Μονάδα Αιμοκάθαρσης (Μ.Τ.Ν)

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού βρίσκεται στο 2ο όροφο του νοσοκομείου και έχει εύκολη πρόσβαση και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχουν 2 αίθουσες εξωνεφρικής κάθαρσης, εξοπλισμένες με 20 μηχανήματα αιμοκάθαρσης Nikkiso.

Τα μηχανήματα είναι τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα καταγραφής δεδομένων βάσει των οποίων μετράται η επάρκεια της αιμοκάθαρσης. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα άμεσης τροποποίησης των συνθηκών της αιμοκάθαρσης, εφ’ όσον χρειασθεί, και επίτευξης των καλύτερων αποτελεσμάτων.

Βαδίζοντας στις τελευταίες εξελίξεις η επεξεργασία του νερού γίνεται οnline, με συνεχείς μετρήσεις της καθαρότητας του νερού.

Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής όλων των μεθόδων αιμοκάθαρσης όπως η κλασσική και η αιμοδιαδιήθηση. Οι μεμβράνες που χρησιμοποιούνται είναι απόλυτα συμβατές με τους ασθενείς και παρέχουν τη δυνατότητα υψηλών συντελεστών αιμοκάθαρσης.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι έμπειρο, πλήρως καταρτισμένο και σε θέση να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Η ένταξη της Μονάδας μέσα σ’ ένα σύγχρονο και σε πλήρη λειτουργία νοσοκομείο της παρέχει το σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης όλων των δομών του, όπως:

  • άμεση υποστήριξη από το Αγγειοχειρουργικό Τμήμα με διενέργεια προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων αγγειακών προσπελάσεων (fistula, μοσχεύματα)
  • συνεργασία με το τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας για τακτικά ή έκτακτα περιστατικά (μόνιμοι καθετήρες)
  • άμεση αντιμετώπιση από τη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου όλων των έκτακτων καταστάσεων των απειλητικών για τη ζωή των ασθενών)
  • άμεση κάλυψη των αναγκών σε μετάγγιση αίματος μέσα από την παρακαταθήκη του νοσοκομείου
  • την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών από τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που καθημερινά εφημερεύουν στο νοσοκομείο
  • ταχύτατη εξυπηρέτηση σε διαγνωστικές εξετάσεις μέσα από την πληθώρα των εξειδικευμένων ιατρικών μηχανημάτων που διαθέτει ο χώρος
Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού λειτουργεί στα πλαίσια μίας δυναμικής Νεφρολογικής κλινικής στελεχωμένης από έγκριτους νεφρολόγους με δυνατότητα αντιμετώπισης όλων των νεφρολογικών παθήσεων (σπειραματονεφρίτιδες, οξείες νεφρικές ανεπάρκειες, ΧΝΑ) τόσο σε επίπεδο εξωτερικών ιατρείων όσο και νοσηλειών.
ONLINE ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στη μονάδα χρησιμοποιείται μια πρωτοπόρος μέθοδος online καταγραφής δεδομένων μέσω της οποίας μετράται καθημερινά η επάρκεια της αιμοκάθαρσης. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα άμεσης τροποποίησης των παραμέτρων, εφ’ όσον χρειασθεί, και επίτευξης των καλύτερων αποτελεσμάτων κάθαρσης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ