Φυσική & Ιατρική Αποκατάσταση

Στα  πλαίσια του Τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, προσφέρεται εξειδικευμένη αντιμετώπιση στους εξής τομείς:

  • Υποβοήθηση κινητικότητας με Λειτουργικό Ηλεκτρικό Ερεθισμό (Functional Electrical Stimulation – F.E.S., για το άνω και το κάτω άκρο)
  • Αντιμετώπιση Σπαστικότητας και δυστονίας (δυστονικό ραιβόκρανο, δυστονίες κορμού, άνω και κάτω άκρων) αλλά και άλλων καταστάσεων (τρόμος κεφαλής, κεφαλαλγίες τάσης) με ενδομυϊκή έγχυση αλλαντοτοξίνης, υπό ηλεκτρομυογραφική καθοδήγηση.
  • Ειδική συμβουλευτική στην Παιδιατρική Αποκατάσταση (εγκεφαλική παράλυση, συγγενή σύνδρομα, νευρολογικές και μυοσκελετικές παθήσεις της παιδικής ηλικίας).
  • Επιλογή και συνταγογράφηση κατάλληλων ορθωτικών βοηθημάτων, βοηθημάτων βάδισης και άλλων εξειδικευμένων μέσων αποκατάστασης, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του ασθενούς.
  • Συμβουλευτική στην αποκατάσταση και παρακολούθηση μυοσκελετικών παθήσεων.