Σεμινάρια ALS®

Τι είναι το ALS;

Το σεμινάριο της Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής (Advanced Life Support, ALS course) είναι το επίσημο και πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC) σεμινάριο που στοχεύει στην προετοιμασία των στελεχών της Ομάδας διαχείρισης καταστάσεων περί την ανακοπή και αντιμετώπιση του ασθενή μέχρι τη μεταφορά του σε χώρο εντατικής φροντίδας. Η εκπαίδευση αφορά στη διαχείριση πολύπλοκων καταστάσεων καρδιακής ανακοπής, στη λήψη αποφάσεων και στην αποτελεσματική επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, αλλά και με τους συγγενείς του ασθενή.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το σεμινάριο ALS είναι σχεδιασμένο για επαγγελματίες υγείας οι οποίοι θα κληθούν να εφαρμόσουν τις δεξιότητες του σεμιναρίου στην κλινική πράξη ή θα χρειαστεί να τις διδάξουν συχνά. Το σεμινάριο ALS απευθύνεται σε ιατρούς και νοσηλευτές τμημάτων νοσοκομείων (π.χ.νοσηλευτικά τμήματα, ΤΕΠ, ΜΕΘ, ΜΑΦ, χειρουργείο, στεφανιαία μονάδα) και σε ιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες που είναι μέλη της Ομάδας Αντιμετώπισης Ιατρικών Επειγόντων.

Ποια είναι η δομή του;

Το σεμινάριο περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, φροντιστήρια, σταθμούς δεξιοτήτων και προσομοίωση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων με τη χρήση προπλασμάτων και απινιδωτών.
Η βασική γνώση του σεμιναρίου ALS παρέχεται από το εγχειρίδιο ALS του ERC και συνάδει με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την αναζωογόνηση του 2010 (ERC resuscitation guidelines). Το σεμινάριο ALS πραγματοποιείται ομοιόμορφα σε όλη την Ευρώπη, βάσει των οδηγιών και του ποιοτικού ελέγχου του ERC.

Ο αριθμός των εκπαιδευόμενων είναι 24 ανά σεμινάριο.Χωρίζονται σε ομάδες των 5-6 ατόμων με 2 εκπαιδευτές στην κάθε ομάδα.
Η γλώσσα εκπαίδευσης είναι η Ελληνική, η γλώσσα του εγχειριδίου ALS καθώς και των διαφανειών στις διαλέξεις η Αγγλική.
Η απαραίτητη επίσημη αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου πραγματοποιείται στο πέρας του σεμιναρίου με εξετάσεις γραπτές και προφορικές.
Η επιτυχής παρακολούθηση του ALS course, παρέχει στον εκπαιδευόμενο τον τίτλο του ALS provider, διεθνώς ισχύοντα για 4 έτη, μετά την πάροδο των οποίων απαιτείται ανανέωση της εκπαίδευσης (recertification).

Το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης εκδίδεται άμεσα με τη λήξη του σεμιναρίου μέσω on line διασύνδεσης με τη βάση δεδομένων του European Resuscitation Council.

Πόσο διαρκεί;

Το σεμινάριο ALS διαρκεί δύο συνεχόμενες ημέρες (περίπου 10 ώρες ανά ημέρα).

Ποιο είναι το κόστος;

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα €300.

Yπεύθυνη Συντονίστρια Προγράμματος: Ζήκου Αθηνά

BLS ALS21 - ALS®
BLS ALS2 - ALS®
BLS ALS - ALS®
Οι επόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου
θα ανακοινωθούν σύντομα 
Πληροφορίες & εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής
Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 14:00 / 17:00 – 20:00
Τηλ: 210 9117000 – 6976222373
e-mail: bls@mediterraneohospital.gr