα την μείωση του πόνου – γι’ αυτό και η επιτυχία της μετράται με το ποσοστό μειώσεως του πόνου από το προεγχειρητικό επίπεδο.

  • Laser, discogel, πυρηνοπλαστική.

Πρόκειται για μη επεμβατικές μεθόδους. Μέσω μια βελόνας trocar εισάγεται αντίστοιχα στον δίσκο ίνα laser, σκεύασμα αλκοόλης, ή φυγοκεντρικός νουκλεοτόμος, τα οποία μειώνοντας την ποσότητα είτε την συνοχή του πυρήνα του δίσκου μειώνουν την αξονική πίεση που ασκείται από τον δίσκο στον νευρικό ιστό με αποτέλεσμα την μείωση του πόνου.

Πλεονέκτημα: δεν χρειάζεται χειρουργείο.

Μειονέκτημα: έχουν περιορισμένες ενδείξεις, οι οποίες εάν δεν πληρούνται απολύτως, το αποτέλεσμα είναι μηδενικό.

Συμπερασματικά, εμπιστευτείτε έναν χειρουργό σπονδυλικής στήλης που γνωρίζει να εκτελεί όλες τις μεθόδους, ώστε, αφού συνυπολογίσει όλα τα δεδομένα, να σας προτείνει την καταλληλότερη αντιμετώπιση για την περίπτωσή σας.

Υπερσύγχρονο μικροσκόπιο «διαβάζει» τα καρκινικά εγκεφαλικά κύτταρα!

By | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
leica athanasiou stavropoulos - Υπερσύγχρονο μικροσκόπιο «διαβάζει» τα καρκινικά εγκεφαλικά κύτταρα!Γλυφάδα, 29/05/17

Με το νέας γενιάς μικροσκόπιο LEICA M 530 OHX  εξειδικευμένοι νευροχειρουργοί μπορούν τώρα να αναγνωρίζουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια τους όγκους του εγκεφάλου. Η καινοτομία αυτή εκτός των τεχνολογικών δυνατοτήτων του συστήματος βασίζεται στην ενδοφλέβια χορήγηση εξελιγμένων χρωστικών ουσιών, οι οποίες «βάφουν» κυριολεκτικά τον καρκίνο.

Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην χειρουργική επέμβαση και καλύτερη μετεγχειρητική πορεία της νόσου.

Το συγκεκριμένο σύστημα, FL560 YELLOW, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Mediterraneo Hospital στη Γλυφάδα.

Ήδη, τα αποτελέσματα από τα πρώτα χειρουργεία που διενεργήθηκαν είναι πολύ ενθαρρυντικά.

Το τελευταίο αυτό απόκτημα έρχεται να προστεθεί στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό του Νευροχειρουργικού τμήματος του νοσοκομείου, το οποίο από άποψη όγκου και ποικιλίας περιστατικών, σε συνδυασμό με το κλινικό αποτέλεσμα  λειτουργεί ως πρότυπο κέντρο αριστείας.

1stpage 25 - Συνέντευξη τύπου O-ARM

Συνέντευξη τύπου O-ARM

By | ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ATHANASIOU I 1 198x300 - Συνέντευξη τύπου O-ARM«Διαστημικές» προδιαγραφές στη διενέργεια και των πλέον λεπτών επεμβάσεων της σύγχρονης Νευροχειρουργικής και Ορθοπεδικής Χειρουργικής, με τεράστια οφέλη για τους ασθενείς, εξασφαλίζει σήμερα ένα νέο, πρωτοποριακό σύστημα ενδοχειρουργικής απεικόνισης, το οποίο χρησιμοποιείται, πλέον, με επιτυχία και στη χώρα μας!

Πρόκειται για το πλήρες φορητό σύστημα αξονικής τομογραφίας O-arm, της εταιρίας υψηλής τεχνολογίας Medtronic, μια πολυδιάστατη, «επαναστατική» πλατφόρμα η χρήση της οποίας εφαρμόζεται, ήδη, στα μεγαλύτερα χειρουργικά κέντρα παγκοσμίως. Η πλατφόρμα αποτελεί «σταθμό» στην ενδοχειρουργική απεικόνιση και, σε συνδυασμό με το σύστημα χειρουργικής πλοήγησης (Navigation), είναι η μόνη που μπορεί να παρέχει στο χειρουργό 100% ακρίβεια στον εντοπισμό και τη διαχείριση ακόμα και των πιο ευαίσθητων βλαβών!

Η απόλυτη ακρίβεια του συστήματος επιτρέπει τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ακόμα και σε ανατομικώς εξαιρετικά επικίνδυνες περιοχές, ελαχιστοποιώντας την περίπτωση ιατρικού λάθους. Με τον τρόπο αυτόν, ιδιαίτερα λεπτές, ή και προηγουμένως ανεγχείρητες κρανιο-εγκεφαλικές επεμβάσεις για αφαίρεση όγκων εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού, μυοσκελετικών όγκων λεκάνης και άκρων, ή, γενικότερα, ευαίσθητες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης κτλ, με την πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία καθίστανται, πλέον, ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες.

Οι μοναδικές αυτές ιδιότητες του O-arm έχουν ως αποτέλεσμα τη θεαματική μείωση του χειρουργικού χρόνου (ποσοστό έως και 50%), γεγονός που επιτρέπει, πλέον, το χειρουργείο ακόμα και σε περιπτώσεις ασθενών υψηλού κινδύνου! Ταυτόχρονα, πέραν της αύξησης των χειρουργικών ενδείξεων, το O-arm μπορεί να απεικονίζει τρισδιάστατα τα εσωτερικά όργανα του σώματος κατά την ώρα του χειρουργείου, εκμηδενίζοντας το διεγχειρητικό κίνδυνο και αυξάνοντας, ταυτόχρονα, το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών.

Αυτά τόνισαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Καθηγητής Ορθοπεδικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής της Α’ Πανεπιστημιακής Ορθοπεδικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Παναγιώτης Παπαγγελόπουλος και ο κ. Γεώργιος Αθανασίου, Διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Mediterraneo.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαγγελόπουλος, η  Α’ Ορθοπεδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»,  εφαρμόζει σήμερα προηγμένες νέες τεχνολογίες διεχειρητικής πλοήγησης (navigation). Η μέθοδος χρησιμοποιείται, κατά κύριο λόγο, σε επεμβάσεις ολικών αρθροπλαστικών, τραυματολογία, επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, καθώς και, τελευταία, σε επεμβάσεις αφαίρεσης μυοσκελετικών όγκων των άκρων και της λεκάνης.

Η χρήση χειρουργικής πλοήγησης αναπτύσσεται ταχέως τα τελευταία χρόνια στις επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, καθώς παρέχει τρισδιάστατη απεικόνιση των ανατομιών διεγχειρητικά και επιτρέπει, παράλληλα, τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης των εργαλείων και εμφυτεύσιμων υλικών (βίδες) σε σχέση με τη συγκεκριμένη ανατομία. Επιτρέπει, συνεπώς, το λεπτομερή σχεδιασμό της χειρουργικής προσπέλασης, καθώς και την απεικόνιση της προσπέλασης των βιδών σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, η διεγχειρητική πλοήγηση χρησιμοποιείται, τελευταία, και στην χειρουργική των μυοσκελετικών όγκων. «Χρησιμοποιήσαμε σε αρκετές περιπτώσεις την πλοήγηση για διαδερμικό καυτηριασμό οστεοειδούς οστεώματος ή μεταστατικών βλαβών, σε συνδυασμό με οστεοπλαστική. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την τεχνική μας με την χρήση διεγχειρητικής πλοήγησης για την ασφαλή αφαίρεση όγκων της σπονδυλικής στήλης και κακοήθων όγκων της λεκάνης, με διατήρηση των υγιών ιστών πέριξ του όγκου και λιγότερες επιπλοκές και λειτουργικές απώλειες για τον ασθενή», επεσήμανε ο Καθηγητής.
Αναφορικά με τις επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης, ο κ. Αθανασίου τόνισε ότι οι εκτεταμένες σπονδυλοδεσίες που εκτελούνται για βαριές σκολιώσεις, είτε εφηβικές – συγγενείς, είτε εκφυλιστικές, είναι από τις πλέον βαριές επεμβάσεις. Καθημερινά, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και του καθιστικού τρόπου ζωής, αυξάνουν οι ασθενείς για τους οποίους απαιτείται να υποβληθούν σε σπονδυλοδεσία. Πολλοί από τους ασθενείς αυτούς είναι μεγάλης ηλικίας και με πολλά συνοδά προβλήματα υγείας. Η αναισθησιολογική υποστήριξή τους είναι απαιτητική, αλλά αποτελεί και πρόκληση για τη σύγχρονη ιατρική.
Επιπλέον, επεσήμανε ο κ. Αθανασίου, είναι γνωστός ο φόβος των ασθενών για παράλυση μετά από χειρουργείο στη σπονδυλική στήλη. Τώρα, πλέον, η ανασφάλεια για το νευρικό ιστό και ο φόβος του χειρουργού και του ασθενούς για κάποιου είδους παράλυση είναι, πράγματι, σε μηδενικό  επίπεδο.

Χάρη στη μείωση του χρόνου επέμβασης και των πιθανών επιπλοκών του νευρικού ιστού, είναι δυνατή η επίτευξη μικρότερου χρόνου αναισθησίας, μικρότερης απώλειας αίματος, λιγότερων μεταγγίσεων, μικρότερης έκθεσης σε λοιμώξεις, βραχύτερης παραμονής στην Εντατική Μονάδα μετά το χειρουργείο και, γενικότερα, σημαντικής μείωσης του stress του ασθενούς, με αποτέλεσμα μικρότερη νοσηρότητα από μη χειρουργικά  προβλήματα.

μετροπολιταν νοσοκομείο, metropolitan hospital, ασκληπιειο, ασκληπιειο βουλας, ιατρικο αθηνα, ιατρικο μαρουσι, ιατρικο φαληρο