Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση παρανεφρικών και θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με θυριδωτή τεχνική (fenestrated technique)

Γεώργιος Βουρλιωτάκης, Διευθυντής Τμήματος Ενδαγγειακής Χειρουργικής Mediterraneo Hospital

Για πρώτη φορά στην Χώρα μας Αναίμακτη Αντιμετώπιση Θωρακοκοιλιακού Ανευρύσματος Αορτής στο Mediterraneo Hospital με ειδικά σχεδιασμένο μόσχευμα για τον Ασθενή.

Το ανεύρυσμα (εντοπισμένη διάταση) της κοιλιακής αορτής που εκτείνεται από τις νεφρικές αρτηρίες και κάτω ονομάζεται παρανεφρικό ανεύρυσμα, ενώ το ανεύρυσμα που καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση από το θώρακα έως την κοιλιά και τις λαγόνιες χώρες καλείται θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα (εικ.1). Τα ανευρύσματα αυτά αποτελούν τις σοβαρότερες αγγειακές παθήσεις. Ο πιο σημαντικός κίνδυνος είναι το ανεύρυσμα αυτό να ραγεί και τότε η πιθανότητα ο ασθενής να καταλήξει είναι εξαιρετικά μεγάλη (περίπου 80%). Όταν το ανεύρυσμα ξεπεράσει σε διάμετρο το όριο των 5,5 εκ. θα πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα, γιατί τότε η πιθανότητα ρήξης αυξάνεται εκθετικά.

aneurism - Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση παρανεφρικών και  θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με θυριδωτή τεχνική (fenestrated technique)

Η ανοιχτή χειρουργική αντιμετώπιση (εκτομή ανευρύσματος και θωρακοκοιλιακή παράκαμψη), που αποτελεί και την κλασική μέθοδο θεραπείας, συνοδεύεται από σημαντικά ποσοστά θνητότητας, νοσηρότητας και επιπλοκών νεφρικών, ηπατικών, καρδιολογικών, νευρολογικών (παραπληγία). Η δυσκολία του ανοικτού χειρουργείου στην περίπτωση των ανευρυσμάτων αυτών και οι προκαλούμενες σε υψηλό ποσοστό επιπλοκές, οφείλονται  στο γεγονός ότι από τη θωρακοκοιλιακή αορτή, δηλαδή από το ίδιο το ανεύρυσμα, ξεκινούν οι σημαντικότερες αρτηρίες από τις οποίες αιματώνονται σπλαχνικά όργανα ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό μας (εικ. 2). Οι αρτηρίες αυτές, όπως η κοιλιακή αρτηρία, η άνω μεσεντέριος αρτηρία, οι νεφρικές, οι μεσοπλεύριες και οι οσφυϊκές αιματώνουν ζωτικά όργανα, όπως το στομάχι, το έντερο, το ήπαρ, το σπλήνα και το νωτιαίο μυελό.

a - Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση παρανεφρικών και  θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με θυριδωτή τεχνική (fenestrated technique)

Η ενδαγγειακή αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων αυτών με ειδικά ενδοαυλικά θυριδωτά μοσχεύματα αποτελεί μια λιγότερο επεμβατική τεχνική που εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια. Κατά τη μέθοδο αυτή, σχεδιάζεται με ειδικό λογισμικό και με βάση την αξονική αγγειογραφία της θωρακικής και κοιλιακής αορτής του ασθενούς ειδικό μόσχευμα, που κατασκευάζεται για το συγκεκριμένο ασθενή (εικ. 3). Το μόσχευμα αυτό ενσωματώνει θυρίδες-οπές (fenestrations), οι οποίες σχεδιάζονται έτσι ώστε να αντιστοιχούν στη θέση έκφυσης των σπλαχνικών αρτηριών (νεφρικών, μεσεντερίου, κοιλιακής αρτηρίας) όταν το ενδαγγειακό μόσχευμα τοποθετηθεί μέσα στην αορτή του ασθενούς υπό ακτινοσκόπηση. Όλη η επέμβαση εκτελείται από δύο μικρές τομές (στις βουβωνικές χώρες).

b - Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση παρανεφρικών και  θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με θυριδωτή τεχνική (fenestrated technique)

Αφού τοποθετηθεί το θυριδωτό μόσχευμα από τη μία μηριαία αρτηρία, στη συνέχεια, από την άλλη μηριαία αρτηρία καθετηριάζονται μέσα από το μόσχευμα οι θυρίδες και τα σπλαχνικά αγγεία που αναφέρθηκαν. Μετά τοποθετούνται νέα stents που γεφυρώνουν τα αγγεία με το μόσχευμα (εικ. 3).

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται το τελευταίο ενάμιση έτος με επιτυχία στην ειδική σύγχρονη υβριδική χειρουργική αίθουσα του Mediterraneo Hospital από το τμήμα Ενδαγγειακής Χειρουργικής και Μοσχευμάτων της κλινικής. Το τμήμα απαρτίζεται από ομάδα ιατρών, νοσηλευτών, τεχνολόγων και έμπειρων αγγειοχειρουργών στις ενδαγγειακές τεχνικές με επικεφαλής το Δρ Γεώργιο Βουρλιωτάκη αγγειοχειρουργό εξειδικευμένο στη σύνθετη θυριδωτή ενδαγγειακή τεχνική και υπεύθυνο σχεδιασμού των μοσχευμάτων με τη μεγαλύτερη σειρά ασθενών στην Ελλάδα. Οι ασθενείς με παρανεφρικό ή θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα που αντιμετωπίστηκαν ήταν υψηλού χειρουργικού κινδύνου, μεγάλης ηλικίας, με ιστορικό παλαιότερων αορτικών και καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων και η τεχνική αυτή ήταν ουσιαστικά η μόνη τους ελπίδα.

 

Εικόνες μερικών από τους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν στο Mediterraneo Hospital με θυριδωτή τεχνική

c - Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση παρανεφρικών και  θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με θυριδωτή τεχνική (fenestrated technique)d - Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση παρανεφρικών και  θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με θυριδωτή τεχνική (fenestrated technique)e - Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση παρανεφρικών και  θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με θυριδωτή τεχνική (fenestrated technique)

Παρανεφρικό ανεύρυσμα σε ασθενή 79 ετών προ-, διε- και μετε-γχειρητικά

 

f 1 e1559118392135 - Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση παρανεφρικών και  θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με θυριδωτή τεχνική (fenestrated technique)g - Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση παρανεφρικών και  θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με θυριδωτή τεχνική (fenestrated technique)

Θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα σε ασθενή 75 ετών πριν και μετά

 

h e1559118552325 - Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση παρανεφρικών και  θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με θυριδωτή τεχνική (fenestrated technique)i e1559118601531 - Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση παρανεφρικών και  θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με θυριδωτή τεχνική (fenestrated technique)

Παρανεφρικό ανεύρυσμα σε ασθενή 70 ετών προ- και μετε-γχειρητικά

μετροπολιταν νοσοκομείο, metropolitan hospital, ασκληπιειο, ασκληπιειο βουλας, ιατρικο αθηνα, ιατρικο μαρουσι, ιατρικο φαληρο