Ενδοσκοπικό

Αποτελούμενο από τρεις πλήρως εξοπλισμένες ενδοσκοπικές αίθουσες και μία επιπλέον με ακτινοσκοπικό C-arm, αποκλειστικής χρήσεως για ERCP καθώς επίσης και αίθουσα ανάνηψης των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε ενδοσκοπήσεις.
Τα τελευταίου τύπου βίντεο-ενδοσκόπια που διατίθενται για την εκτέλεση του συνόλου των ενδοσκοπικών και επεμβατικών πράξεων, παρέχουν τη δυνατότητα των πιο σύγχρονων εφαρμογών που προσφέρουν σήμερα η γαστρεντερολογία καθώς και η πνευμονολογία.

Oι διαγνωστικές – επεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν:

 • Ενδοσκοπικό έλεγχο του λεπτού εντέρου με ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα
 • Γαστροσκόπηση
 • Κολονοσκόπηση
 • Ενδοσκοπική πολυπεκτομή και βλεννογονεκτομή
 • Τοποθέτηση διαδερμικής γαστροστομίας
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων από τον αυλό του ανώτερου ή κατώτερου πεπτικού
 • Τοποθέτηση και αφαίρεση γαστρικού μπαλονιού για την μη – χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
 • Οισοφαγική διαστολή
 • Τοποθέτηση ενδοπροσθέσεων για την μη – χειρουργική αντιμετώπιση καλοήθων ή κακοήθων στενώσεων πεπτικού
 • Ενδοσκοπική απολίνωση οισοφαγικών κιρσών και εσωτερικών αιμορροΐδων
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση αιμορραγιών ανωτέρου ή κατωτέρου πεπτικού με χρήση θερμικών ή και μηχανικών μεθόδων, π.χ. με Argon Plasma Coagulation ή με τοποθέτηση ενδοσκοπικών clips
 • Διαδερμική ηπατική βιοψία και επεμβατική ERCP (π.χ. εξαγωγή χολόλιθων, σφιγκτηροτομή, τοποθέτηση ενδοπροσθέσεων, παροχέτευση παγκρεατικής ψευδοκύστης) σε συνδυασμό με την MRCP, που διενεργείται από το Ακτινολογικό μας Τμήμα.
 • Βρογχοσκόπηση