Διαγνωστικά Τμήματα

Το boutique hospital, ως άποψη, εκφράζει τη φιλοσοφία της παροχής  εξατομικευμένων  υπηρεσιών, βασισμένων στην προσωπική ανάγκη του κάθε ασθενή.

Αυτή η αντίληψη, εξ ορισμού δεσμευτική, επιβάλλει τη χρήση ιατρικής τεχνολογίας υψηλού επιπέδου και την προμήθεια εξοπλισμού αιχμής.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του Mediterraneo Hospital απαρτίζεται από μηχανήματα τελευταίας γενιάς, με ψηφιακά συστήματα τα οποία μεταφέρουν μέσα από σύγχρονα ηλεκτρονικά προγράμματα την εικόνα στον υπολογιστή του κλινικού ιατρού, την ίδια στιγμή που η εξέταση πραγματοποιείται στο εργαστήριο.

Ο ιατρικός εξοπλισμός που έχει επιλεχθεί προορίζεται για βαριά νοσοκομειακή χρήση και είναι «φορτωμένος» με όλα τα προγράμματα τα απαραίτητα για τη διευθέτηση των πλέον πολύπλοκων περιστατικών.

Το πιστοποιημένο πρόγραμμα συντηρήσεων, καθώς και οι ποιοτικοί έλεγχοι που διεξάγονται στα πλαίσια του προγράμματος ποιότητας εγγυώνται την υψηλή πιστότητα της λειτουργίας του εξοπλισμού.

Συγχρόνως, σημαντική βαρύτητα δίδεται στην επιλογή του ιατρικού δυναμικού, καθώς, λόγω της έκτασης των κλινικών τμημάτων που αναπτύσσονται, απαιτείται μεγάλη εξειδίκευση των ιατρών που στελεχώνουν τα αντίστοιχα διαγνωστικά τμήματα.