Υπέρηχοι Σώματος & Αγγείων (Triplex)

Στο τμήμα υπερήχων διενεργούνται όλες οι απλές υπερηχογραφικές πράξεις καθώς και τα triplex αγγείων.

Πιο συγκεκριμένα γίνονται:

  • Απλά υπερηχογραφήματα σπλάχνων, επιφανειακών μαλακών μορίων, αρθρώσεων
  • Eνδοκολπικά υπερηχογραφήματα έσω γεννητικών οργάνων και διορθικά υπερηχογραφήματα προστάτη
  • Βιοψίες cut, FNB, FNA μαλακών μορίων, σπλάχνων, μαστού, προστάτη, καθώς και παροχετεύσεις συλλογών
  • Triplex όλων των αγγείων (αρτηρίες – φλέβες), ενδοκράνια, και triplex της καρδιάς, τα οποία πραγματοποιούνται σε ξεχωριστά εργαστήρια.
Surgeon Heart - Υπερήχοι Σώματος & Αγγείων (Triplex)
ipad - Υπερήχοι Σώματος & Αγγείων (Triplex)
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΑΓΓΕΙΩΝ

Τμήμα Επειγόντων :
Κάλυψη σε 24ωρη βάση των επειγόντων περιστατικών
Τακτικά Εξωτερικά Ραντεβού:
Τηλ. Γραμματείας 210 911 7000, εσωτ. 662

Θέλετε να κλείσετε το ραντεβού σας;ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ