Ινστιτούτο Θρόμβωσης – Αιμόστασης

Το Ινστιτούτο Θρόμβωσης – Αιμόστασης αξιοποιώντας τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και την εμπειρία διεθνώς αναγνωρισμένων ειδικών στον τομέα της Θρόμβωσης και Αιμόστασης, παρέχει έγκυρες διαγνώσεις που βασίζονται σε εξειδικευμένες αναλύσεις  και επιτρέπουν :

 • την άμεση και ακριβή εκτίμηση των επίκτητων και κληρονομικών διαταραχών της πήξης και
 • τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας όλων των αντιθρομβωτικών φαρμάκων.

Διάγνωση θρομβωτικών και αιμορραγικών διαταραχών

Εκτίμηση του κινδύνου θρόμβωσης ή αιμορραγίας σε:

 • ασθενείς με καρκίνο
 • σε ασθενείς με αθηρωματική νόσο
 • σε εγκύους
 • σε γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση
 • σε γυναίκες υπό θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης
 • Διάγνωση επίκτητων και κληρονομικών διαταραχών των αιμοπεταλίων, της πήξης και της ινοδώλυσης
 • Διάγνωση αυτοανόσων νοσημάτων που προκαλούν κίνδυνο θρόμβωσης ή αιμορραγίας

Έλεγχος αντιθρομβωτικής αγωγής

Έλεγχος  της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της αντιθρομβωτικής αγωγής.

Ο έλεγχος αυτός προτείνεται σε:

 • ασθενείς που παίρνουν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και έχουν υποβληθεί σε διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων, καρωτίδων, αορτής ή περιφερικών αγγείων
 • έχουν ιστορικό  θρόμβωσης και βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο (υπερλιπιδαιμία, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη)
 • Εγκύους
 • ηλικιωμένους ασθενείς
 • ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο
 • ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία
 • παχύσαρκους ή λιποβαρείς ασθενείς

Οι σύγχρονες αιματολογικές και γενετικές μέθοδοι που προσφέρουμε επιτρέπουν:

 • Την εκτίμηση της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων με μέθοδο συσσώρευσης σε ολικό αίμα και κυτταρομετρία ροής
 • Την εκτίμηση του μηχανισμού της πήξης και της αγγειακής βλάβης με μελέτη γένεσης θρομβίνης, θρομβοελαστομετρία, μελέτη ινοδώλυσης και μέτρηση μοριακών δεικτών βλάβης αγγειακού τοιχώματος
 • Τη διάγνωση θρομβοφιλίας ή αιμορραγικής διάθεσης με μέτρηση όλων των φυσιολογικών παραγόντων και ανασταλτών της πήξης
 • Τη διερεύνηση των μεταλλάξεων που σχετίζονται με τον κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης
 • Τη διερεύνηση παρουσίας αντιπηκτικού του λύκου και αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου
 • Τον έλεγχο της αντιθρομβωτικής αγωγής με ποσοτικό προσδιορισμό της δραστικής συγκέντρωσης του φαρμάκου, με εκτίμηση της δράσης του στο συνολικό μηχανισμό αιμόστασης και με φαρμακογενετικές μεθόδους
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

Τηλ. Γραμματείας για ραντεβού 210 911 7000, εσωτ. 815 & 830

TENON - Ινστιτούτο Θρόμβωσης - Αιμόστασης
ΗΜΕΡΙΔΑ

Παρακολουθήστε την Ημερίδα του Ινστιτούτου Θρόμβωσης- Αιμόστασης που παρουσιάστηκε στο Mediterraneo Hospital με θέμα: “New antithrombotic agents: Practical tips for better use”.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ