Καρδιολογικό

Το Καρδιολογικό Τμήμα του Mediterraneo Hospital είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας έγχρωμους υπερηχογράφους για triplex καρδιάς και με πρόσθετο εξοπλισμό για:

  • Υπερηχογράφημα καρδιάς διαθωρακικό και διοισοφάγειο
  • Δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία STRESS ECHO υπό φαρμακευτική φόρτιση (αναζήτηση ισχαιμικού ή βιώσιμου μυοκαρδίου για επεμβάσεις επαναιμάτωσης χωρίς επιβάρυνση με ραδιοϊσότοπα)
  • Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα
  • 24ωρη καταγραφή  της αρτηριακής πιέσεως (Holter πιέσεως).
  • 24ωρη καταγραφή  ηλεκτροκαρδιογραφήματος (Holter ρυθμού)
  • Έλεγχος λειτουργίας βηματοδοτών, απινιδιστών
  • Δοκιμασία ανακλίσεως (Tilt test)
  • Προληπτική καρδιολογία
Surgeon Heart - Καρδιολογικό
ipad - Καρδιολογικό
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Τμήμα Επειγόντων:
Κάλυψη σε 24ωρη βάση των επειγόντων Καρδιολογικών Περιστατικών
Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο:
Τηλ. Γραμματείας για ραντεβού 210 911 7000, εσωτ. 610 και 660

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ