Κύκλοι Μαθημάτων

22 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Προσανατολισμός Γραμματείας – Χώροι & Τμήματα Κλινικής – Κωδικός Μπλε – Τηλεφωνικό Κέντρο

Προσωπικό Γραμματείας

22 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης Νεοπροσλαμβανόμενου

Νοσηλευτικό Προσωπικό

23 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης Νεοπροσλαμβανόμενου

Νοσηλευτικό Προσωπικό

24 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης Νεοπροσλαμβανόμενου

Νοσηλευτικό Προσωπικό

24 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Εκπαίδευση Νεοπροσλαμβανόμενου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Νοσηλευτικό Προσωπικό

25 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης Νεοπροσλαμβανόμενου

Νοσηλευτικό Προσωπικό

26 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης Νεοπροσλαμβανόμενου

Νοσηλευτικό Προσωπικό

26 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Καρτέλες – Τιμοκατάλογοι

Προσωπικό Γραμματείας

30 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Επισκέψεις – Τιμοκατάλογοι

Προσωπικό Γραμματείας

02 Φεβρουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Διαχείριση Κρίσεων – Αντιμετώπιση Δύσκολων Καταστάσεων

Προσωπικό Γραμματείας

06 Φεβρουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Έκδοση ΑΠΥ και Ιδιωτική Ασφάλιση

Προσωπικό Γραμματείας

21 Φεβρουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Ηλεκτροκαρδιογράφημα & Αρρυθμίες

Νοσηλευτικό Προσωπικό

27 Φεβρουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14:30 – 16:30

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Α. Μακρή

06 Μαρτίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital

Διαχείριση Συμβάσεων – Τιμολόγηση

Προσωπικό Γραμματείας

27 Μαρτίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 15:30 – 17:30

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Χ. Μπαγλατζή

28 Μαρτίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Βρογχοσκόπηση

Νοσηλευτικό Προσωπικό

30 Μαρτίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Συνταγογράφηση Φαρμάκων & Εξετάσεων ΕΟΠΥΥ – Εκτέλεση Παραπεμπτικού Ευρ. Πολίτη

Προσωπικό Γραμματείας

24 Απριλίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14:30 – 16:30

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Γ. Ζαμπάρας

25 Απριλίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Υπόταση

Νοσηλευτικό Προσωπικό

15 Μαΐου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Διαδικασίες Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

Όλο το Προσωπικό

12 Μαΐου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού

Επικεφαλής Όλων των Τμημάτων

29 Μαΐου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 15:30 – 17:30

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Μ. Μαυρίκη

19 Ιουνίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

GDPR – Συμπλήρωση Φύλλου Εxcel

Επικεφαλής Όλων των Τμημάτων

26 Ιουνίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Χρήση Vacutainer

Νοσηλευτικό Προσωπικό των Εξωτερικών Ιατρείων

20 Σεπτεμβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
13:30-15:00

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Εκπαίδευση στις βασικές αρχές καθαριότητας, υγιεινής, ασφάλειας, διαχείρισης αποβλήτων και πρόληψης των λοιμώξεων

Τμήμα: Συνεργείο Καθαρισμού
Εισηγητής: ΔΝΥ – ΝΕΛ & Συντονίστρια Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (ΣΝΕ)

27 Σεπτεμβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
12:00-18:00

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Ημερίδα ΚΕΕΛΠΝΟ για τα πολυανθεκτικά + Προβολή Ταινίας “Contagion

Τμήμα: όλοι οι επαγγελματίες υγείας
Εισηγητής: Πρόεδρος και μέλη Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων – ΝΕΛ

Αναλυτικά:

12.1512.45 1η ΚΕΕΛΠΝΟ: MIKΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Σ. Πίνης, Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος – Πρόεδρος ΕΝΛ
12.45-13.15 5η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΙΚΙΣΜΩΝ Σ. Γιαννοπούλου, Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου, Αντιπρόεδρος ΕΝΛ
13.15-13.45 4η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μ. Πετράκη, Διευθύντρια ΜΕΘ-ΜΑΠ, Μέλος ΕΝΛ
13.45-14.15 Διάλλειμα  Καφές
14.15-14.45 6η ΚΕΕΛΠΝΟ:ΑΡΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ι. Τρούγια, Νοσηλεύτρια Ε.Ι. – ΝΕΛ
14.45-15.15 2η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Γ. Βεργενάκης, Νοσηλευτής ΜΕΘ/ΜΑΠ – ΝΕΛ
15.15-15.45 3η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αλ. Μακρή, Υπεύθυνη νοσηλεύτρια ορόφου – ΝΕΛ
15.45-16.15 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΠ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ – ΣΕΝΑΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΛ
16.15-18.00 CONTAGION [προβολή ταινίας] Τμήμα Μηχανογράφησης

04 Οκτωβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-15:30

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Εκπαίδευση στις βασικές αρχές φροντίδας ασθενών, υγιεινής, ασφάλειας, διαχείρισης αποβλήτων και πρόληψης των λοιμώξεων

Τμήμα: Αποκλειστικές νοσοκόμες
Εισηγητής: ΥΔΝΥ – Προϊσταμένη 4ου ορόφου – ΝΕΛ & Συντονίστρια Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

11 Οκτωβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Εργονομία

Τμήμα: όλοι οι επαγγελματίες υγείας
Εισηγητής: Προϊστάμενος Φυσικοθεραπευτών

18 Οκτωβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Πυρασφάλεια – Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης

Τμήμα: όλο το προσωπικό
Εισηγητής: Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος – Επικεφαλής Πυρασφάλειας & Τεχνικός Ασφαλείας

25 Οκτωβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Εκπαίδευση στο Γενικό Σύστημα Ποιότητας

Τμήμα: όλο το προσωπικό
Εισηγητής: Συντονίστρια & Αναπληρωτές Συντονιστές Ποιότητας

01 Νοεμβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Καταγραφή Συμβάντων – Ατυχημάτων – Παρ’ ολίγον Ανεπιθύμητων Συμβάντων (Ορισμοί, Διαδικασία ΓΣΠ Δ 003 & Έντυπο ΓΣΠ Ε 003-1)

Τμήμα: Επικεφαλής & Υπεύθυνοι όλων των τμημάτων
Εισηγητής: Συντονίστρια & Αναπληρωτές Συντονιστές Ποιότητας

08 Νοεμβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Εκπαίδευση στον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων

Τμήμα: όλο το προσωπικό
Εισηγητής: Υπεύθυνη Αποβλήτων (ΔΝΥ-ΣΠ) & Αναπληρωτής Υπεύθ. Αποβλήτων (Τεχν. Ασφ.)

15 Νοεμβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Εκπαίδευση στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης-Ελέγχου Λοιμώξεων

Τμήμα: όλοι οι επαγγελματίες υγείας
Εισηγητής: ΝΕΛ & Συντονίστρια Ποιότητας

22 Νοεμβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Εκπαίδευση στο Πλαίσιο Υποστήριξης Διεθνών Ασθενών

Τμήμα: όλο το προσωπικό
Εισηγητής: Εμπορικός Διευθυντής και στελέχη Γραφείου Διεθνών Ασθενών

17 Απριλίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
15:00-17:00

Επαναληπτική Κάρπα

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Μ. Μαυρίκη

15 Μαΐου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
15:00-17:00

Επαναληπτική Κάρπα

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Γ. Ζαμπάρας

12 Ιουνίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
15:00-17:00

Επαναληπτική Κάρπα

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Χρ. Μπαγλατζή

12 Σεπτεμβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
13:30-15:00

Ι. Εφαρμογή της ΓΣΠ-ΣΚΥΑ_Δ 001_Εφαρμογή Μελέτης Επαγγελματικού Κινδύνου και των οδηγιών εργασίας της
ΙΙ. ΓΣΠ-ΣΚΥΑ_OE 001-23_Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών – Χρήση ΔΔΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΠ ν.1
ΙΙΙ. Αφιέρωμα 2019 : Ακτινοπροστασία

Εισηγητής: Τεχνικός Ασφαλείας

18 Σεπτεμβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
15:00-17:00

Επαναληπτική Κάρπα

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Χρ. Σέρρας

19 Σεπτεμβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Εργονομία

Τμήμα: όλοι οι επαγγελματίες υγείας
Εισηγητής: Προϊστάμενος Φυσικοθεραπευτών

26 Σεπτεμβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
12:00-18:00

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Ημερίδα ΚΕΕΛΠΝΟ για τα πολυανθεκτικά + Προβολή Ταινίας “Contagion

Τμήμα: όλοι οι επαγγελματίες υγείας
Εισηγητής: Πρόεδρος, Αντπρόεδρος και μέλη Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων – ΝΕΛ

Αναλυτικά:

12.1512.45 1η ΚΕΕΛΠΝΟ: MIKΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Μ. Πετράκη, Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος – Πρόεδρος ΕΝΛ
12.45-13.15 5η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΙΚΙΣΜΩΝ Σ. Γιαννοπούλου, Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου, Αντιπρόεδρος ΕΝΛ
13.15-13.45 4η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μ. Πετράκη, Διευθύντρια ΜΕΘ-ΜΑΠ, Πρόεδρος ΕΝΛ
13.45-14.15 Διάλλειμα  Καφές
14.15-14.45 6η ΚΕΕΛΠΝΟ:ΑΡΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ι. Τρούγια, Νοσηλεύτρια Ε.Ι. – ΝΕΛ
14.45-15.15 2η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Γ. Βεργενάκης, Νοσηλευτής ΜΕΘ/ΜΑΠ – ΝΕΛ
15.15-15.45 3η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αλ. Μακρή, Υπεύθυνη νοσηλεύτρια ορόφου – ΝΕΛ
15.45-16.15 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΠ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ – ΣΕΝΑΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΛ
16.15-18.00 CONTAGION [προβολή ταινίας] Τμήμα Μηχανογράφησης

03 Οκτωβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
15:30-15:00

Εκπαίδευση στις βασικές αρχές καθαριότητας, υγιεινής, ασφάλειας, διαχείρισης αποβλήτων και πρόληψης των λοιμώξεων

Εισηγητές: ΔΝΥ – ΝΕΛ & Συντονίστρια Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (ΣΝΕ) + Τεχνικός Ασφαλείας

10 Οκτωβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
15:30-15:00

Εκπαίδευση στις βασικές αρχές φροντίδας ασθενών, υγιεινής, ασφάλειας, διαχείρισης αποβλήτων και πρόληψης των λοιμώξεων

Εισηγητές: ΥΔΝΥ-Προϊσταμένη 4ου ορόφου – ΝΕΛ & Συντονίστρια Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

16 Οκτωβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
15:00-17:00

Επαναληπτική Κάρπα

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Αθ. Ζήκου

17 Οκτωβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Πυρασφάλεια – Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης & Βασικές Αρχές Εκκένωσης

Εισηγητές: Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος – Επικεφαλής Πυρασφάλειας & Τεχνικός Ασφαλείας

24 Οκτωβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαίδευση στο Γενικό Σύστημα Ποιότητας (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΣΠ κατά ISO 9001 & ΕΝ 15224)

Εισηγητές: Συντονίστρια & Αναπληρωτές Συντονιστές Ποιότητας

24 Οκτωβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαίδευση στο Γενικό Σύστημα Ποιότητας (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΣΠ κατά ISO 9001 & ΕΝ 15224)

Εισηγητές: Συντονίστρια & Αναπληρωτές Συντονιστές Ποιότητας

31 Οκτωβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-15:30

Καταγραφή Συμβάντων – Ατυχημάτων – Παρ’ ολίγον / Ανεπιθύμητων Συμβάντων

Εισηγητές: Συντ. & Αναπληρωτές Συντονιστές Ποιότητας + Υπ. Διαχείρισης Ενέργειας + Υπ. Ασφάλειας Τροφίμων + Τεχνικός Ασφαλείας + Ιατρός Εργασίας

7 Νοεμβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-17:30

Εκπαίδευση στον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων

Εισηγητές: Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου, Υπεύθυνη Αποβλήτων (ΔΝΥ-ΣΠ) & Αναπληρωτής Υπεύθ.Αποβλήτων (Τεχν.Ασφ.)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ EΙΣΗΓΗΤΗΣ
Επιδημιολογία, μετάδοση, προφύλαξη από HIV, HBV, HCV 14:30 – 15:00 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των ΕΑΥΜ 15:00 – 15:30 ΥΔΑΥΜ
ΕΚΔΑΥΜ και ορισμός αρμοδιοτήτων 15:30 – 16:00 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΔΑΥΜ
Διαχωρισμός και διαχείριση των ΕΑΥΜ και ελαχιστοποίηση απορριμμάτων 16:00 – 16:30 ΥΔΑΥΜ
Διαχείριση υγρών αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας 16:30 – 17:00 ΥΔΑΥΜ
Σχέδιο έκτακτης ανάγκης και χρήση μέσων ατομικής προστασίας 17:00 – 17:30 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΔΑΥΜ

14 Νοεμβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαίδευση στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης – Ελέγχου Λοιμώξεων

Εισηγητές: ΝΕΛ, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & Συντονίστρια Ποιότητας

21 Νοεμβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαίδευση στο Πλαίσιο Υποστήριξης Διεθνών Ασθενών

Εισηγητές: Εμπορικός Διευθυντής και στελέχη Γραφείου Διεθνών Ασθενών

28 Νοεμβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εφαρμογή βασικών αρχών GDPR

Εισηγητές: Υπ. + Αναπλ. Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO) + Υπ. Ασφαλείας Πληροφοριών  [ Επιτροπή Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων & Πληροφοριών ]

5 Δεκεμβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-15:30

Εφαρμογή Βασικών Αρχών Διαχείρισης Ενέργειας (Πιστοποίηση ΣΔΕ κατά ISO 50001)

Εισηγητές: Yπεύθυνος και μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Ενέργειας  (Τεχνικός Ασφαλείας)

12 Δεκεμβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-15:30

Εφαρμογή Βασικών Αρχών Ασφάλειας Τροφίμων (Πιστοποίηση ΣΔΑΤ κατά ISO 22000)

Εισηγητές: Συντονιστής και μέλη της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων + Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Επισιτισμού – Γραφείου Διατροφής

19 Δεκεμβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-15:30

Τεκμηρίωση Ιατρικών Πληροφοριών

Εισηγητές: Επικεφαλής Ομάδας Εργασίας Ιατρικού Φακέλλου, Αναπληρωτές Συντονιστές Ποιότητας και Συντονίστρια Ποιότητας

Αρχείο Προγράμματος Επιστημονικών Ομιλιών & Νοσηλευτικών Φροντιστηρίων