Ουρολογικό

Το Ουρολογικό Τμήμα με εξειδικευμένο προσωπικό καλύπτει όλο το φάσμα των ουρολογικών παθήσεων διαθέτοντας όλο τον απαραίτητο και πλέον σύγχρονο εξοπλισμό για κάλυψη οποιασδήποτε πάθησης οξείας ή χρόνιας του ουρογεννητικού. Στην κλινική μας πραγματοποιείται όλο το φάσμα των ουρολογικών επεμβάσεων.

Διουρηθρικές- Ενδοσκοπικές Eπεμβάσεις:
 • Διουρηθρική προστατεκτομή
 • Διουρηθρική όγκου κύστεως
 • Ενδοσκοπική λιθοτριψία για λίθους ουρητήρα
 • Διουρηθρική βιοψία προστάτη
 • Διαδερμική νεφροστομία
Λαπαρασκοπικές Eπεμβάσεις:
 • Λαπαροσκοπική αφαιρεση κύστεως νεφρού.
 • Λαπαροσκοπική επέμβαση κιρσοκήλης.
Κλασσικές Aνοιχτές Eπεμβάσεις:
 • Διακυστική προστατεκτομή
 • Ριζική προστατεκτομή για καρκίνο προστάτη
 • Επέμβαση νεφρού (ριζική νεφρεκτομή, πυελοπλαστική, μερική νεφρεκτομή κ.α.)
 • Ορχεκτομή
 • Τοποθέτηση ορχεϊκών προθέσεων
 • Τοποθέτηση πεϊκών προσθέσεων για την αντιμετώπιση της ανικανότητας

Τμήμα Ανδρολογίας

Αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας, υπογονιμότητας, αντιμετώπιση φίμωσης – παραφίμωσης βραχύ χαλινού (περιτομή – πλαστική χαλινού) και της νόσου του Peyronie.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ