Λαπαροσκοπική Χειρουργική

H Λαπαροσκοπική Χειρουργική αποτελεί την πιο εξελιγμένη μέθοδο εκτέλεσης χειρουργικών επεμβάσεων και συνεχώς διευρύνεται το πεδίο εφαρμογών της.

Οι Αγγλοσάξονες την αποκαλούν χειρουργική κλειδαρότρυπας, διότι η προσπέλαση του οργάνου – στόχου επιτυγχάνεται δια μέσου μικρών τομών του δέρματος (5-10mm), δια των οποίων εισέρχονται τα εργαλεία «δίκην κλειδιού» σε κλειδαρότρυπα. Απαραίτητη η πλήρωση της περιτοναϊκής κοιλότητας με αέριο (CO2). Με τη χρήση του λαπαροσκοπίου εξασφαλίζεται καλύτερη ορατότητα προς το χειρουργικό πεδίο με μεγέθυνση μέχρι και 16 φορές

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής είναι τα ακόλουθα:
  • Το ελάχιστο χειρουργικό τραύμα κι ο ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος.
  • Η μικρότερη μετεγχειρητική νοσηλεία, η ταχύτερη ανάρρωση και η ταχύτερη επάνοδος στην εργασία.
  • Η αποφυγή δημιουργίας ενδοκοιλιακών συμφύσεων και μετεγχειρητικών κηλών.
 Στο Mediterraneo Hospital εκτελούνται στο σύνολό τους οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις απλές και προηγμένες από ειδικά εκπαιδευμένους ιατρούς στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Ανάμεσα σε άλλες εκτελούνται:
7 boubonokili - Λαπαροσκοπική Χειρουργική
ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΕΩΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για τον ασθενή, η «κήλη» σημαίνει ότι παρατηρεί μία δερματική προβολή που προκαλεί πόνο στο σημείο εμφανίσεως της. Για τον γιατρό, η «κήλη»είναι η πρόπτωση ενδοκοιλιακού οργάνου, συνήθως τμήμα λεπτού εντέρου, το οποίο ανατάσσεται στην κοιλιακή χώρα χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα και όταν δεν ανατάσσεται και υπάρχει πόνος, δηλαδή έχει γίνει περίσφιξη, τότε απαιτείται η χειρουργική αντιμετώπιση της.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

“Άριστη εκπαίδευση και συμπεριφορά όλης της επιστημονικής ομάδος, από το νοσηλευτικό προσωπικό ως τους ιατρούς.”

Παναγιώτα Κ.