Καρδιοχειρουργική

Είναι γεγονός ότι στη κοινή αντίληψη η χειρουργική της καρδιάς αποτελεί ίσως την κορωνίδα της χειρουργικής επιστήμης και τέχνης. Η πολυετής εμπειρία σε Ελλάδα και Εξωτερικό των συνεργατών μας σε συνδυασμό με το προηγμένο και άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό του Νοσοκομείου μας (λειτουργία της πρώτης υβριδικής χειρουργικής αίθουσας στην Ελλάδα), παρέχει τη δυνατότητα των πιο σύγχρονων εφαρμογών της Καρδιοχειρουργικής σήμερα.

Πραγματοποιείται όλο το φάσμα της καρδιοχειρουργικής ενηλίκων, ειδικότερα δε:
  • Aορτοστεφανιαία παράκαμψη, με την χρήση πολλαπλών αρτηριακών μοσχευμάτων, όπως των δύο έσω μαστικών και των κερκιδικών αρτηριών. Οσον αφορά στην παρασκευή της μείζονος σαφηνούς φλεβός (φλεβικά μοσχεύματα), προτιμώνται μικρού μεγέθους τομές των κάτω άκρων για βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα, όπως και για ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς μετεγχειρητικά
  • Αορτοστεφανιαία παράκαμψη με πάλλουσα καρδιά δίχως τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας
  • Επιδιορθώσεις βαλβίδων αντί της αντικατάστασης αυτών, όπου αυτό ενδείκνυται, με σκοπό την φυσιολογικότερη αποκατάσταση της βαλβιδικής λειτουργίας
  • Εκτομή ανευρυσμάτων της θωρακικής αορτής με παθολογία χρονιότητος όπως και αντιμετώπιση οξέων διαχωρισμών της αορτής
  • Κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής  κατά τη διάρκεια επεμβάσεων επί της μιτροειδούς.
  • Εμφυτεύσεις αορτικών βαλβίδων διαθωρακικά μέσω καθετήρων και μικρή αριστερή υπομαστική τομή, σε υβριδική χειρουργική αίθουσα, σε ασθενείς με σοβαρή στένωσης της αορτικής βαλβίδος και ιδαίτερα υψηλό εγχειρητικό κίνδυνο για συμβατική αντικατάσταση αυτής
  • Βραχυ – Μεσοπρόθεσμη Μηχανική Υποστήριξη της Kαρδίας με συσκευές Levitronix και Impella
  • Εμφύτευση συσκευών Μακροχρόνιας Μηχανικής Υποστήριξηςτης Αριστεράς Καρδίας τύπου HeartWare και Incor, ως και Αμφικοιλιακής Υποστήριξης τύπου Berlin Heart Excor (τεχνητή καρδιά)
    Απώτερη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ως άνω ασθενών σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

“We were shown excellent care and respect by all staff – doctors – nurses and all ancillaries, for which we are very grateful”

David & Laurence M.