Μαγνητική Τομογραφία

To τμήμα μαγνητικής τομογραφίας διαθέτει δύο μαγνητικούς τομογράφους Philps 1,5 Tesla με τα πιο σύγχρονα προγράμματα. Διενεργούνται όλες οι απλές και οι περισσότερες ειδικές εξετάσεις.

Από τις ειδικές εξετάσεις αναφέρονται:

 • Μαγνητικές αρθρογραφίες
 • Δυναμικές μαγνητικές τομογραφίες αρθρώσεων
 • Μαγνητική εντερογραφία με χορήγηση σκιαγραφικού από το στόμα
 • Μαγνητική εντερογραφία με χορήγηση σκιαγραφικού με εντερόκλυση
 • Μαγνητική κολονογραφία με υποκλυσμό
 • Μαγνητική ουρογραφία (με ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού) και πυελογραφία( χωρίς χορήγηση σκιαγραφικού όταν υπάρχει υδρονέφρωση)
 • Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP)
 • Μαγνητική τομογραφία με τεχνική perfusion
 • Μαγνητική συριγγογραφία (χωρίς έγχυση σκιαγραφικού στο συρίγγιο)
 • Μαγνητική καρδιάς (Functional- Stress Cardiac-T1/T2 Map)
 • Λειτουργική (Functional) μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου
 • Μαγνητική μαστογραφία
 • Μαγνητική ολόκληρου του σώματος (total body MRI)
 • Μαγνητική αγγειογραφία επιμέρους περιοχών ή και ολόκληρου του σώματος
 • Μαγνητική ροής (πχ ροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού στον υδραγωγό του Sylvius)
 • Μαγνητική μυελογραφία (χωρίς χορήγηση σκιαγραφικού)
 • Ποσοτική μέτρηση σιδήρου ήπατος (χωρίς βιοψία)
 • Πολυπαραμετρική προστάτη
 • Μαγνητική φασματοσκοπία – δεσμιδογραφία
 • Μαγνητική αφοδευσιογραφία

Η συνύπαρξη μαγνητικού μαστογράφου και υπερήχων μαστού με δυνατότητα διενέργειας βιοψιών (FNA, FNB, τοποθέτηση συρμάτινων οδηγών), αποτελεί μια πλήρη λύση στην απεικονιστική εξέταση του μαστού.

Surgeon Heart - Μαγνητική Τομογραφία
ipad - Μαγνητική Τομογραφία
ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τμήμα Επειγόντων:
Κάλυψη σε 24ωρη βάση των επειγόντων περιστατικών
Τακτικά Εξωτερικά Ραντεβού:
Τηλ. Γραμματείας 210 911 7000, εσωτ. 620 & 690

Θέλετε να κλείσετε το ραντεβού σας;ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ