Κύκλοι Μαθημάτων

22 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Προσανατολισμός Γραμματείας – Χώροι & Τμήματα Κλινικής – Κωδικός Μπλε – Τηλεφωνικό Κέντρο

Προσωπικό Γραμματείας

22 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης Νεοπροσλαμβανόμενου

Νοσηλευτικό Προσωπικό

23 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης Νεοπροσλαμβανόμενου

Νοσηλευτικό Προσωπικό

24 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης Νεοπροσλαμβανόμενου

Νοσηλευτικό Προσωπικό

24 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Εκπαίδευση Νεοπροσλαμβανόμενου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Νοσηλευτικό Προσωπικό

25 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης Νεοπροσλαμβανόμενου

Νοσηλευτικό Προσωπικό

26 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης Νεοπροσλαμβανόμενου

Νοσηλευτικό Προσωπικό

26 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Καρτέλες – Τιμοκατάλογοι

Προσωπικό Γραμματείας

30 Ιανουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Επισκέψεις – Τιμοκατάλογοι

Προσωπικό Γραμματείας

02 Φεβρουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Διαχείριση Κρίσεων – Αντιμετώπιση Δύσκολων Καταστάσεων

Προσωπικό Γραμματείας

06 Φεβρουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Έκδοση ΑΠΥ και Ιδιωτική Ασφάλιση

Προσωπικό Γραμματείας

21 Φεβρουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Ηλεκτροκαρδιογράφημα & Αρρυθμίες

Νοσηλευτικό Προσωπικό

27 Φεβρουαρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14:30 – 16:30

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Α. Μακρή

06 Μαρτίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital

Διαχείριση Συμβάσεων – Τιμολόγηση

Προσωπικό Γραμματείας

27 Μαρτίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 15:30 – 17:30

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Χ. Μπαγλατζή

28 Μαρτίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Βρογχοσκόπηση

Νοσηλευτικό Προσωπικό

30 Μαρτίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Συνταγογράφηση Φαρμάκων & Εξετάσεων ΕΟΠΥΥ – Εκτέλεση Παραπεμπτικού Ευρ. Πολίτη

Προσωπικό Γραμματείας

24 Απριλίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14:30 – 16:30

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Γ. Ζαμπάρας

25 Απριλίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Υπόταση

Νοσηλευτικό Προσωπικό

15 Μαΐου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Διαδικασίες Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

Όλο το Προσωπικό

12 Μαΐου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού

Επικεφαλής Όλων των Τμημάτων

29 Μαΐου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 15:30 – 17:30

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Μ. Μαυρίκη

19 Ιουνίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

GDPR – Συμπλήρωση Φύλλου Εxcel

Επικεφαλής Όλων των Τμημάτων

26 Ιουνίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital

Χρήση Vacutainer

Νοσηλευτικό Προσωπικό των Εξωτερικών Ιατρείων

20 Σεπτεμβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
13:30-15:00

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Εκπαίδευση στις βασικές αρχές καθαριότητας, υγιεινής, ασφάλειας, διαχείρισης αποβλήτων και πρόληψης των λοιμώξεων

Τμήμα: Συνεργείο Καθαρισμού
Εισηγητής: ΔΝΥ – ΝΕΛ & Συντονίστρια Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (ΣΝΕ)

27 Σεπτεμβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
12:00-18:00

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Ημερίδα ΚΕΕΛΠΝΟ για τα πολυανθεκτικά + Προβολή Ταινίας “Contagion

Τμήμα: όλοι οι επαγγελματίες υγείας
Εισηγητής: Πρόεδρος και μέλη Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων – ΝΕΛ

Αναλυτικά:

12.1512.45 1η ΚΕΕΛΠΝΟ: MIKΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Σ. Πίνης, Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος – Πρόεδρος ΕΝΛ
12.45-13.15 5η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΙΚΙΣΜΩΝ Σ. Γιαννοπούλου, Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου, Αντιπρόεδρος ΕΝΛ
13.15-13.45 4η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μ. Πετράκη, Διευθύντρια ΜΕΘ-ΜΑΠ, Μέλος ΕΝΛ
13.45-14.15 Διάλλειμα  Καφές
14.15-14.45 6η ΚΕΕΛΠΝΟ:ΑΡΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ι. Τρούγια, Νοσηλεύτρια Ε.Ι. – ΝΕΛ
14.45-15.15 2η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Γ. Βεργενάκης, Νοσηλευτής ΜΕΘ/ΜΑΠ – ΝΕΛ
15.15-15.45 3η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αλ. Μακρή, Υπεύθυνη νοσηλεύτρια ορόφου – ΝΕΛ
15.45-16.15 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΠ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ – ΣΕΝΑΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΛ
16.15-18.00 CONTAGION [προβολή ταινίας] Τμήμα Μηχανογράφησης

04 Οκτωβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-15:30

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Εκπαίδευση στις βασικές αρχές φροντίδας ασθενών, υγιεινής, ασφάλειας, διαχείρισης αποβλήτων και πρόληψης των λοιμώξεων

Τμήμα: Αποκλειστικές νοσοκόμες
Εισηγητής: ΥΔΝΥ – Προϊσταμένη 4ου ορόφου – ΝΕΛ & Συντονίστρια Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

11 Οκτωβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Εργονομία

Τμήμα: όλοι οι επαγγελματίες υγείας
Εισηγητής: Προϊστάμενος Φυσικοθεραπευτών

18 Οκτωβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Πυρασφάλεια – Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης

Τμήμα: όλο το προσωπικό
Εισηγητής: Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος – Επικεφαλής Πυρασφάλειας & Τεχνικός Ασφαλείας

25 Οκτωβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Εκπαίδευση στο Γενικό Σύστημα Ποιότητας

Τμήμα: όλο το προσωπικό
Εισηγητής: Συντονίστρια & Αναπληρωτές Συντονιστές Ποιότητας

01 Νοεμβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Καταγραφή Συμβάντων – Ατυχημάτων – Παρ’ ολίγον Ανεπιθύμητων Συμβάντων (Ορισμοί, Διαδικασία ΓΣΠ Δ 003 & Έντυπο ΓΣΠ Ε 003-1)

Τμήμα: Επικεφαλής & Υπεύθυνοι όλων των τμημάτων
Εισηγητής: Συντονίστρια & Αναπληρωτές Συντονιστές Ποιότητας

08 Νοεμβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Εκπαίδευση στον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων

Τμήμα: όλο το προσωπικό
Εισηγητής: Υπεύθυνη Αποβλήτων (ΔΝΥ-ΣΠ) & Αναπληρωτής Υπεύθ. Αποβλήτων (Τεχν. Ασφ.)

15 Νοεμβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Εκπαίδευση στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης-Ελέγχου Λοιμώξεων

Τμήμα: όλοι οι επαγγελματίες υγείας
Εισηγητής: ΝΕΛ & Συντονίστρια Ποιότητας

22 Νοεμβρίου 2018

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
14:30-16:30

Εκπαιδευτικός Μήνας Ποιότητας – Εκπαίδευση στο Πλαίσιο Υποστήριξης Διεθνών Ασθενών

Τμήμα: όλο το προσωπικό
Εισηγητής: Εμπορικός Διευθυντής και στελέχη Γραφείου Διεθνών Ασθενών

17 Απριλίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
15:00-17:00

Επαναληπτική Κάρπα

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Μ. Μαυρίκη

15 Μαΐου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
15:00-17:00

Επαναληπτική Κάρπα

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Γ. Ζαμπάρας

12 Ιουνίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
15:00-17:00

Επαναληπτική Κάρπα

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Χρ. Μπαγλατζή

18 Σεπτεμβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
15:00-17:00

Επαναληπτική Κάρπα

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Χρ. Σέρρας

16 Οκτωβρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων Mediterraneo Hospital
15:00-17:00

Επαναληπτική Κάρπα

Εισηγητές: Σπ. Δραγομάνοβιτς – Συντονιστής Καρδιολογικού Τμήματος, Δ. Χριστάκος –Καρδιολόγος, Μ. Χατζής – Αναισθησιολόγος

Νοσηλευτής Εκπαιδευτής: Αθ. Ζήκου

Αρχείο Προγράμματος Επιστημονικών Ομιλιών & Νοσηλευτικών Φροντιστηρίων