Τμήμα Επεμβατικής Πνευμονολογίας

Η Επεμβατική Πνευμονολογία είναι μια σύγχρονη εξειδίκευση της Πνευμονολογίας, που περιλαμβάνει ενδοσκοπικές τεχνικές με τη  δυνατότητα διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων σε ασθενείς πάσχοντες από:

 • Νοσήματα των πνευμόνων, όπως καρκίνος, πνευμονία, πνευμονικά διηθήματα, διάμεσες πνευμονοπάθειες (ίνωση)
 • Νοσήματα των αεραγωγών, όπως καλοήθης και κακοήθεις στενώσεις των αεραγωγών, δυναμικές στενώσεις, πνευμονικά συρίγγια
 • Νοσήματα του υπεζωκότα, δηλαδή συγκέντρωση πλευριτικού υγρού ή άλλης φύσης βλάβες γύρω από τους πνεύμονες

Διαθέσιμες Επεμβατικές Τεχνικές

Στο Νοσοκομείο μας εφαρμόζονται πρωτοποριακές τεχνικές από μια ομάδα ιατρών υψηλά εξειδικευμένων με μεγάλη κλινική εμπειρία. Όλες οι τεχνικές διενεργούνται με χορήγηση αναισθησίας ή μέθης ώστε να είναι εντελώς ανώδυνες, ασφαλείς και αποτελεσματικές.

Ειδικότερα:

Διαγνωστικές τεχνικές

 • Εύκαμπτη βίντεο-βρογχοσκόπηση με δυνατότητα ηλεκτροκαυτηρίας
 • Διαβρογχική παρακέντηση δια βελόνης ΤΒΝΑ με δυνατότητα άμεσης ταχείας αξιολόγησης του κυτταρολογικού υλικού
 • Eνδοσκοπικός υπέρηχος των αεραγωγών (Endobronchial Ultrasound, EBUS και ΕBUS-TBNA)
 • Προσπέλαση περιφερικών πνευμονικών βλαβών με την καθοδήγηση υπερήχων (Radial EBUS) και ακτινοσκόπησης
 • Κρυοβιοψία πνεύμονα επί διαμέσων πνευμονοπαθειών ή περιφερικών πνευμονικών βλαβών
 • Λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος για κυτταρολογική ανάλυση και καλλιέργεια
 • Παρακέντηση πλευριτικής συλλογής με την καθοδήγηση υπερήχων
 • Θωρακοσκοπική βιοψία υπεζωκότα με τοπική αναισθησία και μέθη (medical thoracoscopy)

Θεραπευτικές τεχνικές

 • Άκαμπτη βρογχοσκόπηση για διάνοιξη κεντρικών αεραγωγών
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκων με θερμές τεχνικές (ηλεκτροκαυτηρία, laser, argon plasma coagulation)
 • Aντιμετώπιση ενδοβρογχικών όγκων με κρυοθεραπεία
 • Διαστολή των αεραγωγών με άκαμπτη βρογχοσκόπηση ή/και με μπαλόνι διαστολής
 • Αφαίρεση ξένου σώματος από τους αεραγωγούς
 • Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης αεραγωγού (stent)
 • Αντιμετώπιση πνευμονικού εμφυσήματος (ενδοβρογχική μείωση πνευμονικού όγκου – Bronchoscopic Lung Volume Reduction, BLVR)
 • Αντιμετώπιση βρογχοπλευρικού και τραχειο-οισοφαγικού συριγγίου
 • Θωρακοσκοπική πλευρόδεση για υποτροπιάζουσα υπεζωκοτική συλλογή ή πνευμοθώρακα

Εξειδικευμένη Κλινική Ομάδα

Η ομάδα των Επεμβατικών Πνευμονολόγων της Κλινικής μας με επαγγελματική θητεία σε κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής και σημαντικό κλινικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο, έχουν τη γνώση και την εμπειρία να σας βοηθήσουν αποτελεσματικά στο πρόβλημα σας. Παράλληλα, συνεργάζονται  στενά με έμπειρες ομάδες Θωρακοχειρουργών, Ογκολόγων, Ακτινολόγων, Παθολογο-ανατόμων και ιατρών άλλων ειδικοτήτων του Νοσοκομείου μας, προσφέροντας έτσι ολοκληρωμένη φροντίδα και αντιμετώπιση.

Προγραμματισμός εξέτασης

Η εκτίμηση του ασθενούς ξεκινά με την εξέταση από τους ειδικούς ιατρούς. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας το πρόσφατο ιατρικό σας ιστορικό και ιδίως ακτινολογικές, εργαστηριακές εξετάσεις και γνωματεύσεις νοσηλείας. Οι περισσότερες τεχνικές που εφαρμόζονται κατατάσσονται στην κατηγορία των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών και ως εκ τούτου αρκεί συνήθως η απλή ημερήσια νοσηλεία.