Ψηφιακή Μαστογραφία

Στο Τμήμα Ψηφιακής Μαστογραφίας του Mediterraneo Hospital, οι εξετάσεις διενεργούνται σε τελευταίας γενιάς ψηφιακό μαστογράφο Philips, υψηλής ανάλυσης και πολύ χαμηλής ακτινοβολίας.
Ο μαστογράφος υποστηρίζεται από υπερσύγχρονο σύστημα στερεοταξικής βιοψίας το οποίο επιτρέπει τη διενέργεια ανώδυνων βιοψιών και άλλων επεμβατικών πράξεων (FNA, FNB, cut biopsy, τοποθέτηση  συρμάτινων οδηγών προεγχειρητικά).
Η εικόνα υποβάλλεται σε επεξεργασία σε ειδικό σταθμό από έμπειρους  ακτινοδιαγνώστες με τη μέθοδο της διπλής τυφλής ανάγνωσης: η εικόνα μελετάται ανεξάρτητα από δύο ακτινολόγους και αν υπάρξει διιστάμενη γνώμη μελετάται από κοινού, και εφόσον χρειαστεί, και από τρίτο ακτινολόγο. Έτσι ελαττώνονται σημαντικά οι επαναληπτικές εξετάσεις, οι παραπομπές σε περαιτέρω διερεύνηση και αποτρέπονται διαγνωστικά λάθη. Όπου απαιτηθεί από την εικόνα, γίνονται εντοπιστικές και μεγεθυντικές λήψεις, παρ’ ότι η ψηφιακή τεχνολογία και η μέθοδος διπλής τυφλής αξιολόγησης έχουν ελαχιστοποιήσει την αναγκαιότητα επαναληπτικών λήψεων.
Η συνύπαρξη μαγνητικού μαστογράφου και υπερήχων μαστού με δυνατότητα διενέργειας βιοψιών (FNA, FNB, τοποθέτηση συρμάτινων οδηγών), αποτελεί μια πλήρη λύση στην απεικονιστική εξέταση του μαστού.
Surgeon Heart - Ψηφιακή Μαστογραφία
ipad - Ψηφιακή Μαστογραφία
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τμήμα Επειγόντων:
Κάλυψη σε 24ωρη βάση των επειγόντων περιστατικών
Τακτικά Εξωτερικά Ραντεβού:
Τηλ. Γραμματείας 210 911 7000, εσωτ. 662

Θέλετε να κλείσετε το ραντεβού σας;ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ