Νεφρολογικό

Η δραστηριότητα του Νεφρολογικού τμήματος του νοσοκομείου αποτελείται από 4 πυλώνες:

Νοσοκομειακή Νεφρολογία

Αντιμετωπίζονται όλα τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας, όπως για παράδειγμα οξεία νεφρική βλάβη, σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές, οξείες σπειραματονεφρίτιδες κλπ.

Εξωτερικό ιατρείο

Παρακολουθούνται όλα τα περιστατικά νεφρολογίας με συχνότερη την διαβητική νεφροπάθεια και την νεφροπάθεια σχετιζόμενη με αρτηριακή υπέρταση, τις σύγχρονες «πανδημίες» των νεφρών, όπως και σπειραματονεφρίτιδες σε φάση συντήρησης, νεφρολιθιάσεις, κοκ.

Αιμοκάθαρση

Το νοσοκομείο μας έχει μια υπερσύγχρονη μονάδα αιμοκάθαρσης εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα. Δίνεται μεγάλη σημασία στην αγγειακή προσπέλαση, όπου υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης αλλά και τοποθέτησης cuffed-tunneled καθετήρα αιμοκάθαρσης υπό υπερηχογραφικό έλεγχο. Οι αγγειακές προσπελάσεις παρακολουθούνται με υπερηχογραφική εκτίμηση από τους νεφρολόγους για την καλή λειτουργία τους. Ακολουθούνται όλες οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες για όλες τις μεθόδους αιμοκάθαρσης με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και ειδικά σε παραλλαγές της μεθόδου όπως η αιμοδιαδιήθηση όπου έχει αποδειχτεί ότι η σωστή εφαρμογή τους βελτιώνει την επιβίωση.

Καλύπτονται τόσο ασθενείς σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση όσο και οξέα περιστατικά. Η παρακολούθηση των ασθενών είναι πλήρης με την αρωγή και των υπόλοιπων ειδικοτήτων του νοσοκομείου μας, όπως καρδιολόγοι, παθολόγοι, αγγειοχειρουργοί και γαστρεντερολόγοι.

Σε εξαιρετικά βαρέα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπάρχει η δυνατότητα για εξειδικευμένη συνεχή αιμοκάθαρση όλο το 24ωρο που βοηθάει αυτούς τους ασθενείς να βελτιωθούν.

Πλασμαφαίρεση

Το Νεφρολογικό τμήμα έχει την εμπειρία εφαρμογής της θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης που είναι μια μέθοδος που ομοιάζει με την αιμοκάθαρση και χρησιμοποιείται σε νοσήματα όπως οι ταχέως εξελισσόμενες σπειραματονεφρίτιδες ή νευρολογικά νοσήματα όπως το Guillain Barre.

Πραγματοποιούνται, επίσης, νεφρικές βιοψίες. Η βιοψία νεφρού έχει γίνει πλέον μία πολύ εύκολη επεμβατική πράξη η οποία λαμβάνει χώρα στο υβριδικό χειρουργείο του Νοσοκομείου μας υπό πλήρη ασφάλεια και διενεργείται υπό την καθοδήγηση αξονικού τομογράφου.

Tο Νεφρολογικό Τμήμα του Mediterraneo Hospital  λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως. Το ανθρώπινο δυναμικό του αποτελείται από τέσσερις νεφρολόγους  οι οποίοι παρακολουθούν όλα τα νεφρολογικά περιστατικά του τμήματος καθώς επίσης και τους νοσηλευόμενους ασθενείς άλλων ειδικοτήτων.

“I felt safe and I could rely on you. An excellent hospital!”

Tina P.