Κεντρικά Εργαστήρια

Το εργαστήριο Βιοπαθολογίας αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα:

Αιματολογικό
Βιοχημικό
Μικροβιολογικό
Ανοσολογικό
Ορμονολογικό
Ορολογικό
Αιμοδοσία
Τμήμα πήξεως

Μέσω του πλήρως ανεπτυγμένου προγράμματος εφημεριών των ιατρών βιοπαθολόγων και των τεχνολόγων των μικροβιολογικών εργαστηρίων, το τμήμα έχει τη δυνατότητα να παραλαμβάνει δείγματα όλο το 24ωρο και τις αργίες.

Παραλαμβάνονται όλα τα είδη δειγμάτων (βιολογικά υγρά ή άλλα υλικά) τόσο των νοσηλευόμενων ασθενών όσο και των εξωτερικών εξεταζόμενων και εκτελείται το σύνολο των εξετάσεων που περιλαμβάνεται στο φάσμα λειτουργίας ενός σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου εργαστηρίου βιοπαθολογίας.

Οι θεράποντες ιατροί του νοσοκομείου μας αλλά και οι εξωτερικοί συνεργάτες ιατροί, ενημερώνονται από τους υπεύθυνους ιατρούς του εργαστηρίου βιοπαθολογίας για τα αποτελέσματα των εξετάσεων των ασθενών τους, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις περιπτώσεις ασθενών που χρήζουν άμεσης θεραπευτικής αγωγής.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τους πιο σύγχρονους αυτοματοποιημένους αναλυτές σε όλα τα προαναφερθέντα τμήματα, οι περισσότεροι εκ των οποίων αποκτήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, τηρώντας αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας.

Η όλη διαδικασία μέχρι την λήψη των απαντήσεων των διαφόρων εξετάσεων βασίζεται σε ένα πλήρως μηχανοργανωμένο αυτοτελές σύστημα πληροφορικής, το οποίο διαχειρίζεται την ταυτοποίηση των δειγμάτων των βιολογικών υλικών με barcodes, ελέγχει την σωστή ποιοτικά εκτέλεση των εξετάσεων και τέλος αποστέλλει και κατανέμει τα αποτελέσματα στον ηλεκτρονικό φάκελο του κάθε ασθενούς.

Ποιοτικός έλεγχος

Στα πλαίσια της πολιτικής ποιότητας του νοσοκομείου, τα εργαστήρια πιστοποιήθηκαν το 2012:

  • κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και της Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (ΕΚΑΠΤΥ)
  • και κατά το πρότυπο TEMOS, που επιβεβαιώνει και βελτιστοποιεί το σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών, κλινικών και μη, για τον διεθνή ασθενή

Για την πιστοποίηση των διαφόρων μεθόδων και αναλυτών ακολουθείται πρόγραμμα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας με ορούς ελέγχου ανεξάρτητων κατασκευαστών διεθνούς κύρους.

Αιμοδοσία

Το τμήμα της αιμοδοσίας καλύπτει την ιατρική των μεταγγίσεων επί 24ώρου βάσεως για τις ανάγκες των ασθενών του Νοσοκομείου μας. Πραγματοποιείται έλεγχος φαινοτύπου Rhesus και αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων, ώστε να μεταγγίζονται απόλυτα συμβατές με τον ασθενή μονάδες ερυθρών καθώς και παράγωγα αίματος.

Επίσης, για τους ασθενείς που έχουν προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις στο νοσοκομείο μας, υπάρχει η δυνατότητα (σε συνεργασία με το κέντρο αιμοδοσίας και την τράπεζα αίματος του Ασκληπιείου της Βούλας) της αυτομετάγγισης δηλαδή της λήψης αίματος από τον ίδιο τον ασθενή 3 εβδομάδες νωρίτερα από το προγραμματισμένο τακτικό χειρουργείο. Με αυτό τον τρόπο αν κατά τη διάρκεια της επέμβασης κριθεί αναγκαίο, χορηγείται αίμα από τον ίδιο τον ασθενή και όχι ξένο.