Υπέρηχοι Σώματος & Αγγείων (Triplex)

Στο τμήμα υπερήχων διενεργούνται όλες οι απλές υπερηχογραφικές πράξεις καθώς και τα triplex αγγείων.

Πιο συγκεκριμένα γίνονται:

  • Απλά υπερηχογραφήματα σπλάχνων, επιφανειακών μαλακών μορίων, αρθρώσεων
  • Eνδοκολπικά υπερηχογραφήματα έσω γεννητικών οργάνων και διορθικά υπερηχογραφήματα προστάτη
  • Βιοψίες cut, FNB, FNA μαλακών μορίων, σπλάχνων, μαστού, προστάτη, καθώς και παροχετεύσεις συλλογών
  • Triplex όλων των αγγείων (αρτηρίες – φλέβες), ενδοκράνια, και triplex της καρδιάς, τα οποία πραγματοποιούνται σε ξεχωριστά εργαστήρια.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

“I felt safe and I could rely on you. An excellent hospital!”

Tina P.