Η συμμετοχή του Mediterraneo Hospital στο 29ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο

29ο πνευμονολογικο συνεδριο - Η συμμετοχή του Mediterraneo Hospital στο 29ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο

Tο 29ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό συνέδριο ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου σε πλήρως διαδικτυακή μορφή και μεγάλη συμμετοχή. Η Μονάδα Επεμβατικής Πνευμονολογίας του Mediterraneo Hospital συμμετείχε δυναμικά και φέτος, με ομιλίες και 2 ερευνητικές παρουσιάσεις σε μορφή e-posters.

Ο κ. Β. Βίτσας παρουσίασε σε ομιλία τα νεότερα δεδομένα για τη βρογχοσκοπική διερεύνηση των περιφερικών πνευμονικών όζων και ο Φ. Εμμανουήλ την ανασκόπηση νεότερων επιστημονικών δεδομένων για τη χρονιά που μας πέρασε. Επίσης, η ερευνητική παρουσίαση για την άμεση μικροσκοπική εξέταση (ROSE) κυτταρολογικού υλικού EBUS TBNA από εκπαιδευμένο πνευμονολόγο απέσπασε τον Έπαινο ερευνητικής εργασίας του συνεδρίου για την Επεμβατική πνευμονολογία. Τέλος, μετά από ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο Β. Βίτσας αναδείχθηκε συντονιστής της ομάδας εργασίας Επεμβατικής Πνευμονολογίας για την περίοδο 2020-2022.

μετροπολιταν νοσοκομείο, metropolitan hospital, ασκληπιειο, ασκληπιειο βουλας, ιατρικο αθηνα, ιατρικο μαρουσι, ιατρικο φαληρο