Κύκλοι Μαθημάτων

15 Ιουνίου 2016

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14:15 – 15:15

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρόληψη και τον έλεγχο των Λοιμώξεων

Εισηγητής:

Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων

20 Ιουλίου 2016

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14:15 – 15:15

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρόληψη και τον έλεγχο των Λοιμώξεων

Εισηγητής:

Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων

24 Αυγούστου 2016

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14:15 – 15:15

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρόληψη και τον έλεγχο των Λοιμώξεων

Εισηγητής:

Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων

21 Σεπτεμβρίου 2016

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14:15 – 15:15

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρόληψη και τον έλεγχο των Λοιμώξεων

Εισηγητής:

Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων

19 Οκτωβρίου 2016

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14:15 – 15:15

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρόληψη και τον έλεγχο των Λοιμώξεων

Εισηγητής:

Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων

16 Νοεμβρίου 2016

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14:15 – 15:15

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρόληψη και τον έλεγχο των Λοιμώξεων

Εισηγητής:

Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων

29 Νοεμβρίου 2016

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14.30-17.00

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Νοσηλευτές Εκπαιδευτές: Α. Μακρή, Χ. Μπαγλατζή

14 Δεκεμβρίου 2016

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14:15 – 15:15

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρόληψη και τον έλεγχο των Λοιμώξεων

Εισηγητής:

Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων

20 Δεκεμβρίου 2016

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14.30-17.00

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Νοσηλευτές Εκπαιδευτές: Γ. Φλώρος, Γ. Ζαμπάρας

21 Δεκεμβρίου 2016

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 15.00-17.00

Περιοχική Αναισθησία

Εισηγητές:

Γ. Δραγίνη, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος – Γενική Διευθύντρια Mediterraneo Hospital
Δ. Φλίντρας, Αναισθησιολόγος

Πρόγραμμα

11 Ιανουαρίου 2017

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 15.00-17.00

Περιοχική Αναισθησία

Εισηγητές:

Γ. Δραγίνη, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος – Γενική Διευθύντρια Mediterraneo Hospital
Δ. Φλίντρας, Αναισθησιολόγος

Πρόγραμμα

18 Ιανουαρίου 2017

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14:15 – 15:15

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρόληψη και τον έλεγχο των Λοιμώξεων

Εισηγητής:

Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων

01 Φεβρουαρίου 2017

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 15.00-18.00

Περιοχική Αναισθησία

Εισηγητές:

Γ. Δραγίνη, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος – Γενική Διευθύντρια Mediterraneo Hospital
Δ. Φλίντρας, Αναισθησιολόγος

Πρόγραμμα

4 & 5 Φεβρουαρίου 2017

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 08.00-16.00

Immediate Life Support course (ILS)

Εισηγητές:
Εκπαιδευτές του Resuscitation Teaching Council of Greece

Πρόγραμμα Συμμετεχόντων Σεμιναρίου

15 Φεβρουαρίου 2017

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14:15 – 15:15

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρόληψη και τον έλεγχο των Λοιμώξεων

Εισηγητής:

Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων

28 Φεβρουαρίου 2017

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 15.30-18.00

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Νοσηλευτές Εκπαιδευτές: Χ. Μπαγλατζή, Γ. Φλώρος

15 Μαρτίου 2017

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14:15 – 15:15

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρόληψη και τον έλεγχο των Λοιμώξεων

Εισηγητής:

Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων

28 Μαρτίου 2017

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 15.30-18.00

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Νοσηλευτές Εκπαιδευτές: Α. Ζήκου, Μ. Μαυρίκη

19 Απριλίου 2017

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14:15 – 15:15

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρόληψη και τον έλεγχο των Λοιμώξεων

Εισηγητής:

Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων

25 Απριλίου 2017

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14.30-17.00

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Νοσηλευτές Εκπαιδευτές: Γ. Ζαμπάρας, Α. Μακρή

17 Μαΐου 2017

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14:15 – 15:15

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρόληψη και τον έλεγχο των Λοιμώξεων

Εισηγητής:

Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων

30 Μαΐου 2017

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 15.30-18.00

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Νοσηλευτές Εκπαιδευτές: Μ. Μαυρίκη, Α. Ζήκου

21 Ιουνίου 2017

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 14:15 – 15:15

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρόληψη και τον έλεγχο των Λοιμώξεων

Εισηγητής:

Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων

13 Ιουνίου 2017

Αίθουσα Διαλέξεων, Mediterraneo Hospital, 15.30-18.00

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Νοσηλευτές Εκπαιδευτές: Α. Ζήκου, Α. Μακρή