Νεφρολογικό

Το τμήμα λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη, με Διευθυντή Νεφρολόγο και 3 επιμελητές Νεφρολόγους που καλύπτουν όλο το 24ωρο.

Οι ασθενείς εξυπηρετούνται με ραντεβού σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία, αλλά και εκτάκτως μέσα από πρόγραμμα εφημερίας. Διενεργούνται όλες οι εξετάσεις οι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση νεφρολογικών παθήσεων, τόσο οι απλές όσο και οι πιο εξειδικευμένες, όπως οι βιοψίες νεφρού οι οποίες εκτελούνται υπό υπερηχογραφικό έλεγχο ή υπό αξονικό τομογράφο.

“I felt safe and I could rely on you. An excellent hospital!”

Tina P.