Δωρεά εξοπλισμού στο Δημοτικό Ιατρείο Αγίας Μαρίνας του Δήμου Κρωπίας

Μέσα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Διοίκηση του Mediterraneo Hospital έκανε δωρεά  μηχανήματα ιατρικής χρήσης, εξεταστικά κρεβάτια και υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες του Δημοτικού ιατρείου της Αγίας Μαρίνας.

Ήδη τα προαναφερόμενα έχουν εγκατασταθεί στο εν λόγω δημοτικό ιατρείο .