Οικονομικά Check – Up

Με βάση τις ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες για τον προληπτικό έλεγχο του πληθυσμού σχεδιάσαμε πακέτα Check Up που τα κατηγοριοποιήσαμε σε συνάρτηση με την ηλικία και το φύλο.

Εάν όμως χρειάζεστε κάτι διαφορετικό από τα τυποποιημένα, μπορούμε πάντα να φτιάξουμε το δικό σας πακέτο βασισμένο στις ατομικές σας ανάγκες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας.

Τώρα, μειώσαμε τις τιμές, ώστε να μπορούν περισσότεροι συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση στον προληπτικό έλεγχο, που αποτελεί το ισχυρότερο όπλο για την προάσπιση της υγείας μας.
Στο Mediterraneo Hospital αφουγκραζόμαστε τις κοινωνικές ανάγκες και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τις μετουσιώνουμε σε κοινωνική προσφορά.

Check Up Ανδρών

Check Up Ανδρών <45

Γενική Αίματος, Τ.Κ.Ε., Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, ΗDL,LDL, γGT, Κρεατινίνη, Τρανσαμινάσες

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Ιατρική εκτίμηση αποτελέσματος

Κόστος: 50€

Check Up Ανδρών >45

Γενική Αίματος, Τ.Κ.Ε., Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, ΗDL,LDL, γGT, Κρεατινίνη, Τρανσαμινάσες, P.S.A

Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Triplex καρδιάς, Ακτινογραφία Θώρακος (F)

Ιατρική εκτίμηση αποτελέσματος

Κόστος: 100€

Check Up Νεοπλασίας Ανδρών

Γενική Αίματος, Τ.Κ.Ε., Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, ΗDL,LDL, γGT, Κρεατινίνη, Τρανσαμινάσες, Αμυλάση – Διάσταση Αίματος, Αλκαλική Φωσφατάση, CEA, CA19-9, P.S.A., Ηλεκτροφόρηση Λευκωμάτων – Πρωτεϊνών

 Μαγνητική ολόσωμη (Screening), Κολονοσκόπηση

Ιατρική εκτίμηση αποτελέσματος

Κόστος: 700€

Check Up Καρδιολογικό

Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, ΗDL,LDL, Κρεατινίνη, Τρανσαμινάσες

Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Ακτινογραφία Θώρακος F/P, Triplex Καρδιάς, Δοκιμασία Κοπώσεως

Καρδιολογική εξέταση – Ιατρική εκτίμηση αποτελέσματος

Κόστος: 130€

Check Up Θυρεοειδούς

TSH, FT3, FT4, T3, T4, Anti TPOΑντισώματα, Αντιθυρεοειδικά Θυρεοσφαιρινικά Αντισώματα (ΑΝΤΙ-TG), TG (Θυρεοσφαιρίνη Ορού)

Κόστος: 55€

+ U/S Θυρεοειδούς

Σύνολο: 85€

Check Up Θυρεοειδούς Άμεσο

TSH, FT3, FT4, T3, T4 (Άμεση απάντηση)

Κόστος: 40€

Quick Check Up

Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, ΗDL,LDL (Αποτέλεσμα σε μία ώρα)

Κόστος: 25€

Check Up Γυναικών

Check Up Γυναικών <40

Γενική Αίματος, Τ.Κ.Ε., Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, ΗDL,LDL, Κρεατινίνη, Τρανσαμινάσες

Υπέρηχος μαστών, Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Ιατρική εκτίμηση αποτελέσματος

Κόστος: 100€

Check Up Γυναικών >40

Γενική Αίματος, Τ.Κ.Ε., Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, ΗDL,LDL, γGT, Κρεατινίνη, Τρανσαμινάσες

Ψηφιακή Μαστογραφία, Triplex Καρδιάς, Ακτινογραφία Θώρακος (F), Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Ιατρική εκτίμηση αποτελέσματος

Κόστος: 150€

Check Up Γυναικολογικό

Γυναικολογική εξέταση, Γυναικολογικό U/S, Test Pap

Κόστος: 80€

+ Ψηφιακή Μαστογραφία

Σύνολο: 130€

Senior Check Up

Ψηφιακή μαστογραφία, Μέτρηση οστικής πυκνότητας

Κόστος: 80€

Check Up Νεοπλασίας Γυναικών

Γενική Αίματος, Τ.Κ.Ε., Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Τρανσαμινάσες, γGT, Αμυλάση – Διάσταση Αίματος, Αλκαλική φωσφατάση, CEA, CΑ19-9, CA 125, Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων – πρωτεϊνών, Γενική Ούρων, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, ΗDL, LDL

Μαγνητική ολόσωμη (Screening), Ψηφιακή μαστογραφία, Test Pap, Ενδοκολπικός υπέρηχος

Γυναικολογική εξέταση, Ιατρική εκτίμηση αποτελέσματος

Κόστος: 750€

Check Up Καρδιολογικό

Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, ΗDL,LDL, Τρανσαμινάσες

Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Ακτινογραφία Θώρακος F/P, Triplex καρδιάς, Δοκιμασία Κοπώσεως

Καρδιολογική εξέταση, Ιατρική εκτίμηση αποτελέσματος

Κόστος: 130€

Check Up Θυρεοειδούς

TSH, FT3, FT4, T3, T4, Anti TPO Αντισώματα, Αντιθυρεοειδικά Θυρεοσφαιρινικά Αντισώματα (ΑΝΤΙ-TG), TG (Θυρεοσφαιρίνη Ορού)

Κόστος: 55€

+ U/S Θυρεοειδούς

Σύνολο: 85€

Check Up Θυρεοειδούς Άμεσο

TSH, FT3, FT4, T3, T4 (Άμεση απάντηση)

Κόστος: 40€

Check Up Προγεννητικού Ελέγχου

Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Ομάδα, Rhesus, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Τρανσαμινάσες, Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης FBC- FE, Δοκιμασία δρεπανώσεως, Αντισώματα ερυθράς IgG, Αντισώματα ερυθράς IgM, Αντισώματα για CMV (Κυτταρομεγαλοίο) IgG – IgM, Αντισώματα τοξοπλάσματος IgG, Αντισώματα τοξοπλάσματος IgΜ, Αντισώματα HSV I IgG, Αντισώματα HVS I IgM, Αντισώματα HVS II IgG, Αντισώματα HVS II IgM, VDRL ορού, HBsAg Αυστραλιανό αντιγόνο, Anti HCV, Αντισώματα HIV I+ II, TSH (Θυρεοτρόπος), FT3 (Free T3), FT4 (Free T4), Ανίχνευση χλαμυδίων κολπικού, Καλλιέργεια για μυκόπλασμα – ουρεόπλασμα, Καλλιέργεια αερόβια κολπικού εκκρίματος, Αντισώματα λιστερίας ολικά
Κόστος: 275€

Quick Check Up

Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, ΗDL,LDL (Αποτέλεσμα σε μία ώρα)

Κόστος: 25€