Ποιότητα

Για τον ασθενή, ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σημαίνει δυνατότητα πρόσβασης στις κατάλληλες υπηρεσίες στο συντομότερο δυνατό χρόνο, σημαίνει κάλυψη αναγκών και, ταυτόχρονα, ικανοποίηση προσδοκιών.

Η εξασφάλιση της ποιότητας από την πλευρά ενός Οργανισμού προϋποθέτει προγραμματισμό και θέση στόχων, συνεχή αξιολόγηση, βελτίωση και διαρκή έλεγχο, ενώ η μέτρησή της πραγματοποιείται σε επίπεδο δομών, διαδικασιών και αποτελεσμάτων των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο Mediterraneo Hospital δεσμευόμαστε από τον στόχο, θέτουμε τον ασθενή στο επίκεντρο των διεργασιών και επαγρυπνούμε για τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών μας.

Επιλέγουμε τη στρατηγική των προληπτικών βελτιώσεων, διότι το μοντέλο της διαχείρισης κρίσεων δεν μπορεί να αποτελεί προεπιλογή για έναν Οργανισμό που στοχεύει στην καινοτομία.

Πιστεύουμε στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση των εργαζομένων, επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση και επιβράβευσή τους, φροντίζουμε για την οικοδόμηση καλών διαπροσωπικών σχέσεων και υποστηρίζουμε την ομαδική εργασία, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο τις προϋποθέσεις για την υπέρβαση στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

Το Μediterraneo Hospital είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που έλαβε πιστοποίηση κατά BS EN 15224 από διαπιστευμένο πάροχο. Το BS EN 15224 είναι το νέο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ποιότητας για υπηρεσίες υγείας. Επιπρόσθετα, το Mediterraneo Hospital είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα Πρότυπα TEMOS, ISO 9001:2015 και ISO 22000.

Στα πλαίσια των ανωτέρω Προτύπων, προβλέπεται η συνεπής εφαρμογή των διαδικασιών και των οδηγιών εργασίας, η τήρηση των περιβαλλοντικών μας δεσμεύσεων, η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υγιεινής και ασφάλειας και η εφαρμογή Ιατρικών πρωτοκόλλων με τα οποία διασφαλίζονται βέλτιστες πρακτικές σύμφωνες με τα ισχύοντα διεθνή επιστημονικά πρότυπα.

Το Mediterraneo Hospital πιστοποιήθηκε με το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο αποκλειστικά για υπηρεσίες υγείας, BS EN 15224.
Η Swiss Approval International, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των Τεχνικών Επιθεωρήσεων και της Πιστοποίησης Συστημάτων, Υπηρεσιών και Προϊόντων, πιστοποίησε το Mediterraneo Hospital κατά ISO 9001:2015, για το σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών του.
Το  Νοσοκομείο μας έχει λάβει Πιστοποίηση των Υπηρεσιών του από την TEMOS, για τη Διαχείριση του Διεθνή Ασθενή (International Patient) και τον Ιατρικό Τουρισμό.
Το MEDITERRANEO HOSPITAL πάντοτε στην πρώτη γραμμή των υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, ανακοινώνει την απόκτηση του πρώτου στην Ελλάδα πιστοποιητικού BS ΕΝ 15224 από διαπιστευμένο φορέα.
Την παγκόσμια διάκριση “Preferred Partner Hospital 2017” από το DIPLOMATIC COUNCIL κατέκτησε το Mediterraneo Hospital για το επίπεδο των υπηρεσιών του.
Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005, που ενσωματώνει τις απαιτήσεις του HACCP, αλλά και την ισχύουσα νομοθεσία.