Πνευμονολογικό

Η λειτουργία του Πνευμονολογικού Τμήματος συνίσταται σε:
 • Νοσηλεία των πνευμονολογικών ασθενών και παρακολούθηση των νοσηλευομένων αναπνευστικών ασθενών άλλων ειδικοτήτων.
 • Όπου απαιτείται, είναι δυνατή η νοσηλεία σε συνθήκες Μ.Α.Π. ή Μ.Ε.Θ.
 • Εξωτερικό Ιατρείο για ασθενείς με παθήσεις του αναπνευστικού.
 • Πραγματοποίηση εξελιγμένων επεμβατικών πράξεων  που γίνονται σε ελάχιστα τμήματα στην Ελλάδα, από εξειδικευμένη ομάδα επεμβατικών πνευμονολόγων.
Εργαστήριο λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής
 • Εκτέλεση σπιρομέτρησης προ και μετά βρογχοδιαστολή
 • Καμπύλη όγκου ροής
 • Ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος
 • Βρογχοσκόπιση με εύκαμπτο video – βρογχοσκόπιο
 • Λήψη βρογχικού εκπλύματος
 • Διαβρογχική βιοψία
 • Μελέτη ύπνου με σύγχρονο εξοπλισμό, διαμονή σε άνετο περιβάλλον και παρακολούθηση της διαδικασίας από εκπαιδευμένο προσωπικό
Stethascope - Πνευμονολογικό
PateintCare - Πνευμονολογικό
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Τμήμα Επειγόντων:
Κάλυψη σε 24ωρη βάση των επειγόντων πνευμονολογικών περιστατικών
Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο:
Τηλ. Γραμματείας για ραντεβού 210 911 7000, εσωτ. 710 και 730

Χρειάζεστε κάποια άλλη πληροφορία;ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ