Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση (ΓΟΠ)

Τα τελευταία χρόνια λόγω του δυτικού τρόπου διατροφής έχουν αυξηθεί τα νοσήματα που αφορούν το πεπτικό σύστημα.

Μία μεγάλη κατηγορία από αυτά αφορά  σε παθήσεις του ανώτερου πεπτικού, όπως γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, λειτουργική δυσπεψία κ.ά.

Αναφορικά με τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, την πλέον συχνή πάθηση, περίπου ένα 20-30% των ατόμων δεν ανταποκρίνεται στη συνήθη φαρμακευτική αγωγή ή ακόμη σε πολλές περιπτώσεις η γαστροσκόπηση δεν αναδεικνύει το πρόβλημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η «οξύτητα» στο κατώτερο τμήμα του οισοφάγου με τη διενέργεια pH-μετρίας και να αποκλειστούν πιθανές παθήσεις της κινητικότητας αυτού με μανομετρία. Διεθνώς, οι εξετάσεις αυτές θεωρούνται απαραίτητες για την πλήρη διαγνωστική προσπέλαση  περιστατικών με ειδική συμπτωματολογία.

Επίσης, θεωρούνται απαραίτητες πριν οδηγηθεί ο ασθενής σε Χειρουργείο, τόσο γιατί βάζουν την ένδειξη ή μη του οφέλους από το Χειρουργείο, όσο και για την επιλογή της ακριβούς χειρουργικής μεθόδου.

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση (ΓΟΠ)

Συμπτώματα:

Τυπικά:

 • Αίσθημα καύσου στο επιγάστριο που επεκτείνεται οπισθοστερνικά ή και μέχρι το λαιμό.
 • Αναγωγές

Λιγότερο τυπικά:

 • Καύσος που εντοπίζεται μόνο στο επιγάστριο και μπορεί να συνοδεύεται από ναυτία.
 • Χρόνιος βήχας, υποτροπιάζουσες βρογχίτιδες, κρίσεις άσθματος
 • Ενοχλήσεις στο λαιμό, λαρυγγίτιδα
 • Μεμονωμένος οπισθοστερνικός πόνος χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συμπτώματα υποχωρούν με τροποποίηση κάποιων απλών καθημερινών συνηθειών μας ή της ποιότητας των γευμάτων μας, ενώ άλλοτε απαιτείται η λήψη φαρμάκων που εξουδετερώνουν την οξύτητα του στομάχου.
Τα φάρμακα αυτά δεν είναι αναγκαίο, αλλά και δε θα πρέπει να λαμβάνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν τα συμπτώματα επιμένουν παρά την αγωγή, απαραίτητη είναι η πραγματοποίηση εξετάσεων για τον προσδιορισμό της ακριβούς αιτίας που τα προκαλεί.

Διαγνωστικές εξετάσεις

1. Γαστροσκόπηση

Βοηθάει να εντοπίσουμε τις συνέπειες της ΓΟΠ και κυρίως μια οισοφαγίτιδα (διαφόρου βαθμού φλεγμονή, εντoπιζόμενη κυρίως στην κατώτερη μοίρα του οισοφάγου, η οποία εκτίθεται περισσότερο στο όξινο περιεχόμενο του στομάχου) ή τη λεγόμενη μεταπλασία τύπου Barrett, που είναι συνέπεια μακροχρόνιας φλεγμονής στον κατώτερο οισοφάγο και αποτελεί προκαρκινική κατάσταση.

Για να μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα ως προς την αιτία των συμπτωμάτων και προκειμένου να προτείνουμε την πιο ενδεδειγμένη θεραπεία, χρησιμοποιούμε δύο άλλες τεχνικές, την pH-μετρία και τη μανομετρία οισοφάγου.

2. pH-μετρία Οισοφάγου

Είναι η εξέταση αναφοράς για την διάγνωση ΓΟΠ.
Καθώς, μεταξύ άλλων, επιτρέπει την ταυτοποίηση της άμεσης σχέσης μεταξύ συμπτωμάτων και παλινδρόμησης, ενδείκνυται κυρίως σε:

 • περιπτώσεις άτυπων συμπτωμάτων, όπως αναφέρονται παραπάνω,
 • περιπτώσεις συμπτωμάτων που επιμένουν παρά τη φαρμακευτική αγωγή,
 • περιπτώσεις χρόνιου βήχα, όταν όλες οι άλλες υποθέσεις έχουν αποκλειστεί (σε τέτοια περιστατικά συχνά αναδεικνύεται η παλινδρόμηση ελάχιστα όξινου περιεχομένου ως αιτία του χρόνιου βήχα).

3. Μανομετρία Οισοφάγου

Αποτελεί μέθοδο για τη μελέτη της κινητικότητας του οισοφάγου και καταγραφής των πιέσεων στους σφιγκτήρες (άνω και κάτω) και σε όλο το μήκος του οισοφάγου κατά τη διάρκεια της κατάποσης.

Κατ’ επέκταση, είναι χρήσιμη μέθοδος για τη διερεύνηση:

 • δυσκαταποσίας (δυσκολίας στην κατάποση της τροφής),
 • δυσφαγίας (δυσκολία κατά τη διέλευση της τροφής στον οισοφάγο προς το στομάχι), όταν η γαστροσκόπηση έχει αποκλείσει αλλοιώσεις του βλεννογόνου,
 • περιπτώσεων θωρακικού άλγους όταν έχουν αποκλειστεί καρδιολογικά και άλλα αίτια από το θώρακα.
 • Επιπλέον, η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται πάντα πριν από κάθε επέμβαση για τη θεραπεία της ΓΟΠ (θολοπλαστική) και ίσως πριν από κάποιες τεχνικές βαριατρικής χειρουργικής, αλλά και για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας του οισοφάγου μετά από τέτοιου είδους επεμβάσεις, όταν κρίνεται απαραίτητο.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ