Πνευμονολογικό

Η λειτουργία του Πνευμονολογικού τμήματος συνίσταται σε:

  • Νοσηλεία των πνευμονολογικών ασθενών και παρακολούθηση των νοσηλευομένων αναπνευστικών ασθενών άλλων ειδικοτήτων
  • Νοσηλεία σε συνθήκες Μ.Α.Φ. ή Μ.Ε.Θ., όπου αυτό απαιτείται
  • Εξωτερικό Ιατρείο για ασθενείς με παθήσεις του αναπνευστικού

Στο εργαστήριο λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής πραγματοποιείται:

  • Εκτέλεση σπιρομέτρησης προ και μετά βρογχοδιαστολής
  • Καμπύλη όγκου ροής
  • Ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος

Βρογχοσκόπηση με εύκαμπτο video – βρογχοσκόπιο.

  • Λήψη βρογχικού εκπλύματος
  • Διαβρογχική βιοψία

Μελέτη ύπνου με σύγχρονο εξοπλισμό, σε άνετο περιβάλλον με διαμονή σε μία από τις σουίτες του Mediterraneo Hospital και παρακολούθηση της διαδικασίας από εκπαιδευμένο προσωπικό.

Διαγνωστικά Τμήματα - Mediterraneo Hospital
Διαγνωστικά Τμήματα - Mediterraneo Hospital
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Τμήμα Επειγόντων:
Κάλυψη σε 24ωρη βάση των επειγόντων πνευμονολογικών περιστατικών
Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο:
Τηλ. Γραμματείας για ραντεβού 210 911 7000, εσωτ. 710 και 730

Πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε;ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ