Ιατρείο Κεφαλαλγίας

Η αξιολόγηση ασθενών με κεφαλαλγία, είτε πρόκειται για ημικρανία ή κεφαλαλγία τύπου τάσεως, είτε πρόκειται για πιο σπάνιες ή δυσίατες μορφές, όπως η αθροιστική κεφαλαλγία, η παροξυσμική ετερόπλευρη κεφαλαλγία, η νευραλγία τριδύμου ή η χρόνια ημικρανία γίνεται στο Ειδικό Ιατρείο Κεφαλαλγίας.
Στο Ειδικό Ιατρείο Κεφαλαλγίας η εξέταση και αντιμετώπιση των κεφαλαλγιών γίνεται από Ειδικό Νευρολόγο, εξειδικευμένο με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάνω στο θέμα. Η εξέταση περιλαμβάνει λήψη ιστορικού (νευρολογικού και κεφαλαλγιών), αντικειμενική νευρολογική εξέταση, αξιολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων (αν υπάρχουν), ενημέρωση του ασθενή για τη διάγνωση, για ενδεχόμενες περαιτέρω εξετάσεις που πρέπει να γίνουν και για τις θεραπευτικές επιλογές. Κατά την παρακολούθηση εφαρμόζονται ειδικά πρωτόκολλα, όταν αυτό απαιτείται.
Στο ειδικό Ιατρείο Κεφαλαλγίας μπορεί να απευθυνθεί κάποιος ασθενής με κεφαλαλγίες είτε μετά από σύσταση του ιατρού του, ή με δική του πρωτοβουλία.
Η διάρκεια μία συνηθισμένης εξέτασης στο Ιατρείο Κεφαλαλγίας είναι περίπου 45 λεπτά.
KEFALALGIA - Ιατρείο Κεφαλαλγίας