Ασφαλιστικοί Φορείς

Το Mediterraneo Hospital έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), το ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας) και την Τράπεζα Ελλάδος τόσο για τη νοσηλεία όσο και για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων.

Ο ΕΟΠΥΥ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο συστάθηκε  με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας από έναν ενιαίο εθνικό φορέα και προήλθε από συνένωση των Κλάδων Υγείας των παρακάτω ασφαλιστικών Ταμείων:

  • ΙΚΑ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), από 1η Ιανουαρίου 2012
  • ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων), από 1η Ιανουαρίου 2012
  • ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών), από 1η Ιανουαρίου 2012
  • ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου), από 1η Ιανουαρίου 2012
  • ΤΥΔΚΥ (Ταμείο Υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων), από 1η Ιανουαρίου 2012
  • Οίκος Ναύτου ή ΝΑΤ, από 1η Απριλίου 2012
  • ΤΑΥΤΕΚΩ, από 1η Μαΐου 2012
  • ΕΤΑΑ, από 1η Νοεμβρίου 2012
  • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, από 1η Δεκεμβρίου 2012
  • ΛΙΜΕΝΙΚΟ από Μάιο 2013 με ένταξη στον ΟΠΑΔ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ, εκτός από τη διαφορά της τιμής που προκύπτει από την τιμή ιατρικής πράξης, που ισχύει στο συγκεκριμένο Νοσηλευτήριο και του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου, οι ασθενείς έχουν συμμετοχή επί του ποσού που καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Για τους ασφαλισμένους, το ποσοστό συμμετοχής είναι 30%.  Από το εν λόγω μέτρο εξαιρούνται οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.

Room - Ασφαλιστικοί Φορείς
Bathroom - Ασφαλιστικοί Φορείς

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ