Πνευμονολογικό

Η λειτουργία του Πνευμονολογικού τμήματος συνίσταται σε:

  • Νοσηλεία των πνευμονολογικών ασθενών και παρακολούθηση των νοσηλευομένων αναπνευστικών ασθενών άλλων ειδικοτήτων
  • Νοσηλεία σε συνθήκες Μ.Α.Φ. ή Μ.Ε.Θ., όπου αυτό απαιτείται
  • Εξωτερικό Ιατρείο για ασθενείς με παθήσεις του αναπνευστικού

Στο εργαστήριο λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής πραγματοποιείται:

  • Εκτέλεση σπιρομέτρησης προ και μετά βρογχοδιαστολής
  • Καμπύλη όγκου ροής
  • Ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος

Βρογχοσκόπηση με εύκαμπτο video – βρογχοσκόπιο.

  • Λήψη βρογχικού εκπλύματος
  • Διαβρογχική βιοψία

Μελέτη ύπνου με σύγχρονο εξοπλισμό, σε άνετο περιβάλλον με διαμονή σε μία από τις σουίτες του Mediterraneo Hospital και παρακολούθηση της διαδικασίας από εκπαιδευμένο προσωπικό.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ