PH-μετρία οισοφάγου: κλασσική pH-μετρία εμπέδησης και pH-μετρία με κάψουλα Bravo®

Η pH-μετρία οισοφάγου είναι η εξέταση αναφοράς για την διάγνωση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ).

Καθώς, μεταξύ άλλων, επιτρέπει την ταυτοποίηση της άμεσης σχέσης μεταξύ συμπτωμάτων και παλινδρόμησης, ενδείκνυται κυρίως σε:

  • περιπτώσεις άτυπων συμπτωμάτων, όπως αναφέρονται παραπάνω,
  • περιπτώσεις συμπτωμάτων που επιμένουν παρά τη φαρμακευτική αγωγή,
  • περιπτώσεις χρόνιου βήχα, όταν όλες οι άλλες υποθέσεις έχουν αποκλειστεί (σε τέτοια περιστατικά συχνά αναδεικνύεται η παλινδρόμηση ελάχιστα όξινου περιεχομένου ως αιτία του χρόνιου βήχα).

Τα τελευταία χρόνια, η pH-μετρία συνδυάζεται με τη λεγόμενη εμπεδησιομετρία, μια τεχνική που επιτρέπει την ανίχνευση όλων των επεισοδίων παλινδρόμησης, ανεξάρτητα από τη σύστασή τους (υγρό, αέρας, μικτή) και μας βοηθά να εξακριβώσουμε αν αυτή είναι όξινη ή ελάχιστα όξινη.

Προετοιμασία:

Για την πραγματοποίηση της εξέτασης, ο ασθενής προσέρχεται μετά από νηστεία 4-6 ωρών. Προηγουμένως θα πρέπει να έχει διακοπεί κάθε αγωγή που μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της εξέτασης (εκτός αν ο θεράπων ιατρός επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η μελέτη υπό αγωγή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της):

  • Οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων (παντοπραζόλη, εσομεπραζόλη, ομεπραζόλη, λανσοπραζόλη, ραμπεπραζόλη) διακόπτονται έως 10 ημέρες πριν την εξέταση.
  • Οι Η2-ανταγωνιστές της ισταμίνης (ρανιτιδίνη, σιμετιδίνη,  φαμοτιδίνη) και άλλα αντιόξινα διακόπτονται 48 ώρες πριν την εξέταση.

Πώς γίνεται η εξέταση της pΗ-μετρίας;

Ένας λεπτός καθετήρας προωθείται από τη μύτη μετά από τοπική αναισθησία και το άκρο του φτάνει λίγα εκατοστά πάνω από το όριο οισοφάγου-στομάχου. Ο καθετήρας σταθεροποιείται στη μύτη με αυτοκόλλητη ταινία.

Στη συνέχεια, ο καθετήρας συνδέεται με συσκευή καταγραφής, στην οποία ο ασθενής μπορεί να πατάει ειδικά κουμπιά όταν παρουσιάζει συμπτώματα, κατά τα γεύματα ή όταν ξαπλώνει για να κοιμηθεί. Επιπλέον, ο ασθενής θα πρέπει να σημειώσει ο ίδιος σε ένα φύλλο χαρτί την ώρα έναρξης και λήξης των γευμάτων του, την ώρα κατάκλισης, καθώς και τα συμπτώματα που πιθανόν παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της καταγραφής και πότε τα εμφάνισε. Η καταγραφή διαρκεί 24 ώρες με τον ασθενή να λαμβάνει κανονικά τα ημερήσια γεύματά του και τη συνήθη φαρμακευτική αγωγή, εκτός από τα σκευάσματα που αναφέρονται παραπάνω. Επίσης, μπορεί να ακολουθήσει τη συνήθη καθημερινότητά του, αλλά δε θα πρέπει να κάνει ντους ή μπάνιο, γιατί ο εξοπλισμός δεν πρέπει να βραχεί.

Η παρουσία του καθετήρα μπορεί να προκαλέσει ενόχληση στο ρινοφάρυγγα του ασθενή και να τον φέρει σε δύσκολη θέση στην καθημερινότητά του, με αποτέλεσμα αρκετές φορές η εξέταση να διακόπτεται. Από την άλλη, κάποιοι ασθενείς προτιμούν να τροποποιήσουν την καθημερινότητά τους, με συνέπεια το αποτέλεσμα της εξέτασης να μην είναι αντιπροσωπευτικό των πραγματικών συνθηκών.
Έτσι, αναπτύχθηκε η τεχνική με κάψουλα Bravo® με καταγραφή για 48 ώρες (αλλά έως και 96 ώρες, αν ενδείκνυται) και η οποία τοποθετείται κατά τη διάρκεια μιας γαστροσκόπησης λίγα εκατοστά πάνω από το όριο οισοφάγου-στομάχου. Η κάψουλα αποστέλλει τις διακυμάνσεις του pH στον κατώτερο οισοφάγο σε καταγραφικό μέσω τηλεμετρίας.
Η προετοιμασία είναι η ίδια με αυτή για την κλασσική τεχνική, η οποία αναφέρθηκε παραπάνω. Ο ασθενής θα πρέπει και πάλι να σημειώσει τα γεύματα, την περίοδο κατάκλισης και τα πιθανά συμπτώματα που παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της καταγραφής.

Η παρουσία της κάψουλας σπανίως μπορεί να προκαλέσει θωρακικό άλγος, δυσφαγία και ήπια αίσθηση ξένου σώματος. Σε γενικές γραμμές, είναι πολύ καλά ανεκτή, σίγουρα καλύτερα από την κλασσική τεχνική και επιτρέπει στον ασθενή να διατηρεί τη συνήθη καθημερινότητά του, μια καλύτερη ποιότητα ύπνου και να λαμβάνει τα συνήθη γεύματα.

 Αντενδείκνυται όμως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Ασθενής με γνωστή αιμορραγική διάθεση
  • Ασθενής που φέρει βηματοδότη, απινιδωτή
  • Στένωση οισοφάγου ή απόφραξη
  • Κιρσοί οισοφάγου
  • Βαριά οισοφαγίτιδα

Ο ασθενής μπορεί και σε αυτή την περίπτωση να λαμβάνει κανονικά τη συνήθη φαρμακευτική του αγωγή (εκτός αν προηγουμένως ο θεράπων ιατρός έχει ζητήσει να διακοπούν κάποια φάρμακα).

Η κάψουλα αποκολλάται από μόνη της και αποβάλλεται από το πεπτικό σύστημα σε διάστημα 7-10 ημερών. Δε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μαγνητική τομογραφία (MRI) για 30 ημέρες μετά την τοποθέτηση της κάψουλας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ