Υβριδικό Χειρουργείο

Η πρώτη στην Ελλάδα χειρουργική αίθουσα με ενσωματωμένο αγγειογραφικό μηχάνημα FD10 Allura Philips και δυνατότητα:

  • Εγχειρήσεων καρδιάς και μεγάλων αγγείων με πλήρεις συνθήκες ασφάλειας και λειτουργικότητας μίας συμβατικής χειρουργικής αίθουσας
  • Ταυτόχρονη διενέργεια επεμβατικών καρδιολογικών πράξεων (ακτινοσκόπησης, στεφανιογραφίας, αγγειογραφίας και αξονικής τομογραφίας).
  • Εγχειρήσεων εγκεφάλου και αυχένα σε συνθήκες χειρουργείου με ταυτόχρονη διεγχειρητική αξονική τομογραφία και αγγειογραφία
  • Αγγειοχειρουργικών παρεμβάσεων
Ο σκοπός και ο ρόλος του υβριδικού καρδιακού χειρουργείου (στην Ευρώπη έχουν ήδη κατασκευασθεί τέτοιες αίθουσες) είναι να επιτρέπει, στον ίδιο χώρο και χρόνο, την πραγματοποίηση εξειδικευμένων καρδιακών συνδυαστικών πράξεων από ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Μέχρι τώρα, οι θεραπευτικές αυτές πράξεις έπρεπε να γίνουν διαδοχικά και σε άλλο χώρο η κάθε μια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι καρδιοπαθείς να υποβάλλονται σε δύο, αντί σε μία, επεμβάσεις, δημιουργώντας μεγαλύτερη καθυστέρηση, υπερβολικές χρεώσεις και ταλαιπωρία των ασθενών. Με τη χρήση του υβριδικού καρδιακού χειρουργείου,σε ασθενείς με περίπλοκες καρδιακές παθήσεις, μειώνεται η πιθανότητα διορθωτικών επανεπεμβάσεων και αντίστοιχα ο χρόνος νοσηλείας.
Οι ιατρικές ειδικότητες που συνεργάζονται στο υβριδικό καρδιακό χειρουργείο είναι:
Καρδιοχειρουργική – Επεμβατική Καρδιολογία
Εμφύτευση βαλβίδων καρδιάς, διαδερμικά (μέσω της αρτηρίας του κάτω άκρου, με τοπική αναισθησία) και διαθωρακικά (μέσω μίας μικρής χειρουργικής τομής στην αριστερή πλευρά του θώρακα ή μιας περιορισμένης τομής του στέρνου ή μέσω της αρτηρίας της μασχάλης, με βραχείας διάρκειας γενική αναισθησία).
H επέμβαση αυτή ήδη πραγματοποιείται σε ασθενείς  που πάσχουν από σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας  και ιδιαίτερα υψηλό εγχειρητικό κίνδυνο για συμβατική αντικατάσταση αυτής. Στο εγγύς μέλλον ενδέχεται να στρατολογηθούν και ασθενείς με σημαντική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας και υψηλό εγχειρητικό κίνδυνο για συμβατική, αμιγώς καρδιοχειρουργική παρέμβαση.Πραγματοποίηση αγγειογραφίας των  συρραφέντων μοσχευμάτων  αμέσως μετά  το πέρας επεμβάσεων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass) – ιδιαίτερα σε προβληματικές περιστάσεις-για επιβεβαίωση της βατότητας αυτών και της ανατομικής τους θέσης, με σκοπό την δυνητική διόρθωση υπολειμματικών στενώσεων (είτε καρδιολογικά είτε χειρουργικά), προτού αναχωρήσει ο ασθενής από το χειρουργείο.
Νευροχειρουργική – Επεμβατική Νευροακτινολογία
Κύρια σε αγγειακές δυσπλασίες και ειδικά ανευρύσματα εγκεφάλου όπου η ταυτόχρονη επέμβαση του νευροχειρουργού με την συνεχή υποστήριξη κατά την διάρκεια της επέμβασης από τον επεμβατικό ακτινολόγο μπορεί να φέρει εις πέρας επεμβάσεις με αναστροφή ροών, bypass και επαναιμάτωση  περιοχών του εγκεφάλου, όταν κάτι τέτοιο είναι υποχρεωτικό για την ασφαλή σύγκλειση του ανευρύσματος ή της δυσπλασίας.
Το όφελος του ασθενούς είναι ότι η οποιαδήποτε αγγειακή δυσλειτουργία γίνεται άμεσα αντιληπτή απεικονιστικά και αντιμετωπίζεται χειρουργικά στον ίδιο χρόνο. Με τον μέχρι τώρα συμβατικό τρόπο διενεργείται το χειρουργείο και σε δεύτερο χρόνο εάν χρειαστεί θα γίνει αγγειογραφία, που μπορεί να δείξει βλάβη  η οποία θα χρειαστεί άλλη χειρουργική επέμβαση για να επιλυθεί. Σε όγκους εγκεφάλου στους οποίους συμμετέχουν και αγγειακές δομές οπότε και είναι σημαντικό να γνωρίζει ο χειρουργός την πραγματική θέση των αγγείων κατά την διάρκεια της επέμβασης και με τον συνδυασμό  αξονικής  τομογραφίας και αγγειογραφίας η πληροφορία που λαμβάνει είναι εξαιρετική.
Όφελος για τον ασθενή η  αφαίρεση όγκων ριζικά  χωρίς   τραυματισμούς σημαντικών  αγγείων ή ευαίσθητων δομών.Σε επεμβάσεις ανώτερης αυχενικής μοίρας αλλά και σε άλλες περιοχές της σπονδυλικής στήλης όπου πολλές  φορές  η  ακτινοσκόπηση δεν επαρκεί, η χρήση αξονικής  τομογραφίας και 3Dτεχνικής  επιτρέπει την realtime γνώση της θέσης κάθε ζητούμενη στιγμή.
Όφελος για τον ασθενή  η  ασφάλεια και  η αποφυγή  επιπλοκών στο νωτιαίο  μυελό και στα νευρικά  στοιχεία.
Καρδιοχειρουργική – Επεμβατική Ακτινολογία – Αγγειοχειρουργική

Κυρίως σε τοποθετήσεις stents για αντιμετώπιση παθολογιών της θωρακικής αορτής, σε ασθενείς με σύμπλοκη ανατομία και απαγορευτικούς προδιαθεσικούς παράγοντες για συμβατική εγχειρητική παρέμβαση.

“We were shown excellent care and respect by all staff – doctors – nurses and all ancillaries, for which we are very grateful”

David & Laurence M., October 2014

Χρειάζεστε κάποια άλλη πληροφορία;ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ