Γεώργιος Αθανασίου

Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής

Ειδικότητα: Νευροχειρουργός
e-mail: athanasiou@mediterraneohospital.gr

Εκπαίδευση
Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση
Νευροχειρουργική στο Νοσοκομείο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ( ΝΕΕΣ 1991-1998)
Μετεκπαίδευση σε ειδικές τεχνικές επεμβάσεων Σπονδυλικής Στήλης σε Ιταλία και Αυστρία

Νοσοκομειακή Θητεία
Διευθυντής Νευροχειρουργικής κλινικής του Mediterraneo Hospital από το 2000

Ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον
• Χειρουργική Εγκεφάλου
• Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης
• Ελάχιστα Παρεμβατικές Χειρουργικές Τεχνικές Σπονδυλικής Στήλης (Minimal Invasive Spine Surgery)

Αξιοσημείωτοι σταθμοί
2009 Πραγματοποίησε την 1η επέμβαση ανευρύσματος εγκεφάλου στην Ελλάδα σε Υβριδική αίθουσα, σε συνεργασία με επεμβατικό νευροακτινολόγο υπό αγγειογραφικό έλεγχο
2012 Διενήργησε την 1η επέμβαση Σπονδυλικής Στήλης στην Ελλάδα με τη χρήση ενδοχειρουργικού αξονικού τομογράφου Ο-ARM και συστήματος πλοήγησης (Navigation)
2017 Χρησιμοποίησε για 1η φορά στην Ελλάδα νευροχειρουργικό μικροσκόπιο με τεχνική χρωματογράφησης FL560 YELLOW για αφαίρεση όγκου εγκεφάλου

Δείκτες χειρουργικών αποτελεσμάτων
• Ετήσιος αριθμός Νευροχειρουργικών επεμβάσεων: άνω των 350
• Ετήσιος αριθμός χειρουργείων Σπονδυλικής Στήλης: άνω των 300
• Ποσοστό υποτροπής δισκοκήλης: 2,7 % (3ετής παρακολούθηση) ποσοστό υποτροπής διεθνώς: 10-15%
• Ποσοστό περιεγχειρητικών λοιμώξεων: 0,7%

Κέντρο αριστείας στη Νευροχειρουργική
Δημιούργησε την πρότυπη Νευροχειρουργική κλινική του Mediterraneo, που με βάση τον αριθμό των περιστατικών που νοσηλεύει, την ποικιλία αυτών, τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται και τους ποιοτικούς δείκτες των κλινικών αποτελεσμάτων αποτελεί center of excellence. Η κλινική στελεχώνεται από έμπειρους μόνιμους επιμελητές με ειδικά κλινικά ενδιαφέροντα, νευροαναισθησιολόγο με εμπειρία σε επεμβάσεις με τον ασθενή σε εγρήγορση (awake craniotomy) και παρεμβάσεις πόνου, επεμβατικό νευροακτινολόγο για την εκτέλεση ενδοαγγειακών επεμβάσεων, νευροακτινολόγους μαγνητικής τομογραφίας για ειδικές τεχνικές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, επικοινωνήστε μαζί μας

Τ 2109117424

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

350
Ετήσιος αριθμός νευροχειρουργικών επεμβάσεων
300
Ετήσιος αριθμός επεμβάσεων σπονδυλικής στήλης
3
Ποσοστό υποτροπής δισκοκήλης με ποσοστό υποτροπής διεθνώς 10-15%