Κύκλοι Μαθημάτων

20 Ιανουαρίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Εφαρμογή της ΓΣΠ-ΣΚΥΑ_Δ 001_Εφαρμογή Μελέτης Επαγγελματικού Κινδύνου και των Οδηγιών Εργασίας της

Εισηγητής: Τεχνικός Ασφαλείας
Συμμετέχοντες: Όλο το προσωπικό

27 Ιανουαρίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Εργονομία

Εισηγητής: Προϊστάμενος Φυσικοθεραπευτών
Συμμετέχοντες: Όλο το προσωπικό

3 Φεβρουαρίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Εφαρμογή Βασικών Διαδικασιών Γενικού Συστήματος Ποιότητας (ΓΣΠ_Δ 001-014)

Εισηγητής: Συντονίστρια, Γραμματέας Ποιότητας & Αναπλ. Συντον. Ποιότητας
Συμμετέχοντες: Επικεφαλής και Υπεύθυνοι Τμημάτων

10 Φεβρουαρίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Νέες Υπηρεσίες της Κλινικής

Εισηγητής: Εμπορικός Διευθυντής & Στελέχη Τμήματος Ανάπτυξης και Επικοινωνίας
Συμμετέχοντες: Επικεφαλής και Υπεύθυνοι Τμημάτων

24 Φεβρουαρίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Εκπαίδευση στις οδηγίες του Φαρμακείου (ΠΧ ΤΦ_ΟΕ 001-15_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ )

Εισηγητής: Εμπορικός Διευθυντής & Στελέχη Τμήματος Ανάπτυξης και Επικοινωνίας
Συμμετέχοντες: Όλοι οι επαγγελματίες υγείας

10 Μαρτίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Λειτουργία και χρήση ISO INTRANET

Εισηγητής: Γραμματέας Ποιότητας
Συμμετέχοντες: Όλο προσωπικό

17 Μαρτίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Ι. Ημερίδα ΚΕΕΛΠΝΟ για τα πολυανθεκτικά
ΙΙ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ “Contagion”

12.1512.45 1η ΚΕΕΛΠΝΟ: MIKΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Μ. Πετράκη, Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος – Πρόεδρος ΕΝΛ
12.45-13.15 5η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΙΚΙΣΜΩΝ Σ. Γιαννοπούλου, Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου, Αντιπρόεδρος ΕΝΛ
13.15-13.45 4η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μ. Πετράκη, Διευθύντρια ΜΕΘ-ΜΑΠ, Πρόεδρος ΕΝΛ
13.45-14.15 Διάλλειμα  Καφές
14.15-14.45 6η ΚΕΕΛΠΝΟ:ΑΡΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ. Κολιώνη  & Α. Παπαδά, – ΝΕΛ
14.45-15.15 2η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Κ. Κολιώνη  & Α. Παπαδά, – ΝΕΛ
15.15-15.45 3η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ. Κολιώνη  & Α. Παπαδά, – ΝΕΛ
15.45-16.15 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΠ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ – ΣΕΝΑΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Κ. Κολιώνη  & Α. Παπαδά, – ΝΕΛ
16.15-18.00 CONTAGION [προβολή ταινίας] Τμήμα Μηχανογράφησης

Εισηγητής: Πρόεδρος, Aντιπρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ)
Συμμετέχοντες: Όλοι οι Επαγγελματίες Υγείας

7 Απριλίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Εκπαίδευση στο Πλαίσιο Υποστήριξης Διεθνών Ασθενών

Εισηγητής: Εμπορικός Διευθυντής και Στελέχη Γραφείου Διεθνών Ασθενών
Συμμετέχοντες: Όλο το προσωπικό

21 Απριλίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Διαχείριση Αποβλήτων – Αλφαβητικός Πίνακας

Εισηγητής: Υπεύθυνος Αποβλήτων
Συμμετέχοντες: Όλο το προσωπικό

5 Μαΐου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Εκπαίδευση στον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ EΙΣΗΓΗΤΗΣ
Επιδημιολογία, μετάδοση, προφύλαξη από HIV, HBV, HCV 14:30 – 15:00 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των ΕΑΥΜ 15:00 – 15:30 ΥΔΑΥΜ
ΕΚΔΑΥΜ και ορισμός αρμοδιοτήτων 15:30 – 16:00 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΔΑΥΜ
Διαχωρισμός και διαχείριση των ΕΑΥΜ και ελαχιστοποίηση απορριμμάτων 16:00 – 16:30 ΥΔΑΥΜ
Διαχείριση υγρών αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας 16:30 – 17:00 ΥΔΑΥΜ
Σχέδιο έκτακτης ανάγκης και χρήση μέσων ατομικής προστασίας 17:00 – 17:30 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΔΑΥΜ

Εισηγητής: Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου, Υπεύθυνη Αποβλήτων (ΔΝΥ-ΣΠ) & Αναπληρωτής Υπεύθ.Αποβλήτων (Τεχν.Ασφ.)
Συμμετέχοντες: Όλο το προσωπικό των τμημάτων με ΕΑΥΜ

19 Μαΐου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Εφαρμογή βασικών αρχών ασφάλειας τροφίμων (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΔΑΤ κατά ISO 22000)

Εισηγητής: Συντονιστής και μέλη της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων + Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Επισιτισμού – Γραφείου Διατροφής
Συμμετέχοντες: Προσωπικό Τμήματος Επισιτισμού, Γρ. Διατροφής, Νοσηλευτές Ιατροί

2 Ιουνίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Παρουσίαση του Γενικού Συστήματος Ποιότητας (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΣΠ κατά ISO 9001 & ΕΝ 15224) & του Εγχειριδίου Ποιότητας : Εκπαίδευση στο Γενικό Σύστημα Ποιότητας (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΣΠ κατά ISO 9001 & ΕΝ 15224)

Εισηγητής: Συντονίστρια & Γραμματέας Ποιότητας
Συμμετέχοντες: Όλο το προσωπικό

16 Ιουνίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Καταγραφή συμβάντων – ατυχημάτων – παρ΄ ολίγον ανεπιθύμητων συμβάντων (ορισμοί, Διαδικασία ΓΣΠ Δ 003 & Έντυπο ΓΣΠ Ε 003-1)

Εισηγητής: Συντονίστρια Ποιότητας + Υπ. Διαχείρισης Ενέργειας + Υπ. Ασφάλειας Τροφίμων + Τεχνικός Ασφαλείας + Ιατρός Προσωπικού + Γρ. Ιατρ.Εργασίας
Συμμετέχοντες: Επικεφαλής και Υπεύθυνοι Τμημάτων

30 Ιουνίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Εκπαίδευση στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης-Ελέγχου Λοιμώξεων (ΕΚΠΕΛ)

Εισηγητής: ΝΕΛ, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & Συντονίστρια Ποιότητας
Συμμετέχοντες: Όλοι οι επαγγελματίες Υγείας

22 Σεπτεμβρίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Πυρασφάλεια – Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης & Βασικές Αρχές Εκκένωσης

Εισηγητές: Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος – Επικεφαλής Πυρασφάλειας & Τεχνικός Ασφαλείας
Συμμετέχοντες: Όλο το προσωπικό

6 Οκτωβρίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Α΄ ΜΈΡΟΣ: Εκπαίδευση στις βασικές αρχές καθαριότητας, υγιεινής (απολύμανσης) και πρόληψης των λοιμώξεων
Β΄ ΜΕΡΟΣ: Διαχείριση αποβλήτων, Ασφάλεια

Εισηγητές: ΔΝΥ – ΝΕΛ & Συντονίστρια Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (ΣΝΕ) + Τεχνικός Ασφαλείας
Συμμετέχοντες: Συνεργείο Καθαρισμού

20 Οκτωβρίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Εκπαίδευση στις βασικές αρχές φροντίδας ασθενών, υγιεινής, ασφάλειας, διαχείρισης αποβλήτων και πρόληψης των λοιμώξεων

Εισηγητές: ΥΔΝΥ-Προϊσταμένη 4ου ορόφου – ΝΕΛ & Συντονίστρια Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης
Συμμετέχοντες: Αποκλειστικές Νοσοκόμες

3 Νοεμβρίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Εφαρμογή βασικών αρχών προστασίας δεδομένων βάσει του GDPR και ασφάλειας πληροφοριών

Εισηγητές: Υπ. + Αναπλ. Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO) + ΥΠ. Ασφαλείας Πληροφοριών [Επιτροπή Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων & Πληροφοριών ]
Συμμετέχοντες: Όλο το προσωπικό

17 Νοεμβρίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Εφαρμογή βασικών αρχών διαχείρισης ενέργειας (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΔΕ κατά ISO 50001)

Εισηγητές: Yπεύθυνος και μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Ενέργειας (Τεχνικός Ασφαλείας)
Συμμετέχοντες: Όλο το προσωπικό

24 Νοεμβρίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Τεκμηρίωση Ιατρικών Πληροφοριών

Εισηγητές: Επικεφαλής Ομάδας Εργασίας Ιατρικού Φακέλλου, Αναπληρωτές Συντονιστές Ποιότητας και Συντονίστρια Ποιότητας
Συμμετέχοντες: Όλοι οι επαγγελματίες υγείας

1 Δεκεμβρίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Υγιεινή χεριών και γενικά προστατευτικά μέτρα πρόληψης λοιμώξεων

Εισηγητές: Επικεφαλής Ομάδας Εργασίας Ιατρικού Φακέλλου, Αναπληρωτές Συντονιστές Ποιότητας και Συντονίστρια Ποιότητας
Συμμετέχοντες: Όλοι οι επαγγελματίες υγείας

8 Δεκεμβρίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Προσανατολισμός νέων εργαζομένων: Παρουσίαση υπηρεσιών κλινικής, Εσωτερικού Κανονισμού & Οργανογράμματος

Εισηγητές: Διοικητική Διευθύντρια
Συμμετέχοντες: Όλο το προσωπικό

15 Δεκεμβρίου 2021

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Eκπαίδευση του προσωπικού στην διαδικασία ΓΣΠ_Δ 007_Ενέργειες βελτίωσης και στα Έντυπα  ΓΣΠ_Ε 007-1_Διόρθωση & Διορθωτική ή Προληπτική Ενέργεια & ΓΣΠ_Ε 007-2_Πρόταση Βελτίωσης

Εισηγητές: Συντονίστρια, Γραμματέας Ποιότητας & Αναπλ. Συντον. Ποιότητας
Συμμετέχοντες: Όλο το προσωπικό

Αρχείο Προγράμματος Επιστημονικών Ομιλιών & Νοσηλευτικών Φροντιστηρίων

Α΄ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2010-2011, Επιστημονικές Ομιλίες
Α΄ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2010-2011, Νοσηλευτικά Φροντιστήρια
Β΄ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2011-2012, Επιστημονικές Ομιλίες
Β΄ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2011-2012, Νοσηλευτικά Φροντιστήρια
Γ΄ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2012-2013, Επιστημονικές Ομιλίες
Γ΄ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2012-2013, Νοσηλευτικά Φροντιστήρια
Δ΄ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  2013-2014, Επιστημονικές Ομιλίες & Νοσηλευτικά Φροντιστήρια
Ε΄ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2014-2015, Επιστημονικές Ομιλίες & Νοσηλευτικά Φροντιστήρια
ΣΤ΄ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2015-2016, Επιστημονικές Ομιλίες & Νοσηλευτικά Φροντιστήρια
Ζ΄ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2016-2017, Επιστημονικές Ομιλίες & Νοσηλευτικά Φροντιστήρια
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2019
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ & ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021 Α΄μερος
ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – 2021