Χρήσιμος Οδηγός

Διενέργεια Διαγνωστικών Τεστ για την Ανίχνευση του Νέου Κορονoϊού, SARS COV-2

Στο Mediterraneo Hospital εφαρμόζονται αυστηρά οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά, για τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ για την ανίχνευση του νέου Κορονoϊού, SARS COV-2.

Η χρέωση είναι σύμφωνη με τον κρατικό τιμοκατάλογο, δηλ.: €10/Rapid test & €47/PCR test .  Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η κλινική εκτίμηση εφ’ όσον αυτή κριθεί αναγκαία.

Παρακαλούμε καλέστε στο 2109117000 για να κλείσετε το ραντεβού σας ή για περισσότερες πληροφορίες.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

A. Ενημέρωση Εξωτερικών Ασθενών & Εξεταζόμενων σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 1. Το Mediterraneo Hospital σέβεται βαθύτατα την σπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους. Προσηλωμένοι λοιπόν σε αυτόν το σκοπό την κατοχύρωση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή μας συλλέγονται νομίμως για καθορισμένους, με απόλυτο τρόπο σκοπούς, έπειτα από τη συγκατάθεση του φυσικού προσώπου όπου αυτό απαιτείται. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα.
 2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων υφίστανται επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί (παροχή ιατρικών υπηρεσιών, διαχείριση ιατρικού φακέλου, ενημέρωση υπηρεσιών), ή/ και για νομικούς και κανονιστικούς λόγους, ή/ και για την προάσπιση του έννομου συμφέροντος του Mediterraneo Hospital και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης.
 3. Στο πλαίσιο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, η παροχή ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του σκοπού της υπηρεσίας καθώς και για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Τα στοιχεία που απαιτούνται σημειώνονται με αστερίσκο (*) σε όσα έντυπα είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τη δυνατότητα διαχείρισης των απαιτούμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Κλινική δεν δύναται να σας παρέχει ιατρική-νοσηλευτική συνδρομή.
 4. Τα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να μεταφερθούν γνωστοποιηθούν σε τρίτους, είτε για την διενέργεια εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων, και ιατρικών πράξεων, είτε για τη συνέχιση της επίσκεψης σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Επίσης, δύναται να μεταφερθούν γνωστοποιηθούν σε τρίτους, όπως δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό, ασφαλιστική εταιρεία, , φαρμακευτική εταιρεία, κτλ.
 5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει της κείμενης νομοθεσίας θα αποθηκευτούν για 10 έτη και με το πέρας αυτής διαγράφονται. Κατά την αποχώρηση σας παρέχεται ενημερωτικό σημείωμα από την ιατρική εξέταση που λάβατε και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων που πραγματοποιήσατε. Το Mediterraneo Hospital στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού με τις νέες τεχνολογίες, της αμεσότερης εξυπηρέτησης και οικολογικής ευαισθητοποίησης διατηρεί ψηφιοποιημένο το αρχείο αυτό.
 6. Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για:
 • Την απόκτηση πρόσβασης, διόρθωση ή και την διαγραφή ακόμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Τον περιορισμό της επεξεργασίας ή την εναντίωση στην επεξεργασία τους.
 • Τη μεταφορά των δεδομένων.
 • Την επιβολή ανάκλησης της συγκατάθεσης οποτεδήποτε.
 • Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε σε καταγγελία για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Τα αιτήματά σας μπορείτε να τα υποβάλλεται μέσω του πρωτοκόλλου στην Κεντρική γραμματεία και το Mediterraneo Hospital θα ανταποκριθεί εντός ενός μηνός και σε περίπτωση αιτιολογημένης απάντησης εντός 2 μηνών.
 1. Στο πλαίσιο της αμεσότερης εξυπηρέτησής σας, σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία σας μπορεί να έχουν δηλωθεί στο Mediterraneo Hospital από τρίτους όπως για παράδειγμα συνεργαζόμενους με την Κλινική ιατρούς, άλλες Κλινικές, συνεργαζόμενες εταιρείες, όπως επίσης και από θυγατρικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας.

B. Ενημέρωση Εσωτερικών Ασθενών σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 1. Το Mediterraneo Hospital σέβεται βαθύτατα την σπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους. Προσηλωμένοι λοιπόν σε αυτόν το σκοπό την κατοχύρωση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή μας συλλέγονται νομίμως για καθορισμένους, με απόλυτο τρόπο σκοπούς, έπειτα από τη συγκατάθεση του φυσικού προσώπου όπου αυτό απαιτείται. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα.
 2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων υφίστανται επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί (παροχή ιατρικών υπηρεσιών, διαχείριση ιατρικού φακέλου, ενημέρωση υπηρεσιών), ή/ και για νομικούς και κανονιστικούς λόγους, ή/ και για την προάσπιση του έννομου συμφέροντος του Mediterraneo Hospital και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης.
 3. Στο πλαίσιο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, η παροχή ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του σκοπού της υπηρεσίας καθώς και για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Τα στοιχεία που απαιτούνται σημειώνονται με αστερίσκο (*) σε όσα έντυπα είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τη δυνατότητα διαχείρισης των απαιτούμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Κλινική δεν δύναται να σας παρέχει ιατρική-νοσηλευτική συνδρομή.
 4. Τα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να μεταφερθούν γνωστοποιηθούν σε τρίτους, είτε για την διενέργεια εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων, και ιατρικών πράξεων, είτε για τη συνέχιση της νοσηλείας σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Επίσης, δύναται να μεταφερθούν γνωστοποιηθούν σε τρίτους, όπως δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό, ασφαλιστική εταιρεία, φαρμακευτική εταιρεία, κτλ.
 5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει της κείμενης νομοθεσίας θα αποθηκευτούν για 20 έτη και με το πέρας αυτής διαγράφονται. Κατά το εξιτήριο σας παρέχεται αντίγραφο του ιατρικού φακέλου. Το Mediterraneo Hospital στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού με τις νέες τεχνολογίες, της αμεσότερης εξυπηρέτησης και οικολογικής ευαισθητοποίησης έχει προχωρήσει στην ψηφιοποίηση του αρχείου.
 6. Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για:
 • Την απόκτηση πρόσβασης, διόρθωση ή και την διαγραφή ακόμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Τον περιορισμό της επεξεργασίας ή την εναντίωση στην επεξεργασία τους.
 • Τη μεταφορά των δεδομένων.
 • Την επιβολή ανάκλησης της συγκατάθεσης οποτεδήποτε.
 • Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε σε καταγγελία για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Τα αιτήματα σας μπορείτε να τα υποβάλλεται μέσω του πρωτοκόλλου στην Κεντρική γραμματεία και το Mediterraneo Hospital θα ανταποκριθεί εντός ενός μηνός και σε περίπτωση αιτιολογημένης απάντησης εντός 2 μηνών.
 1. Στο πλαίσιο της αμεσότερης εξυπηρέτησής σας, σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία σας μπορεί να έχουν δηλωθεί στο Mediterraneo Hospital από τρίτους όπως για παράδειγμα συνεργαζόμενους με την Κλινική ιατρούς, άλλες Κλινικές, συνεργαζόμενες εταιρείες, όπως επίσης και από θυγατρικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer): Ηλείας 8-12, Γλυφάδα 16675 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 9117000, e-mail: dpo@mediterraneohospital.gr

Δικαιώματα & Υποχρεώσεις των Ασθενών

Το Νοέμβριο του 2002 εκδόθηκε στη Ρώμη από το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών η Ευρωπαϊκή Χάρτα των Δικαιωμάτων των Ασθενών. Η Χάρτα υιοθετήθηκε επισήμως το Σεπτέμβριο του 2007 στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και αποτελεί πλέον μέρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Το κεφάλαιο V της Χάρτας αναφέρεται στα δικαιώματα των πολιτών και το άρθρο 35 στην προστασία της υγείας ως του δικαιώματος πρόσβασης στην πρόληψη και στην ωφέλεια από την ιατρική θεραπεία, υπό τις συνθήκες που έχουν εδραιωθεί από την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Επιπλέον, και σε άλλα άρθρα υπάρχουν αναφορές σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα δικαιώματα των ασθενών.

Στη χώρα μας σαφής έκφραση δικαιωμάτων ασθενών υπάρχει στο άρθρο 47 του Ν. 2071/1992, το οποίο αναφέρεται στα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς. Στο νόμο 3418/2005 για τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας υπάρχουν άρθρα τα οποία άπτονται των δικαιωμάτων των ασθενών.

Το Mediterraneo Hospital, αναπτύσσει και εφαρμόζει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την τήρησή τους.

 Δικαιώματα των Ασθενών

 1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες της Κλινικής, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
 2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
 4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του.
 5. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
 6. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.
 7. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
 8. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
 9. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 10. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Υποχρεώσεις των Ασθενών

 1. Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στην Κλινική και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.
 2. Για κάθε παράπονο ο ασθενής και οι συγγενείς να απευθύνονται στους ιεραρχικά υπεύθυνους της Κλινικής.
 3. Η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους να είναι ολιγόωρη και όχι πολυπληθής, και να αποφεύγεται η παρουσία παιδιών.
 4. Οι συνοδοί που παραμένουν στους θαλάμους λόγω ειδικής άδειας, πρέπει να φροντίζουν στη διατήρηση της καθαριότητας. Να μην κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών, να μην βάζουν λουλούδια στους θαλάμους και να μην κρατούν τρόφιμα, αναψυκτικά και καφέδες, γιατί μεταβάλλονται σε εστίες μικροβίων.
 5. Οι συνοδοί και οι επισκέπτες να μην προκαλούν θόρυβο, γιατί οι ασθενείς έχουν ανάγκη ηρεμίας και ησυχίας.
 6. Τόσο οι ασθενείς όσο και οι συνοδοί αυτών καθώς και οι επισκέπτες ναμην φέρουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά.
 7. Οι ασθενείς οφείλουν να είναι συνεπείς στα ραντεβού που έχουν κλείσει και να μην απομακρύνονται από τους θαλάμους άνευ αδείας.
 8. Οι ασθενείς οφείλουν να έχουν πάντα το βιβλιάριο υγείας, και ασφάλισης, τις εξετάσεις που τυχόν έχουν γίνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο (πληροφοριακό δελτίο, οδηγίες κ.λ.π.).
 9. Οι ασθενείς και οι συνοδοί αυτών, κατά την εισαγωγή τους, πρέπει να δίνουν απαραίτητα τα στοιχεία τους και τις πληροφορίες που τους ζητούνται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
 10. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της Κλινικής.

Έκτακτη Εισαγωγή

Τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου λειτουργούν επί 24ώρου βάσης με εφημερεύοντες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

Στην περίπτωση που ο ασθενής προσέλθει στα Ε.Ι. και συσταθεί από τους ιατρούς ότι χρήζει νοσηλείας, η Γραμματεία παρέχει γενικές πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα και το κόστος των κλινών καθώς επίσης για τα συμβεβλημένα ασφαλιστικά ταμεία και τις συμβεβλημένες ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να εκδοθεί το Δελτίο Εισαγωγής.

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιο να παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες είναι το Γραφείο Κινήσεως – Λογιστήριο Ασθενών.

Ο ασθενής ή το συνοδό πρόσωπο θα πρέπει να αποταθεί στο Γραφείο Κινήσεως το συντομότερο δυνατόν και εντός ωραρίου λειτουργίας προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για τις οικονομικές επιβαρύνσεις και τις απαιτούμενες διαδικασίες νοσηλείας.

Το Γραφείο Κινήσεως – Λογιστήριο Ασθενών λειτουργεί καθημερινά 08:00 – 20:00 μ.μ. και το Σάββατο 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

Προγραμματισμένη Εισαγωγή

Στην περίπτωση προγραμματισμένης εισαγωγής ο ασθενής προσέρχεται στην Γραμματεία προκειμένου να εκδοθεί το Δελτίο Εισαγωγής. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

Εντολή & Οδηγίες του Θεράποντα Ιατρού
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
Βιβλιάριο Υγείας
ΑΜΚΑ
Εισιτήριο από τον Ασφαλιστικό Φορέα (εφόσον απαιτείται)
Αριθμός Συμβολαίου σε περίπτωση Ιδιωτικής Ασφάλειας (σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής θα πρέπει να γνωρίζει και να ενημερώσει το Νοσοκομείο για τη θέση νοσηλείας που δικαιούται βάση του συμβολαίου του)

Στη συνέχεια θα πρέπει να καταβληθεί προκαταβολή (κατ’ ελάχιστο 30%) είτε στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων είτε στο Γραφείο Κινήσεως – Λογιστήριο Ασθενών.

Πολύτιμα κοσμήματα, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μεγάλα χρηματικά ποσά φέρονται από τον ασθενή με δική του ευθύνη.

Για τυχόν απώλεια τους το Mediterraneo Hospital δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται κατά την απομάκρυνση από το δωμάτιο να ασφαλίζονται τα προσωπικά αντικείμενα.

Οικονομικές Πληροφορίες

Το Γραφείο Κινήσεως- Λογιστήριο Ασθενών είναι αρμόδιο να παρέχει εξειδικευμένες οικονομικές πληροφορίες και να ενημερώνει για τις απαιτούμενες διαδικασίες που αφορούν στη νοσηλεία των ασθενών.

Ωράριο Λειτουργίας
Καθημερινά 08:00πμ – 20:00μμ & Σάββατο 08:00πμ – 15:00μμ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
210 9117000, εσωτερικό 120,126,131

Σε ότι αφορά τα Εξωτερικά Ιατρεία και οικονομικές πληροφορίες σχετικά με διαγνωστικές εξετάσεις (εργαστηριακές, απεικονιστικές και άλλες) επικοινωνήστε με την Κεντρική Γραμματεία στο τηλέφωνο 210 9117000.

Εξιτήρια

Υπεύθυνος για την έξοδο του ασθενούς από το Νοσοκομείο είναι αποκλειστικά και μόνο ο θεράπων ιατρός. Εφόσον δοθεί εντολή εξόδου από τον θεράποντα ιατρό εκδίδεται το Εξιτήριο το οποίο παραδίδεται στον ασθενή ενώ του δίδονται και όλες οι απαραίτητες ιατρικές οδηγίες.

Στην περίπτωση που επιθυμείται η μεταφορά του ασθενούς με ασθενοφόρο θα πρέπει να δηλωθεί εγκαίρως στην Προϊσταμένη του ορόφου που νοσηλεύεται προς αποφυγήν καθυστερήσεων στη διαδικασία του εξιτηρίου του.

Εφόσον δοθεί το Εξιτήριο ο ασθενής ή συνοδός θα πρέπει να απευθυνθεί στο Γραφείο Κινήσεως – Λογιστήριο Ασθενών προκειμένου να ρυθμίσει τις οικονομικές εκκρεμότητες και να παραλάβει:

Αντίγραφα των Εξετάσεων*
Βιβλιάριο Υγείας
(εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες)

* Όλες οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται καταχωρούνται και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό αρχείο. Στη περίπτωση που ζητηθούν αντίγραφα εξετάσεων μεταγενέστερα της ημερομηνίας εξόδου παραδίδονται κατόπιν αιτήσεως η οποία υποβάλλεται στην Κεντρική Γραμματεία, στον 1ον όροφο. Ο χρόνος παράδοσης των αντιγράφων δεν υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες.

Επισκεπτήριο

Οι ώρες επισκεπτηρίου είναι:

 12:00-14:00 και  18:00-20:00 καθημερινά
 12:00-12:30 και  18:00-18:30 καθημερινά για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας

Κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου, δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία περισσοτέρων του ενός επισκεπτών για κάθε ασθενή.

Συγχρόνως, κατά τη διάρκεια παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών και των ιατρικών επισκέψεων, τα συνοδά μέλη και οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να παραμένουν στους θαλάμους της κλινικής.

Τράπεζες - ΑΤΜ

trapeza peiraios logo kitrino fonto gr 450x277 300x185 - Χρήσιμος Οδηγός
Στην είσοδο του Mediterraneo Hospital λειτουργεί θυρίδα αυτόματης ανάληψης – κατάθεσης της Τράπεζας Πειραιώς. Η θυρίδα λειτουργεί όλο το 24ώρο και υποστηρίζεται απο το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ

Ξενοδοχεία

Οι ασθενείς και οι συγγενείς τους μπορούν να βρουν μια μεγάλη ποικιλία από επιλογές καταλυμάτων σε μικρή απόσταση από το Mediterraneo Hospital.

Glyfada Riviera Hotel
Πολύ κοντά στo Mediterraneo Hospital βρίσκεται το Glyfada Riviera Hotel, το οποίο προσφέρει μια πολυτελή εμπειρία διαμονής, σε εκλεπτυσμένα δωμάτια και σουίτες με εκπληκτική πανοραμική θέα στον απέραντο καταγάλανο ορίζοντα.
Είναι η ιδανική επιλογή για τον επισκέπτη που ταξιδεύει είτε για δουλειά είτε για αναψυχή και αναζητά κάτι παραπάνω από τη διαμονή του. Προσφέρει εξαιρετικές ανέσεις,  σύγχρονες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών που ξεπερνούν τις προσδοκίες του φιλοξενούμενου.

Palace Hotel
Ένα καθιερωμένο ξενοδοχείο στην περιοχή της Γλυφάδας, μόλις 15 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της Γλυφάδας και 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Mediterraneo Hospital. Η στάση του τραμ απέχει μόλις λίγα μέτρα από το ξενοδοχείο και συνδέει τη νότια παραλία της Αθήνας με το κέντρο της πόλης. Υπάρχει επίσης μία στάση λεωφορείου προς το κέντρο της Γλυφάδας, αλλά και στην απέναντι πλευρά προς το κέντρο της Αθήνας (40 λεπτά).

Απολαύστε ένα φλυτζάνι καφέ ή ένα ποτό στο Lounge του ξενοδοχείου, χαλαρώστε δίπλα στην πισίνα, εξυπηρετηθείτε στο internet corner ή χρησιμοποιήστε το δωρεάν wifi. Όλα τα δωμάτια έχουν θέα στη θάλασσα που βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων. Το φιλικό προσωπικό είναι πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει όλο το 24ωρο και σας εγγυάται μία ζεστή φιλοξενία.

Best Western Fenix ​​Hotel
Ένα ξενοδοχείο κλασσικής αξίας στην περιοχή της Γλυφάδας, μόλις 15 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της Γλυφάδας και 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Mediterraneo Hospital. Η στάση του τραμ απέχει μόλις λίγα μέτρα από το ξενοδοχείο και συνδέει τη νότια παραλία της Αθήνας με το κέντρο της πόλης. Ένας κεντρικός σταθμός λεωφορείων απέχει μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από το ξενοδοχείο και τα λεωφορεία έχουν κατεύθυνση προς Γλυφάδα (2 στάσεις) και προς Αθήνα (40 λεπτά).

Διατίθενται standard, executive δωμάτια καθώς και σουίτες. Όλα τα δωμάτια είναι άνετα, με θέα στη θάλασσα ή στην πισίνα. Ένα εξαιρετικό πρωινό σερβίρεται σε μπουφέ ή μπορείτε να το απολαύσετε στο δωμάτιό σας. Προσφέρεται ασύρματη πρόσβαση στο ίντερνετ και τηλεόραση LCD με δορυφορικά κανάλια, ενώ η δροσερή πισίνα και η πρόσβαση σε υπηρεσίες μασάζ καθιστούν τη διαμονή σας μια ευχάριστη και ανανεωτική εμπειρία. Σημειώστε επίσης ότι προβλέπεται δυνατότητα φιλοξενίας ατόμων με αναπηρικό αμαξίδιο. Το άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό βρίσκεται στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο.

Congo Palace Hotel
Ένα εντυπωσιακό ξενοδοχείο στο κέντρο της Γλυφάδας, μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της Γλυφάδας και 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Mediterraneo Hospital. Ο σταθμός του τραμ βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο, ενώ ένας κεντρικός σταθμός λεωφορείων προς το κέντρο της Αθήνας απέχει μόλις 2 λεπτά με τα πόδια.

Το lobby είναι μοντέρνο και φρέσκο, το μπαρ ανοιχτό όλη την ημέρα για ποτά και ροφήματα. Μπροστά από την αίθουσα πρωινού, διακοσμημένη με ελαφριά αφρικάνικο στυλ, βρίσκεται η πισίνα. Διατίθενται δωμάτια όλων των τύπων προκειμένου να καλυφθούν οι διαφορετικές ανάγκες των φιλοξενουμένων και υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας ατόμων με αναπηρικό αμαξίδιο. Το ενθουσιώδες προσωπικό είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες όλο το 24ωρο.

Sea View Hotel
Ένα σύγχρονο και φρέσκο ξενοδοχείο στο κέντρο της Γλυφάδας, μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας και πολυσύχναστα μπαρ. Τα δωμάτια είναι ευρύχωρα και άνετα, εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση LCD και καφετιέρα. Τα μπάνια διαθέτουν πολυτελή προϊόντα περιποίησης. Στον μπουφέ σερβίρεται αμερικάνικο πρωινό, αλλά και η υπηρεσία δωματίου είναι διαθέσιμη. Η πισίνα είναι ανοικτή για τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ενώ προσφέρεται και δωρεάν ασύρματο Internet.

Amarilia Hotel Vouliagmeni
Ένα βραβευμένο ξενοδοχείο, 10 λεπτά από τα café και τα εστιατόρια σε ένα ήσυχο και πλούσιο προάστιο που ονομάζεται Βουλιαγμένη. Η θάλασσα μπροστά από το ξενοδοχείο αποτελεί πρόσκληση για μια βόλτα κάθε απόγευμα, ενώ τα εστιατόρια της περιοχής καλωσορίζουν τους επισκέπτες για ένα ελαφρύ σνακ κρέας ή ψάρι. Η πισίνα του ξενοδοχείου είναι ανοικτή όλη την ημέρα. Όλα τα δωμάτια είναι ανακαινισμένα, ευρύχωρα, με θέα θάλασσα, ενώ οι διάδρομοι διακοσμούνται από έργα τέχνης. Τα μπάνια είναι πλήρως εξοπλισμένα με προϊόντα περιποίησης. Τα κύρια χαρακτηριστικό του ξενοδοχείου είναι η διακριτική πολυτέλεια και η χαλάρωση.

Palmyra Beach Hotel
Ένα προτεινόμενο ξενοδοχείο στο κέντρο της Γλυφάδας, 10 λεπτά από το κέντρο του προαστίου και 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Mediterraneo Hospital. Το τραμ και η στάση του λεωφορείου είναι 5 λεπτά με τα πόδια. Η θάλασσα βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο, αλλά υπάρχει και πισίνα που είναι ανοικτή όλη την ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα δωμάτια είναι ευρύχωρα και άνετα με τα απαραίτητα αγαθά, ενώ τα μπάνια διαθέτουν υψηλής ποιότητας προϊόντα περιποίησης. Το ξενοδοχείο είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου Μαΐου – Σεπτεμβρίου.

0946 useful guide3 - Χρήσιμος Οδηγός
0487 useful guide 1 - Χρήσιμος Οδηγός

Χρειάζεστε κάποια άλλη πληροφορία; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ