“Η τεχνική αυτή, δεν περιλαμβάνει τομές στον λαιμό, γίνεται μέσα από το στόμα, διαρκεί μερικά λεπτά, ενώ ο ασθενής μπορεί να ξεκινήσει να σιτίζεται την επόμενη μέρα.”

Η ενδοσκοπική αντιμετώπιση του φαρυγγικού εκκολπώματος Zenker αποτελεί πιο ασφαλή και λιγότερο επώδυνη λύση του προβλήματος. Πρόκειται για την ενοποίηση, ενδοσκοπικά, του εκκολπώματος με τον οισοφάγο, μέσω του διαχωρισμού του ενδιάμεσου τοιχώματος, έτσι ώστε η τροφή να μην σταματά πλέον στο εκκόλπωμα προκαλώντας απόφραξη και δυσφαγία.

Η μέθοδος διαχωρισμού του ενδιάμεσου τοιχώματος που χρησιμοποιήθηκε ευρέως τις τελευταίες δεκαετίες είναι η χρήση της τεχνολογίας Laser. Η χρήση της τεχνολογίας Laser μείωσε σε σημαντικό βαθμό τις επιπλοκές, χωρίς όμως να εξαλείψει τον κίνδυνο διάνοιξης του οισοφάγου κατά τον διαχωρισμό του ενδιάμεσου τοιχώματος και την πρόκληση μεσοθωρακίτιδας, μίας σοβαρής φλεγμονής στο εσωτερικό του θώρακα.

Τα τελευταία χρόνια, στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης του κινδύνου της μεσοθωρακίτιδας, αναπτύχθηκε μία ελάχιστα επεμβατική ενδοσκοπική τεχνική που έφερε πραγματική επανάσταση στην αντιμετώπιση του εκκολπώματος Zenker. Η τεχνική αυτή, δεν περιλαμβάνει τομές στον λαιμό, γίνεται μέσα από το στόμα, διαρκεί μερικά λεπτά, ενώ ο ασθενής μπορεί να ξεκινήσει να σιτίζεται την επόμενη μέρα. Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται ένα ειδικό ενδοσκοπικό κοπτο-συρραπτικό εργαλείο, το πλεονέκτημα του οποίου έγκειται στο ότι κόβει αλλά και συρράπτει ταυτόχρονα το ενδιάμεσο τοίχωμα, ώστε να μην προκληθεί διαφυγή. Πρόκειται για την πιο σύγχρονη και ασφαλή μέθοδο αντιμετώπισης του εκκολπώματος Zenker.

Πάντως πρέπει να διευκρινιστεί πως δεν είναι όλοι οι ασθενείς υποψήφιοι για την ενδοσκοπική τεχνική. Σε ένα ποσοστό ανθρώπων (20%) η ενδοσκοπική επέμβαση δεν είναι δυνατή, είτε γιατί τα ενδοσκοπικά εργαλεία δεν μπορούν λόγω της ιδιαίτερης ανατομίας (αδυναμία τεντώματος του αυχένα, διάνοιξης επαρκώς του στόματος κλπ.) να φτάσουν στην περιοχή του εκκολπώματος είτε γιατί το ενδιάμεσο τοίχωμα είναι πολύ ισχυρό και δεν μπορεί να διαχωριστεί με το κοπτο-συρραπτικό εργαλείο. Στις περιπτώσεις αυτές ή αν το εκκόλπωμα είναι μικρό ( < 1,5 εκ.), χρησιμοποιώ είτε την τεχνική laser είτε την ανοιχτή τεχνική.

- Ενδοσκοπική αντιμετώπιση φαρυγγικού εκκολπώματος Zenker

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Η τεχνολογία Coblation είναι μία πρωτοποριακή τεχνολογία που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια τον τρόπο που χειρουργούμε εξελίσσοντας παραδοσιακές τεχνικές. Έχει σημαντικά οφέλη τόσο για τον χειρουργό όσο και για τον ασθενή, με κυριότερα την ελαχιστοποίηση της διεγχειρητικής απώλειας αίματος και μετεγχειρητικού πόνου.

Ποσοστο επιπλοκων

Ποσοστο Υποτροπης

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Ημερες νοσηλειας