Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας

Η Επεμβατική Καρδιολογία ασχολείται με την διάγνωση και θεραπεία διαφόρων καρδιοπαθειών, με τη χρήση καθετήρων και άλλων εξειδικευμένων υλικών μέσα στην καρδιά.

Εδώ και πολλά χρόνια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η επεμβατική καρδιολογία προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την θεραπεία των παθήσεων της καρδίας και κατέχει κεντρική θέση στις μεγάλες Καρδιολογικές Κλινικές. Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται είτε εκλεκτικά (προγραμματισμένα) ή σε επείγουσα βάση, ανάλογα με το πρόβλημα του ασθενούς, με τελικό στόχο τη διόρθωση της πάθησης, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

1. Από ποιο σημείο του σώματος γίνονται οι επεμβάσεις;

Οι καρδιολογικές επεμβάσεις γίνονται από μικρές αρτηρίες του σώματος, συνήθως από την αρτηρία του ποδιού ή του χεριού. Όλες οι επεμβάσεις γίνονται με τοπική αναισθησία, και με ελάχιστη ταλαιπωρία για τον ασθενή. Αν προϋπάρχουν αγγειακά προβλήματα, αυτό θα πρέπει να συζητηθεί με τον επεμβατικό καρδιολόγο, ώστε να επιλεγεί από πριν η κατάλληλη αρτηρία για πρόσβαση στην καρδιά.

2. Ποιες επεμβάσεις χρειάζεται να γίνουν επειγόντως;

Υπάρχουν κάποιες καρδιολογικές επεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν επειγόντως. Ο καρδιολόγος είναι αρμόδιος για την ενημέρωση του ασθενούς και την αιτιολόγηση της επείγουσας επέμβασης. Σε γενικές γραμμές αυτό χρειάζεται για αιφνίδια και σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα, για τα οποία η επέμβαση μπορεί να διασώσει τον ασθενή. Τέτοια είναι:
Η στεφανιογραφία και η αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα ή στην ασταθή στηθάγχη (είναι αποδεδειγμένα η σωστότερη θεραπεία τις πρώτες ώρες μετά το καρδιακό επεισόδιο)
Η χρήση συσκευών που βοηθούν την απόδοση της καρδιάς, σε περίπτωση μεγάλης ανεπάρκειας στη λειτουργία της.
Η τοποθέτηση προσωρινού βηματοδότη, όταν παρατηρείται πολύ αργός σφυγμός καρδιάς.
Η διάνοιξη με μπαλόνι στενωμένων βαλβίδων της καρδιάς, όταν προκαλείται μεγάλη καρδιακή ανεπάρκεια.
Η βιοψία καρδιάς σε περιπτώσεις βαρείας και δυνητικά καταστροφικής λοίμωξης στο μυοκάρδιο.

3. Με ποια άλλα τμήματα του Νοσοκομείου συνεργάζεται η Επεμβατική Καρδιολογία;

Το τμήμα επεμβατικής καρδιολογίας συνεργάζεται στενά με άλλα νοσοκομειακά τμήματα και εργαστήρια, για την ολοκληρωμένη φροντίδα και θεραπεία των ασθενών. Τέτοια τμήματα είναι το Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, τα Καρδιολογικά εργαστήρια (υπερηχογράφημα, Holter, τεστ κόπωσης), τα Τμήματα Απεικόνισης (αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία), το Επεμβατικό Ακτινολογικό Τμήμα, οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης και η Μονάδα Αιμοκάθαρσης.

4. Πως γίνεται η προετοιμασία για μια καρδιολογική επέμβαση;

Η προετοιμασία για μια καρδιολογική επέμβαση ξεκινάει από την σχολαστική εκτίμηση του κλινικού προβλήματος από τον θεράποντα καρδιολόγο. Πολλές φορές απαιτούνται ειδικές καρδιολογικές ή άλλες εξετάσεις, αναλύσεις αίματος κλπ, πριν να πραγματοποιηθεί μια επέμβαση. Γίνεται ανασκόπηση της φαρμακευτικής αγωγής και μετά από προγραμματισμό με την γραμματεία του καρδιολογικού τμήματος, ο ασθενής εισάγεται στο Νοσοκομείο, νηστικός, για την επέμβαση. Πολλές φορές είναι απαραίτητη η ρύθμιση, η διακοπή ή η έναρξη φαρμάκων πριν την επέμβαση, γι’ αυτό ο κάθε ασθενής πρέπει να λάβει κατάλληλες οδηγίες από τον καρδιολόγο του.

5. Πως γίνεται η στεφανιογραφία;

Η στεφανιογραφία είναι μια κινηματογράφηση των αρτηριών της καρδιάς (οι αρτηρίες είναι αγγεία που τροφοδοτούν την καρδιά με αίμα και οξυγόνο).

Μετά από τοπική αναισθησία σε κάποια περιφερική αρτηρία του σώματος, ο καρδιολόγος εισάγει (η διαδικασία αυτή λέγεται παρακέντηση) ένα λεπτό πλαστικό και εύκαμπτο σωληνάκι, πάχους περίπου 2 χιλιοστών (καθετήρας), το οποίο και προωθείται κατάλληλα μέχρι την καρδιά. Ο καθετήρας εισάγεται στις διάφορες αρτηρίες της καρδιάς διαδοχικά και μετά γίνεται κινηματογράφηση της αρτηρίας, κατά τη διάρκεια έγχυσης σκιαγραφικού υλικού (υγρό που φαίνεται ευδιάκριτα στην αγγειογραφία). Μετά την ολοκλήρωση της στεφανιογραφίας, ο καθετήρας αφαιρείται από το σώμα και η αρτηρία συμπιέζεται για το κλείσιμο του σημείου παρακέντησης.

6. Πως γίνεται η αγγειοπλαστική (μπαλονάκι);

Η αγγειοπλαστική είναι μία επέμβαση μέσα στις αρτηρίες της καρδιάς, σε σημεία που υπάρχουν στενώσεις. Γίνεται με τρόπο παρόμοιο με την στεφανιογραφία (με τοπική αναισθησία), με τη διαφορά ότι, σε αυτή την επέμβαση εισάγεται ένα μικροσκοπικό μπαλονάκι στη στένωση.

Ο καρδιολόγος φουσκώνει το μπαλονάκι με υγρό, με στόχο τη διάνοιξη της στένωσης και τη βελτίωση της αιμάτωσης της καρδιάς. Κατά την επέμβαση ο Ιατρός φουσκώνει το μπαλονάκι αρκετές φορές, ενώ κάθε διάνοιξη της στένωσης διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα.

7. Τι είναι το στέντ (stent);

Το stent είναι ένα πολύ λεπτό μεταλλικό σωληνάκι, το οποίο εισάγεται στο σημείο της στένωσης, αφού αυτή έχει διανοιχτεί με το μπαλονάκι . Χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στη μόνιμη βατότητα της αρτηρίας. Ο καρδιολόγος σας θα σας συστήσει, με βάση τις ιατρικές σας εξετάσεις, για ποιο είδος stent είναι κατάλληλο για σας (απλό μεταλλικό ή φαρμακευτικό stent).

8. Ποια είναι τα προειδοποιητικά συμπτώματα ενός εμφράγματος;

Η αντιμετώπιση του εμφράγματος του μυοκαρδίου, στην οξεία φάση, πρέπει να είναι γρήγορη και προσεκτική. Τα συμπτώματα του οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου δεν είναι τυπικά, γι’ αυτό πολλοί ασθενείς τα συγχέουν με άλλες παθήσεις, όπως η γαστρεντερίτιδα, οι διάφορες αρθρίτιδες, η δυσπεψία κλπ. Σε ορισμένους μάλιστα ασθενείς δεν υπάρχουν καθόλου συμπτώματα.
Οι ενοχλήσεις έχουν τον χαρακτήρα πίεσης, «πλακώματος», σφιξίματος, καψίματος ή πόνου, που εντοπίζονται συνήθως στον θώρακα ή αντανακλούν στο αριστερό χέρι, στο σαγόνι ή στην πλάτη. Μπορεί να συνοδεύονται από δυσκολία στην ανάσα, εφίδρωση ή τάση για εμετό.
Επειδή η θεραπεία του εμφράγματος πρέπει να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν, κάθε σοβαρό ενόχλημα παρόμοιο με τα παραπάνω, πρέπει να οδηγεί τον ασθενή στον Καρδιολόγο του ή στο πλησιέστερο Νοσοκομείο ή στην κλήση «166».

9. Διάφοροι τύποι καρδιολογικών επεμβάσεων

  • Στεφανιογραφία: η κινηματογράφηση των αρτηριών της καρδιάς για την εξακρίβωση της πιθανής ύπαρξης στενώσεων.
  • Αγγειοπλαστική (μπαλονάκι): η διάνοιξη των στενώσεων των αρτηριών, φουσκώνοντας ένα μικρό μπαλονάκι στην στένωση.
  • Τοποθέτηση στέντ (stent): η μόνιμη εμφύτευση μικρού μεταλλικού πλέγματος στο σημείο της στένωσης, αφού αυτή έχει κατ’ αρχάς ανοιχτεί με μπαλονάκι.
  • Βαλβιδοπλαστική: η διάνοιξη στενωμένων βαλβίδων της καρδιάς με μπαλόνι μεγάλου μεγέθους με τοπική αναισθησία.
  • Διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας: Διόρθωση της στένωσης της αορτικής βαλβίδας σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, μέσω της αρτηρίας του ποδιού, χωρίς γενική αναισθησία.
  • Καθετηριασμός καρδιάς: η μέτρηση της πίεσης του αίματος μέσα στην καρδιά και τους πνεύμονες και ο υπολογισμός της απόδοσης και της λειτουργίας της καρδιάς, όπως και των παθήσεων των καρδιακών βαλβίδων (στένωση ή ανεπάρκεια βαλβίδων).
  • Μη χειρουργική εμφύτευση συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με τη χρήση του συστήματος MitraClip.

10. Τι πρέπει να γνωρίζει ο Καρδιολόγος σας πριν την επέμβαση;

Πρέπει να αναφέρετε στον Καρδιολόγο σας ό,τι έχει σχέση με την καρδιολογική σας κατάσταση ή άλλη σοβαρή πάθηση σας. Μεγάλη σημασία έχουν:

Τα καρδιολογικά σας συμπτώματα, και πιο ειδικά η παρουσία στηθάγχης, η δυσκολία στη ανάσα ή τυχόν αρρυθμίες που αισθάνεστε.
Οποιεσδήποτε άλλες παθολογικές ή χειρουργικές παθήσεις.
Οι προηγούμενες καρδιολογικές σας εξετάσεις: υπερηχογραφήματα καρδιάς (triplex), δοκιμασίες κοπώσεως, στεφανιογραφίες, μπαλονάκια καρδιάς, εγχειρήσεις καρδιάς κλπ.
Προηγούμενες αγγειακές παθήσεις (στενώσεις αγγείων, πιθανά εγκεφαλικά επεισόδια κλπ.).
Όλα τα φάρμακα που λαμβάνετε.
Οι πρόσφατες αιματολογικές σας αναλύσεις.
Αλλεργίες που τυχόν έχετε σε φάρμακα, τροφές ή χημικές ουσίες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ