Ρομποτική Χειρουργική

Η Ρομποτική Χειρουργική αναφέρεται σε χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων. Η ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική – που είναι το ορθό – αναπτύχθηκε σε μία προσπάθεια να ξεπεραστούν οι περιορισμοί των υφιστάμενων ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών και να ενισχυθούν οι επιλογές των χειρουργών που εκτελούν χειρουργεία με την ανοιχτή μέθοδο.

Σε όλες τις ρομποτικές επεμβάσεις το χειρουργείο εκτελείται από το χειρουργό με τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος που προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια στις κινήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις ο χειρουργός βρίσκεται μακριά από τον ασθενή, μπροστά σε μια χειρουργική κονσόλα – Η/Υ, όπου βλέπει σε μια οθόνη το χειρουργικό πεδίο, και πραγματοποιεί την επέμβαση κινώντας ειδικούς μοχλούς που μοιάζουν με joysticks. Οι εντολές που δίνει ο χειρουργός μεταφέρονται στους αρθρωτούς χειρουργικούς βραχίονες ενός ρομπότ, οι οποίοι εκτελούν τις κινήσεις στο χειρουργικό πεδίο.
Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, ο χειρουργός εκτελεί ρομποτικά τις κινήσεις έχοντας άμεση οπτική επαφή με το χειρουργικό πεδίο έχοντας τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση που κατά την κρίση του αυτό καθίσταται αναγκαίο.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής

 • Είναι μια ελάχιστα επεμβατική και ελάχιστα τραυματική μέθοδος, λόγω της ακρίβειας με την οποία γίνονται οι κινήσεις του γιατρού.
 • Εξασφαλίζει ελάχιστη απώλεια αίματος.
 • Εξασφαλίζει λιγότερο πόνο.
 • Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών.
 • Μειώνει σημαντικά το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο.
 • Εξασφαλίζει ταχύτερη ανάρρωση.
 • Παρέχει καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.
 • Επιτρέπει στον χειρουργό να έχει τρισδιάσταση (3D) εικόνα του χειρουργικού πεδίου, σε πολύ μεγάλη μεγέθυνση.
 • Εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια στις χειρουργικές κινήσεις.
 • Δίνει στο χειρουργό τη δυνατότητα να πραγματοποιεί δύσκολους χειρουργικούς χειρισμούς. Τα χειρουργικά εργαλεία των ρομποτικών βραχιόνων μπορούν να πραγματοποιήσουν όλες τις κινήσεις που πραγματοποιεί το ανθρώπινο χέρι (7 βαθμοί ελευθερίας στην κίνηση), με μεγαλύτερη δεξιότητα και ακρίβεια, ενώ περιστρέφονται σχεδόν 360ο μέσα στο χειρουργικό πεδίο.

Η Ρομποτική Χειρουργική βρίσκει εφαρμογή σε πολλές ειδικότητες της χειρουργικής, όπως τη Γενική Χειρουργική, την Ορθοπεδική, την Ουρολογία, τη Γυναικολογική χειρουργική, την Καρδιοχειρουργική και την Θωρακοχειρουργική. Ωστόσο, η μέθοδος δεν στερείται επιπλοκών, έχει ενδείξεις και αντενδείξεις και σημαντικά υψηλότερο κόστος έναντι των κοινών τεχνικών. Επίσης, απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση. Έγκειται στα υφιστάμενα επιστημονικά πρωτόκολλα, στην εξοικείωση του θεράποντος ιατρού με τη μέθοδο και εν τέλει στην αποδοχή του κόστους από τον ασθενή η τελική απόφαση για το αν θα αντιμετωπιστεί Ρομποτικά η πάθηση.

Το Mediterraneo Hospital, μετά από εκτεταμένη έρευνα αγοράς προμηθεύτηκε 2 συστήματα Ρομποτικής Χειρουργικής για εφαρμογή στην Ορθοπεδική και στη Γενική Χειρουργική, Ουρολογία και Γυναικολογία που συγκεντρώνουν τα βέλτιστα αποτελέσματα αποτελεσματικότητας σε συνάρτηση με το κόστος:

1.Ορθοπεδική: ROSA© Knee System για επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής γόνατος.

Το ROSA© (Robotic Surgical Assistant) είναι το πιο εξελιγμένο ρομπότ που έχει κατασκευαστεί για τη διενέργεια επεμβάσεων ολικής αρθροπλαστικής. Πρόκειται για ένα σύστημα που «συνεργάζεται» με τον χειρουργό, καθοδηγείται από αυτόν και προσαρμόζεται στην τεχνική του, επιτρέποντας ανά πάσα στιγμή την ανθρώπινη πρωτοβουλία όπου αυτό καταστεί αναγκαίο κατά τη διάρκεια της επέμβασης.Τα πλεονεκτήματα του ROSA© Knee System

  • Λεπτομερής προετοιμασία της επέμβασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με χρήση εξατομικευμένων δεδομένων για τον κάθε ασθενή
  • Αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο του εύρους κίνησης του ποδιού
  • Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος
  • Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών.
  • Μείωση του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο.
  • Λιγότερος μετεχγειρητικός πόνος και ταχύτερη ανάρρωση
  • Δυνατότητα πραγματοποίησης δύσκολων χειρουργικών χειρισμών με μεγάλη ακρίβεια

2.Γενική Χειρουργική, Ουρολογία και Γυναικολογία: 3D system EinsteinVision 3 με ρομποτικούς βραχίονες HandX

Το ρομποτικό αυτό αποτελείται από το 3D λαπαροσκοπικό σύστημα EinsteinVision 3.0 ενισχυμένο με τους ρομποτικούς βραχίονες ΗandX. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή σύνθεση της φημισμένης Γερμανικής εταιρείας AESCULAP που προσφέρει τα σημαντικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής τεχνολογίας σε πολύ μικρότερο κόστος.

Συγκεκριμένα το 3D λαπαροσκοπικό σύστημα δίνει την τρισδιάστατη εικόνα του χειρουργικού πεδίου σε μεγάλη μεγέθυνση όπως τα κλασσικά ρομποτικά συστήματα.
Συγχρόνως, οι ρομποτικοί βραχίονες HandX μπορούν να πραγματοποιήσουν όλες τις κινήσεις που πραγματοποιεί το ανθρώπινο χέρι, με πολύ απλό τρόπο και περιστρέφονται έως 360 μοίρες μέσα στο χειρουργικό πεδίο.

Με αυτό το σύστημα ρομποτικής υποβοήθησης ο Χειρουργός είναι δίπλα στον ασθενή, οι χειρουργικοί χρόνοι είναι σημαντικά μικρότεροι από την κλασσική ρομποτική μέθοδο και το κόστος πολλαπλάσια μικρότερο.

Τα πλεονεκτήματα του HandX:

Η μέθοδος αυτή συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου και της κλασσικής ρομποτικής, δηλαδή μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο, μικρές τομές και μειωμένο χρόνο νοσηλείας, με επιπλέον την τρισδιάστατη απεικόνιση και την εξαιρετική ακρίβεια κινήσεων, τα οποία επιτρέπουν την προστασία μικρών αγγείων και νεύρων. Το κόστος εφαρμογής της νέας μεθόδου είναι περίπου ίσο με ένα λαπαροσκοπικό χειρουργείο. Το επιπλέον κόστος της μεθόδου αντισταθμίζεται από τις μειωμένες ημέρες νοσηλείας, τις λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές και την ταχύτερη επιστροφή του ασθενούς στην εργασία του.

Οι εφαρμογές του HandX:

Γενική Χειρουργική

 • Κήλη
 • Σκωληκοειδεκτομή
 • Διαφραγματοκήλη
 • Χειρουργεία Παχυσαρκίας
 • Εντερεκτομή
 • Κολεκτομή
 • Γαστρεκτομή
 • Ηπατεκτομή
 • Παγκρεατεκτομή
 • Όγκοι κοιλιακής χώρας

Ουρολογία

 • Ριζική προστατεκτομή
 • Νεφρεκτομή

Γυναικολογία

 • Εκτομή κύστης ωοθήκης
 • Ωοθηκεκτομή/Σαλπιγγεκτομή
 • Ινομυωματεκτομή
 • Υστερεκτομή