Μονάδες & Εξειδικευμένα Κέντρα

Πέρα από τις υπηρεσίες που παρέχονται στα νοσηλευτικά και στα διαγνωστικά τμήματα, η ανάπτυξη επιλεγμένων ειδικών μονάδων είναι αυτή που δίνει το στίγμα ενός νοσοκομείου όσον αφορά στην ευρύτητα των τμημάτων, στην ειδικότητα και στη βαρύτητα.

Στην κατηγορία των ειδικών μονάδων του Mediterraneo Hospital είτε περιλαμβάνονται δομές που αναπτύσσονται σε αυτοτελείς χώρους με το δικό τους ανθρώπινο δυναμικό, είτε δομές που έχουν αυτοτέλεια αντικειμένου με απόλυτη εξειδίκευση σ’ αυτό και με συγκεκριμένη ομάδα συνεργατών που τις στελεχώνει.

Σε κάθε περίπτωση, όλες έχουν το ίδιο κοινό χαρακτηριστικό: τη σφραγίδα ποιότητας του χώρου που εκφράζεται με την έμφαση στη λεπτομέρεια, τη μεθοδικότητα στην οργάνωση, την υιοθέτηση διεθνών ιατρικών πρωτοκόλλων, την ανταπόκριση στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε ασθενή.

“We are very grateful that my father was treated in your hospital. You are a fantastic team: very competent and humane. Thank you for everything!”

Sybille P., Norway

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ