Σεμινάρια BLS®

Τί είναι το BLS®;

Πρόκειται για το μόνο επίσημο και πιστοποιημένο σεμινάριο από τη European Resuscitation Council που πραγματοποιείται με εκπαιδευτές του Resuscitation Teaching Council of Greece.

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου περιλαμβάνει: την έγκαιρη αναγνώριση του ασθενή σε κίνδυνο, την ενεργοποίηση του συστήματος πρώτων βοηθειών, την εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων και εμφυσήσεων, την ασφαλή και κατάλληλη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, την τοποθέτηση του ασθενή σε θέση ασφαλείας μετά την επιτυχή αναζωογόνηση, όπως και την εφαρμογή πρώτων βοηθειών στην περίπτωση πνιγμονής.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε:
α) όλους τους πολίτες που επιθυμούν να αναγωρίζουν την καρδιακή ανακοπή και να προσφέρουν πρώτες βοήθειες,
β) σε υπαλλήλους ή εργαζόμενους μεγάλων εταιρειών που υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να απαιτηθεί η υποστήριξη βασικών λειτουργιών της ζωής σε κάποιον συνάδελφό τους,
γ) σε όλους τους εργαζόμενους στον Τομέα Υγείας,
δ) ως προαπαιτούμενη γνώση δεξιοτήτων για ιατρούς και νοσηλευτές που επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής.

Πόσο διαρκεί;

To σεμινάριο διαρκεί περίπου 5-5,5 ώρες, πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και με αντίστοιχο ελληνικό βιβλίο.
Ποιά είναι η δομή του σεμιναρίου;
Οι εκπαιδευτικές ομάδες είναι των 3-6 ατόμων (το μέγιστο) με έναν ή δύο εκπαιδευτές η κάθε ομάδα. Η τελική αξιολόγηση γίνεται μετά από τη συγκέντρωση των εκπαιδευτών και συνολική εκτίμηση των ικανοτήτων και της παρεχόμενης ασφάλειας στην αναζωογόνηση για τον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά (continuous assessment). Μετά από αυτό και την Online σύνδεση με την βάση δεδομένων τουEuropean Resuscitation Council ο κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει άμεσα το επίσημο πιστοποιητικό του σεμιναρίου.

Κόστος συμμετοχής: 25 Ευρώ

Yπεύθυνη Συντονίστρια Προγράμματος: Ζήκου Αθηνά

bls 01 - BLS®
bls 02 - BLS®
Η ημερομηνία διεξαγωγής του επόμενου σεμιναρίου
BLS Instructor Course
θα ανακοινωθεί σύντομα
 Πληροφορίες & εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής
Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 14:00 / 17:00 – 20:00

Τηλ: 210 9117000 – 6976222373
e-mail: bls@mediterraneohospital.gr