Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας

Το Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας διαθέτει τον αξονικό τομογράφο Philips Βrilliance σπειροειδούς σάρωσης 64 τομών.
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με το πιο σύγχρονο λειτουργικό σύστημα και hardware για όλες τις δυνατές υπό αξονικό τομογράφο πράξεις. Ιδιαίτερα ικανό για στεφανιογραφίες  (CT στεφανιογραφία) και perfusion εγκεφάλου καθώς και λοιπών συμπαγών σπλάχνων.

Το σημαντικότερο όμως  πλεονέκτημα του είναι η ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας σε επίπεδα μοναδικά με την μέθοδο iDose της Philips η οποία για πρώτη φορά εισάγεται  στην Ελλάδα.
H ελάττωση της δόσης φθάνει έως και το 80% της έως τώρα χορηγούμενης ακτινοβολίας. Οι εξετάσεις που διενεργούνται είναι:

Aπλές αξονικές τομογραφίες

Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται εκείνες οι οποίες αφορούν ολόκληρες περιοχές του σώματος (CT κρανίου, τραχήλου, θώρακα, άνω–κάτω κοιλιάς, αρθρώσεων, άκρων)

Aξονικές τομογραφίες  επιμέρους περιοχών ή οργάνων

Οι επιμέρους εξετάσεις πραγματοποιούνται για καλύτερη ανάλυση της εικόνας και με ειδικές τεχνικές λήψης ή χορήγησης σκιαγραφικού, για την ανάδειξη αλλοιώσεων οι οποίες μπορεί να μην απεικονιστούν επαρκώς στις γενικές εξετάσεις μιας περιοχής. Ενδεικτικά,  για την περιοχή του κρανίου μπορεί να γίνει:  CT  εγκεφάλου, υποφύσεως, γεφυροπαρεγκεφαλιδικών γωνιών, λιθοειδών οστών, βάσεως κρανίου, ρινικών κοιλοτήτων – ιγμόρειων, οφθαλμικών κόγχων, σπλαχνικού κρανίου, παρωτίδων, κροταφογναθικών αρθρώσεων κλπ. Επιμέρους εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν και σε άλλες περιοχές του σώματος.

Ειδικές αξονικές τομογραφίες

 • Αγγειογραφίες σ’ όλο το σώμα όπως CT στεφανιογραφίας (με calcium score), αορτής (θωρακικής και κοιλιακής), νεφρικών αρτηριών, λαγονίων αρτηριών, αρτηριών κάτω άκρων, άνω άκρων, αρτηριών τραχήλου, ενδοκράνιων αγγείων, παναγγειογραφία με αξονικό τομογράφο, φλεβογραφία κάτω κήλης.
 • Δυναμικές αξονικές τομογραφίες (πχ δυναμικές λήψεις κροταφογναθικών αρθρώσεων σε αξονικό τομογράφο),
 • Αρθρογραφίες υπό αξονικό τομογράφο (με έγχυση ενδοαρθρικά σκιαγραφικού)
 • Ελεγχος οισοφάγου ή στομάχου (γαστρογραφία) με χορήγηση από το στόμα σκιαγραφικού
 • Εντερογραφία σε αξονικό τομογράφο με χορήγηση από το στόμα σκιαγραφικού
 • Εντερογραφία σε αξονικό τομογράφο με εντερόκλυση
 • Κολονογραφία με εικονική (virtual) κολονοσκόπηση σε αξονικό τομογράφο
 • Συριγγογραφία (με έγχυση σκιαγραφικού στο συρίγγιο)
 • Αξονική πυελογραφία (ουρογραφία)
 • Αξονική ουρηθρογραφία
 • 3D ανασυνθέσεις σε οποιαδήποτε περιοχή ζητήσει ο θεράπων ιατρός ή απαιτεί η εξέταση
 • Αξονική τομογραφία γνάθων για οδοντιατρική χρήση
 • Ογκομέτρηση πνευμονικών ή άλλων όζων

Eπεμβατικές πράξεις υπό αξονικό τομογράφο

 • Βιοψίες με cut τεχνική και  FNB, FNA σε όλο το σώμα, πλην του κεντρικού νευρικού συστήματος, μυοκαρδίου, οφθαλμικών κόγχων, και όπου μπορεί να γίνουν εναλλακτικά με καθοδήγηση υπερήχων ή με πιο κατάλληλη μέθοδο
 • Παροχετεύσεις συλλογών στον θώρακα και την κοιλιά
 • Μυελογραφίες με αξονικό τομογράφο
 • RF θεραπείες και εγχύσεις αναλγητικών-αντιφλεγμονωδών υπό αξονικό τομογράφο
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ